Lot # 9681
Close:
Start price: 1200
Current price: 1460
Number of bids: 5 (Bid history)
Catalog:
Fi.2h+IIIa
Category: Town postage 1914-1918
Description

1916 Częstochowa, kartka z Częstochowy 20.10.16 do Łodzi, kartka dotarła do Łodzi gdzie przystawiono stempel o niewłaściwej opłacie "Unreichend frankiert / Zurück" i zawrócono do nadawcy w Częstochowie, w Częstochowie przystawiono stempel poczty miejskiej 23.10.16 i stempel opłaty doręczeniowej za 3 kop. typu III, rzadki dekoracyjny walor w bardzo ładnym stanie zachowania.
Photo