Page:
results
Num# Description Start price Buy price
98791918 seria pomnikowa, rzadka próba znaczka 25 f./6 gr. opisana w PZP t.I str. 98 - Prawdopodobnie próbami są znaczki z nadrukiem "Poczta Polska" "fenygów" wartości 15/2, 15/6, 15/10, 15/20, 25/2, 25/6, 25/10, 25/20, wszystkie z nadrukiem odwróconym i 50/20 z nadrukiem normalnym, do dnia dzisiejszego brak jest danych co do ich charakteru, lekki ślad podlepki, gwarancja Krawczyk.

2 400 PLN

2 000 PLN

98981918 seria pomnikowa, bardzo rzadka próba znaczka 25 f./10 gr., opisana w PZP t.I str. 98 - Prawdopodobnie próbami są znaczki z nadrukiem "Poczta Polska" "fenygów" wartości 15/2, 15/6, 15/10, 15/20, 25/2, 25/6, 25/10, 25/20, wszystkie z nadrukiem odwróconym i 50/20 z nadrukiem normalnym, do dnia dzisiejszego brak jest danych co do ich charakteru, lekki ślad podlepki, gwarancja Krawczyk.

2 400 PLN

2 000 PLN

99061918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 29 z bardzo rzadkim błędem występującym tylko w niewielkiej części nakładu w postaci uszkodzonego i w związku z tym częściowo nie odbitym nadrukiem "Poczta Polska", ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

1 200 PLN

1 200 PLN

99431918 wydanie PP/GGW, próba nadruku na znaczku za 2,5 fen., nadruk z jedną kreska zasłaniającą napis "DETSCHES REICH", Fischer 3.000,- zł, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 200 PLN

1 000 PLN

99611918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, numer HAN na marginesie, gwarancja Korszeń.

160 PLN

160 PLN

100011918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, lewy dolny znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", górne znaczki podlepka, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

280 PLN

280 PLN

100161918 wydanie PP/GGW, znaczek w kolorze szafirowym z nadrukiem pierwszej formy, mini fotoatest Korszeń.

700 PLN

600 PLN

100451918 BIAŁA, znaczek z nadrukiem pierwszej formy na wycinku z listu ze stemplem prowizorycznym Białej.

60 PLN

50 PLN

101421918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Korszeń.

100 PLN

100 PLN

101471918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z ząbkowaniem 11½, gwarancja i opis Schmutz.

200 PLN

200 PLN

102081918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 45/60 hal. z silnie przesuniętym w pionie nadrukiem na zagniecionym papierze - w efekcie nominał w połowie zamiast na dole znaczka oraz miejscowe braki nadruku, bardzo ciekawe, ze względu na brak znaczków nawet tak uszkodzone zaliczono do nakładu i skierowano do eksploatacji, gwarancja Schmutz.

400 PLN

320 PLN

102371918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Korszeń.

120 PLN

120 PLN

102601918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Schmutz.

60 PLN

60 PLN

102681918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

200 PLN

255 PLN

102691918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Krawczyk i Schmutz.

400 PLN

350 PLN

102701918 drugie wydanie lubelskie, nadużycie II formy przedrukowej bez nowej wartości, znaczek za 3 hal. z nadrukiem dwustronnym, wartość ta nie była dopuszczona do obiegu.

75 PLN

60 PLN

102781919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy z poz. 9 i 10 w pięknym stanie, prawy znaczek niewielka wada w gumie nie od podlepki, gwarancja i oznaczenie Mikstein.

6 000 PLN

5 400 PLN

103021919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 7 z niekatalogowanym błędem w postaci "urwanej nogi litery P w POCZTA", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

250 PLN

250 PLN

103071919 wydanie krakowskie - BOCHNIA, oryginalnie użyty dnia 24.1.19 w Bochni znaczek za 15 hal. z nadrukiem pierwszą formą poz.89, gwarancja i opis Mikstein.

360 PLN

360 PLN

103211919 wydanie krakowskie, znaczek za 25/80 hal na opłaconym zgodnie z taryfą liście wysłanym 3.II z Bielska do Czech; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.

500 PLN

500 PLN

103261919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 18, znaczek bez podlepki z niewielkim ubytkiem gumy w górnej części znaczka, fotoatest Schmutz.

2 800 PLN

2 800 PLN

103321919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 65, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

400 PLN

400 PLN

103741919 wydanie krakowskie, znaczek za 60 hal. z nadrukiem pierwszą formą poz.96 (Fi.150.-), bardzo nietypowo lekko odbita środkowa część nadruku, piękny stan zachowania, gwarancja i opis Landre, Schmutz.

