Lot # 9734
Close:
Start price: 250
Current price: 250
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.3a
Category: Town postage 1914-1918
Description

1917 Łódź, widokówka wysłana 6.6 z Łodzi do obozu jeńców w Szprotawie, adres odbiorcy napisano po polsku "Szlązk Szprotawa obóz jeńców" zapewne według niemieckiego urzędnika był on niedokładny, dlatego w sortowni po opatrzeniu przesyłki adnotacją "Wo Kreis?" (jaki powiat?) i stempelkiem ZURÜCK, kartkę, za pośrednictwem łódzkiej poczty miejskiej, zwrócono do nadawcy; czerwony datownik poczty miejskiej LFF z datą 8 6; całość w doskonałym stanie zachowania, gwarancja Korszeń.
Photo