Lot # 9213
Close:
Start price: 3800
Current price: 4560
Number of bids: 9 (Bid history)
Catalog: Mi.1a
Fi.1ac
Category: Polish Kingdom
Description

1863 pierwszy polski znaczek w barwach zielonkawoniebieskiej i różowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem z numerem 27 urzędu pocztowego Szaki, kasownik ten posiada najwyższy stopień rzadkości według Bojanowicza - 10 punktów z dziesięciostopniowej skali rzadkości, znaczek użyty na liście do Rygi gdzie przybito na znaczku stempel odbiorczy Rygi z datą 22.3.63 co jest bardzo rzadko spotykane, ciekawy i rzadki znaczek w bardzo dobrym stanie zachowania, fotoatest Pelc.
Photo