The auctions ends in:

Lot # 17766
Close:
Start price: 50
Current price: 50
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.5
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1850 BIALA, austriacki znaczek za 9 kr I wydania z 1850 roku, skasowany dwuwierszowym stemplem w Białej, znaczek z jednej strony cięty po ramce; słabszy stan zachowania.
Photo