Page:
results
Num# Description Start price Buy price
89071818 list z pełną treścią wysłany 21.IX z Warszawy do Francomont w Niderlandach, dwuwierszowy stempel nadawczy typu IB WARSZAWA 21 SEPTEMBRII (32x4mm), list przesłano głównym traktem Warszawa-Strzałkowo, gdzie odciśnięto dwuwierszowy stempel graniczny STRZALKOWO 23.SEPT.; dalej przez Akwizgran i miejscowość Henri Chapelle do adresata; na odwrocie niderlandzki stempelek graniczny "Duitsch Grensk te Henri Chapelle" w ramce; liczne adnotacje dotyczące opłat na poszczególnych etapach podróży: "45", "99", "14", "6"; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.

700 PLN

700 PLN

89081819 kompletny składany list z konsystorza w Warszawie do Tarczyna, stempel warszawski typu IB w kolorze czerwonym.

160 PLN

160 PLN

90111860 KRAKAU B.H., austriacki znaczek za 5 kr III wydania z 1860 roku, skasowany datownikiem na dworcu kolejowym w Krakowie, bardzo dobry stan zachowania.

20 PLN

20 PLN

90241869 niekompletna obwoluta listu z Janowa Zamojskiego do Zamościa.

40 PLN

40 PLN

90251870 około, obwoluta listu z Łodzi do Tuszyna.

40 PLN

35 PLN

90401876 CZĘSTOCHOWA, karta pocztowa za 4 kop wysłana 10.11 z Częstochowy do Warszawy, znak opłaty unieważniony datownikiem z ozdobnikiem, datownik odbiorczy WARSZAWA EKSPEDYCJA PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE KORESPONDENCJI ZWYKŁEJ i PACZEK (ВАРШАВА ЭКСП.ВЫД.ПРОСТ.КОР.и.ПОСЫЛОКЪ) z tego samego dnia; tekst na odwrocie pisany po hebrajsku; walor w bardzo dobrym stanie zachowania;

1883 karta pocztowa za 3 kop wysłana 16.11 z Częstochowy do Liverpoolu, znak opłaty unieważniony ozdobnym datownikiem odciśniętym dodatkowo poniżej, przesłana ambulansem nr.27 relacji WARSZAWA-ALEKSANDRÓW datownik POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ No.27) No.27 z wyróżnikiem "6"; dobry stan zachowania; na karcie albumowej.

150 PLN

150 PLN

90501881 potwierdzenie pocztowe z Hohenstein (Pszczółki) do Gdańska.

40 PLN

36 PLN

90571882 KALISZ, karta pocztowa za 3 kop wysłana 29.11 z Kalisza do Liverpoolu, znak opłaty unieważniony datownikiem z ozdobnikiem u dołu odciśniętym dodatkowo poniżej, obok znaku opłaty odciśnięto następnego dnia inny datownik kaliski; bardzo dobry stan zachowania;

1891 karta pocztowa za 4 kop wysłana 17.10 z Kalisza do Wiesbaden, znak opłaty unieważniony datownikiem КАЛИШЪ 2 ПОЧТ.ТЕЛЕГР.КОНТ.; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.

80 PLN

80 PLN

91361908 przekaz pieniężny z Warszawy do Grodna.

70 PLN

60 PLN

91511913 list polecony wysłany 1.7 ze Skierniewic do miejscowości Sobolew, opłacony poziomą parką znaczków za 7 kop wydania 300-lecie dynastii Romanowów, skasowanych okrągłym datownikiem СКИЕРНИЕВИЦЫ; nalepka polecenia z napisem "Скиерниевицы Варшавской г.", kasownik odbiorczy СОБОЛЕВЪ СѢДЛ. z 2.7 na odwrocie.

50 PLN

40 PLN

91581913 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, podwójna karta pocztowa za 3+3 kop; bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN

200 PLN

91601913 list firmowy z Warszawy na Morawy, stempel dworcowy.

80 PLN

72 PLN

92021860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i ciemnoróżowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem z literami "DP" używanym na dworcu na warszawskiej Pradze, znaczek posiada ciekawą usterkę w postaci niebieskiej plamy pod literą Ł, ciekawa usterka, dobry stan zachowania, fotoatest Pelc.

2 400 PLN

2 500 PLN

92031860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i ciemnoróżowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem głównego urzędu pocztowego w Warszawie, doskonała prezencja, fotoatest Schmutz.

