Lot # 8908
Close:
Start price: 160
Current price: 160
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Pre-stamp period
Description

1819 kompletny składany list z konsystorza w Warszawie do Tarczyna, stempel warszawski typu IB w kolorze czerwonym.
Photo