Lot # 9366
Close:
Start price: 280
Current price: 280
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.OA53-72
Category: WW1 occupation postage
Description

1917 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria w doskonałym stanie.
Photo