1 200 PLN

1 200 PLN

92051860 kompletny składany list z Buska do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem w barwach niebieskiej i czerwono karminowej o odcieniach ciemnych, znaczek unieważniony kasownikiem numerowym Buska z liczbą 125 w czterech okręgach, miejscownik Buska wierszowy w prostokątnej ramce z ręcznie wpisaną obok data nadania listu 5/12 (5 grudnia), unikalny kasownik w kolorze żółtobrązowym (określanym w katalogu jako czerwonym), istnienie takiego kasownika opisuje M. Bojanowicz w swojej monografii określając stopień rzadkości jako RR, czyli znane dwa egzemplarze, przy czym może chodzić również o stemplowany znaczek, na odwrocie stemple odbiorcze z Warszawy, unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, fotoatest Schmutz.

38 000 PLN

30 000 PLN

92131863 pierwszy polski znaczek w barwach zielonkawoniebieskiej i różowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem z numerem 27 urzędu pocztowego Szaki, kasownik ten posiada najwyższy stopień rzadkości według Bojanowicza - 10 punktów z dziesięciostopniowej skali rzadkości, znaczek użyty na liście do Rygi gdzie przybito na znaczku stempel odbiorczy Rygi z datą 22.3.63 co jest bardzo rzadko spotykane, ciekawy i rzadki znaczek w bardzo dobrym stanie zachowania, fotoatest Pelc.

3 800 PLN

4 560 PLN

93091916 list firmowy z Warszawy do Niemiec, ocenzurowany w Warszawie zamiast w Poznaniu, cenzura w Warszawie była odpowiedzialna za cenzurę listów krajowych.

50 PLN

35 PLN

93511917 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", list opłacony znaczkiem za 15 fen wysłany 28.3 z Mariampola do obozu jenieckiego w Celle, czerwony okrągły stempelek cenzury obozowej "P2 Geprüft Cellelager", bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN

108 PLN

93661917 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria w doskonałym stanie.

280 PLN

280 PLN

93921918 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", list wysłany 5.7 z Garwolina do sądu w Łaskarzewie, opłacony znaczkiem za 15 fen, dekoracyjna pieczęć nadawcy w ozdobnej owalnej ramce "MACIEJOWICE Kancelarja Komitetu Wałowego Skurcza-Paprotnia" odciśniętym dodatkowo na odwrocie; ślady archiwizacji.

160 PLN

120 PLN

94271918 kartka nadana z poczty etapowej w Lublinie 16.9.18 do Sosnowca, stempelek z informacją o niemożliwości nadania "Aufgabe / nicht möglich".

100 PLN

90 PLN

94281918 przekaz paczkowy z Częstochowy do Norynbergi.

500 PLN

420 PLN

94961916 Legiony Polskie - pamiątkowa plakieta autorstwa Antoniego Procajłowicza (AP) przygotowana z okazji 53-rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego z naklejonymi znaczkami kwestarskimi na rzecz legionów; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania (naklejony na folię, dwa niewielkie rozdarcia).

200 PLN

200 PLN

95041916 korespondencja do rosyjskich jeńców wojennych w Niemczech, całostka rosyjska wysłana 19.4 z miejscowości Kalenkowicze w guberni mińskiej do stalagu; przesyłkę przekazano do rosyjskiej poczty polowej w Mińsku skąd 26.4 przesłano ją dalej, datownik ОБРАТНАЯ ПОЛЕВ.ПОЧТ.КОН.ЗАПАДН.ФРОНТА; dwa stempelki cenzury rosyjskiej w tym okrągły z Mińska; stempelek cenzury niemieckiej Geprüft; atrakcyjny walor w doskonałym stanie zachowania o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; "bezpośrednia" korespondencja jeniecka z Rosji do Niemiec jest o wiele rzadsza niż przekazywana za pośrednictwem Czerwonego Krzyża.

200 PLN

200 PLN

95071916 kartka z Komitetu Ratunkowego dla internowanych Polaków z Królestwa Polskiego w Wiedniu do Sosnowca, kartkę zatrzymała cenzura , dopisek Polnisch unzulässig - po polsku niedopuszczalne i stempel "unzulässig zurück", stempel komitetu.

180 PLN

110 PLN

95281916 kartka z niemieckiej poczty polowej stacjonującej na dworcu kolejowym w Lidzie - stempel formacyjny.

70 PLN

63 PLN

95561917 składany list polowy (z zawartością) wysłany z poczty etapowej Piotrków „c” do Lublina ze stemplem policji granicznej w Wolborzu GRENZ POLIZEI / Subabsnitt No 1 / WOLBORZ".

40 PLN

40 PLN

95571917 okupacja austro-węgierska, służbowy list polecony wysłany z poczty etapowej *Radom* do Köln w Niemczech.

30 PLN

27 PLN

96521915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr., nigdzie dotad niekatalogowany znaczek czysty bez perforacji pionowej na lewym brzegu, piękny stan zachowania, sygnowany B.T., gwarancja i opis Schmutz.