200 PLN

200 PLN

103891919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem odwróconym z nadrukiem pierwszej formy z poz. 14 z błędem "cienkie Z", rzadki znaczek przedrukowany najprawdopodobniej w dwóch arkuszach z nadrukiem odwróconym, z błędem najprawdopodobniej w ilości 20 sztuk!, piękny stan zachowania, fotoatest Schmutz.

6 000 PLN

6 760 PLN

104241919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszą formą poz.60, bardzo ładny stan zachowania, dwie delikatne sygnatury PHILATELIA KRAKÓW i Berest, fotoatest z określeniem "ohne Fehler" (bez wad) Jungjohann BPP.

5 000 PLN

4 500 PLN

104731919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IVB, gwarancja Schmutz.

800 PLN

800 PLN

104791919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IVB, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN

1 200 PLN

104861919 wydanie krakowskie, seria znaczków gazetowych z katalogowanymi odmianami kolorów, wszystkie znaczki w bardzo ładnym stanie z jednym śladem podlepki; gwarancja (z opisem formy - IIC i pozycji w arkuszu) Sutclife (5), Bojanowicz (2), Mikstein (4), Rachmanow(1), Witkowski (1), Jungjohann (1), Schmutz(4); najdroższy za 10 h. gwarancja z opisem IIC54 Schmutz.

1 800 PLN

1 800 PLN

104881919 wydanie krakowskie, znaczek w kolorze jasnobrązowym z nadrukiem formy IIC z poz. 10, podlepka na marginesie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

360 PLN

360 PLN

104971919 wydanie krakowskie, znaczek w kolorze szaroniebieskim z nadrukiem formy IIC z poz. 95, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN

100 PLN

105051919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIC z poz. 31, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 600 PLN

1 600 PLN

105391919 wydanie gnieźnieńskie, seria, oba znaczki prawie niewidoczne ślady po zdjętej podlepce w dolnych lewych narożnikach, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie znaczka za 10 fen. Schmutz.

1 750 PLN

1 750 PLN

105471918 prekursory, przekaz pieniężny z Baranowa 30.12.18 do Czechosłowacji, znaczek dopłaty użyty jako znaczek opłaty, adnotacje i korekty kontroli pocztowej.

240 PLN

216 PLN

106381919 "Wr.1/58" NIEZNANY STEMPELEK WARSZAWSKIEJ CENZURY WOJSKOWEJ, zagraniczny list polecony wysłany 1.11.1920 z Warszawy do Londynu, na odwrocie czytelna odbitka, nieodnotowanego w fundamentalnej pracy pp. Brzozowskiego i Tokara, stempelka cenzury warszawskiej; przesyłka opłacona znaczkiem za 5 koron (frankatura pojedyncza), ciekawostkę stanowi użycie znaczków koronowych w Warszawie, znaczki w tej walucie wycofano 15.02.1920, jednak 29.09 przywrócono ich ważność dodatkowo zrównując ich wartość nominalną 1kr=1mk, pozostawały one w obiegu na terenie kraju do 5.06.1922; czerwony londyński kasownik odbiorczy 9 NOV; walor w dobrym stanie zachowania.

250 PLN

220 PLN

107481919 I Polska Wystawa Marek, seria ząbkowana i nieząbkowaną (w tym 5+5 fen z błędem "uszkodzone szeryfy cyfry I") na dwóch miejscowych kopertach, wysłane jako polecone z terenu wystawy, znaczki skasowane PIERWSZYM POLSKIM STEMPLEM OKOLICZNOŚCIOWYM - WYSTAWA MAREK, numery przesyłek odciśnięte automatycznym numeratorem, dobry stan zachowania (Myślicki 19 001).

60 PLN

53 PLN

107551919 I Polska Wystawa Marek, 15+5 fen + 25+5 fen - prawidłowo opłacona miejscowa karta z ilustracją autorstwa Zygmunta Kamińskiego przygotowana z okazji wystawy, wysłana jako polecona z terenu wystawy, znaczki skasowane PIERWSZYM POLSKIM STEMPLEM OKOLICZNOŚCIOWYM - WYSTAWA MAREK, numer przesyłki odciśnięty automatycznym numeratorem, datownik odbiorczy; dobry stan zachowania (Myślicki 19 001).

60 PLN

53 PLN

107591919 pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego, seria.

20 PLN

20 PLN

107601919 pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego, seria z odmianami.

25 PLN

25 PLN

107961919 prekursory, przekaz pieniężny ze Skawiny 4.1.19 do Wielkich Dróg opłacony znaczkami austriackimi, które utraciły moc obiegową 20.1.19.

180 PLN

150 PLN

108091920 list firmowy z Sosnowca 28.9.20 do Niemiec, największy stempel cenzury wojskowej z Krakowa.

150 PLN

135 PLN