The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:
Back

Description

1850 BIALA, austriacki znaczek za 9 kr I wydania z 1850 roku, skasowany dwuwierszowym stemplem w Białej, znaczek z jednej strony cięty po ramce; słabszy stan zachowania.

Lot # 17766

Close: Auction is closed
Current price: 50 PLN
Catalog: Mi.5
Category: Foreign Postage on Polish territory
 
Number of bids: 1 Bid history
Back