400 PLN

400 PLN

96691916 Sosnowiec, seria, gwarancja Jungjohann.

180 PLN

180 PLN

96771916 Częstochowa, karta wysłana 14.7 co rzadkie, za pośrednictwem poczty miejskiej (jasnofioletowy datownik i stempelek opłaty typu I za 5 fen.) z niemieckiego urzędu pocztowego w Częstochowie na Węgry; prawdopodobnie ze względu na niedokładny adres przesyłkę po bezskutecznych próbach doręczenia, zwrócono do nadawcy, odciskając stemple informacyjne; poczta niemiecka przekazała 13.I.1917 kartę Poczcie Miejskiej (fioletowy datownik), która przy pomocy urzędu meldunkowego podjęła próbę odszukania nadawcy zakończoną niepowodzeniem, a przesyłkę opatrzono stempelkiem "Mit Hilfe des Meldeamtes nicht ermittelt"; cenzura poznańska; rzadki, choć bliski, kierunek wysyłki; dekoracyjny walor o rzadko spotykanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 500 PLN

1 500 PLN

96791916 Łódź, karta pocztowa wysłana 19.4 z Berlina, czytelna odbitka stempla doręczeniowego Straży Pożarnej w kolorze lila (Fi.1000.-), stempelek cenzury poznańskiej; całość w idealnym stanie zachowania, gwarancja Korszeń.

800 PLN

800 PLN

96811916 Częstochowa, kartka z Częstochowy 20.10.16 do Łodzi, kartka dotarła do Łodzi gdzie przystawiono stempel o niewłaściwej opłacie "Unreichend frankiert / Zurück" i zawrócono do nadawcy w Częstochowie, w Częstochowie przystawiono stempel poczty miejskiej 23.10.16 i stempel opłaty doręczeniowej za 3 kop. typu III, rzadki dekoracyjny walor w bardzo ładnym stanie zachowania.

1 200 PLN

1 460 PLN

96881916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej na wycinku, gwarancja Korszeń.

40 PLN

40 PLN

96921916 Sosnowiec, herb miasta, marginesowa parka znaczków za (3 kop.) w kolorze różowawoczerwonym w położeniu tête-bêche i z prawie całym pustopolem, gwarancja Schmutz.

500 PLN

440 PLN

96931916 Sosnowiec, herb miasta, znaczek za (3 kop.) w kolorze lilaczerwonym na wycinku (Fi.90.-), unieważniony stemplem pomocniczym z szeroką cyfrą 3 w kolorze fioletowym (Fi.+90.-), gwarancja Korszeń.

120 PLN

120 PLN

97261916 Warszawa - ZMIANA WYSOKOŚCI DOPŁATY, miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 4.10, stempelek informacyjny "Portopflichtige Dienstsache" (przesyłka urzędowa podlegająca opłacie pocztowej), opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, wysokość tej należności określał stempelek dopłaty: w dniu 4.10 na partii około 50 listów dostawiono beznominałowy stempelek "Pfennig Porto" i dopisano ręcznie kwotę pobrania "15"; z niejasnych nam przyczyn na większości listów zapis ten unieważniono i postawiono standardowy w tym okresie - "8 Pfennig Porto"; co jeszcze ciekawsze na kilku listach powrócono do podwyższonej opłaty; z dnia 5.10 znane są listy z dopłatą 8 fen.; Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, co było udokumentowane doklejonym znaczkiem za 6/5 gr; na odwrocie pieczęć listowa nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 200 PLN

1 200 PLN

97341917 Łódź, widokówka wysłana 6.6 z Łodzi do obozu jeńców w Szprotawie, adres odbiorcy napisano po polsku "Szlązk Szprotawa obóz jeńców" zapewne według niemieckiego urzędnika był on niedokładny, dlatego w sortowni po opatrzeniu przesyłki adnotacją "Wo Kreis?" (jaki powiat?) i stempelkiem ZURÜCK, kartkę, za pośrednictwem łódzkiej poczty miejskiej, zwrócono do nadawcy; czerwony datownik poczty miejskiej LFF z datą 8 6; całość w doskonałym stanie zachowania, gwarancja Korszeń.

250 PLN

250 PLN

97401918 Wilno z zagranicy, karta pocztowa wysłana 15.VI z Wiednia do Wilna, doskonała odbitka fioletowego stempelka opłaty doręczeniowej "GEBÜHR 10 PF.", stempelek niemieckiej cenzury "Geprüft P.St.VI. A.-K."; przesyłki zagraniczne doręczone przez wileńską pocztę miejską należą do najrzadszych walorów tego działu; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 600 PLN

1 600 PLN

98281918 Kalisz - III wydanie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze jasnoniebieskim z lokalnym nadrukiem "POLSKA POCZTA / dwie belki / KALISZ" stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5 x 19 mm, poza lekkim przywarciem farby na gumie w bardzo ładnym stanie, gwarancja Perzyński.

90 PLN

90 PLN