Page:
results
Num# Description Start price Buy price
134661945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w kolorze brązowaworóżowym z nadrukiem z poz. 23 z błędem "PÓLSKA", gwarancja, opis i oznaczenie Schmutz.

240 PLN

210 PLN

134681945 Powstanie Styczniowe - R.Traugutt, pięknie kasowana parka znaczków za 5 zł./25 gr. w kolorze brązowaworóżowym, drukowana na odwrocie niemieckiego papieru kancelaryjnego (nagłówek widać na zagiętej części marginesu); lewy znaczek z występującym w niewielkiej części nakładu błędem z poz.26 "plama w tle obok kołnierzyka" (Fi.+150%), gwarancja Korszeń.

900 PLN

900 PLN

134711945 Powstanie Styczniowe - R.Traugutt, znaczek za 5 zł./25 gr. w kolorze czerwonobrązowym na cieńszym papierze o zmiennej grubości (0,070-0,075 mm), gwarancja z dawnym (2006) oznaczeniem "ea" Kalinowski.

250 PLN

260 PLN

134721945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w kolorze jasno czerwonobrązowym z nadrukiem z poz. 28 z błędem w postaci odbicia spacji, gwarancja, opis i oznaczenie Schmutz.

600 PLN

600 PLN

135091945 wyzwolenie miast - Łódź, pasek znaczków z pop. 73, 83 i 93, znaczki z dolnej połowy arkusza z przesuniętym w górę nadrukiem i nominałem na dole znaczka, dolny znaczek bez nadruku nominału, górny znaczek nadruk typu I, dolne znaczki z nadrukiem typu II,dekoracyjny, ciekawy i rzadki walor, gwarancja i oznaczenie Monkos.

600 PLN

600 PLN

135141945 wyzwolenie miast, znaczek z poz. 58 z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na dole znaczka, gwarancja i oznaczenie Walocha.

120 PLN

120 PLN

135271945 wyzwolenie miast - Kielce, znaczek z poz. 41 z przesuniętym nadrukiem, gwarancja Petriuk.

80 PLN

80 PLN

135541945 "Bydgoszcz" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z błędem na poz.9/59 "cieńsze y", gwarancja i opis Korszeń.

50 PLN

50 PLN

135561945 wyzwolenie miast, znaczek z nadrukiem z poz. 39 z błędem "ż zamiast z w Bydgoszcz", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

70 PLN

70 PLN

135631945 wyzwolenie miast, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na dole zamiast na górze znaczka, poziome zagniecenie znaczka na dole widoczne praktycznie tylko od frontu, gwarancja Korszeń.

60 PLN

60 PLN

135681945 "Kalisz" - wyzwolenie dziesięciu miast, parka znaczków z poz.5/15, na poz.5 błąd "brak nominału i części napisu Kalisz", w tej parce dodatkowo błąd na poz.15 "brak haczyka w 1"; ponieważ margines w tym arkuszu był krzywo przycięty po jego zagieciu powstały trzy różne warianty tego błędu, cztery znaczki z poz.1/4 nie mają tylko nominału, dwa z poz.6/7 są podobne do oferowanego, a trzy z poz.8/10 nie mają nominału i całego napisu Kalisz, gwarancja i opis Korszeń.

1 500 PLN

1 500 PLN

135731945 wyzwolenie miast, czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem z poz. 86/97, dolne znaczki bez nominału, górne znaczki z nominałem na dole znaczka, na górnym prawym znaczku błąd "ścięta u góry litera z w zł", abklacz na odwrocie.

1 500 PLN

1 500 PLN

136101945 wydanie łódzkie, 1 zł - pasek poziomy 5 znaczków z górnym marginesem z napisem POCZTOWE ZAKŁADY GRAFICZNE w ŁODZI, czyste.

50 PLN

50 PLN

136411945 151. rocznica Powstania Kościuszkowskiego, komplet odmian kolorów.

300 PLN

300 PLN

136491945 151. rocznica Powstania Kościuszkowskiego, rzadki znaczek cięty z poz. 5 w arkuszu z usterką w postaci przesuniętej górnej kreski kasującej w lewo, bardzo rzadkie, fotoatest Więcław.

3 000 PLN

3 000 PLN

136691945 list polecony z Pońca do Czerwonego Krzyża w Genewie, znaczki unieważnione przedwojennym stemplem poczty polskiej w Pońcu, stempel cenzury wojskowej nr 1904, na odwrocie stempel odbiorczy z Genewy.

100 PLN

100 PLN

136891945 kartka polecona z Krosna 27.6.45 do Wilna, stempel cenzury wojskowej nr 1982, stempel radzieckiej cenzury wojskowej i datownik odbiorczy.

150 PLN

150 PLN

137491945 list z Biskupca 10.12.45 do Otwocka na poniemieckiej kopercie urzędowej, gwarancja Petriuk.

60 PLN

54 PLN

137711945 wydanie przedrukowe, znaczek za 1,50 zł./25 gr. z unikalnym podwójnym nadrukiem III Formy poz.14, był tylko jeden arkusz takich znaczków - 100 szt. i nie wszystkie się zachowały; co ciekawe nadruki są lekko wzajemnie obrócone i znaczki z różnych części tego arkusza mają inne wzajemne położenie nadruków i intensywność farby, ciemny nadruk jest podobnie położony w całym arkuszu, jasny jest obrócony i położony skośnie w stosunku do ciemnego; tu przesunięcie jest znaczne, a różnica intensywności nadruku duża, a jasny nadruk znajduje się skośnie powyżej położonego prawidłowo ciemnego - z analizy wynika, że znaczek pochodzi z lewej górnej ćwiartki arkusza, gwarancja Mikstein, podwójna z oznaczeniem 14 Forma III Schmutz.

4 000 PLN

4 000 PLN

137771945 wydanie przedrukowe, ośmioblok; lewy czworoblok znaczki z nadrukiem ty 1, prawy czworoblok z nadrukiem typ 2.

60 PLN

60 PLN

137811945 wydanie przedrukowe, znaczek za 1,50zł./25gr. w kolorze czerwonym z nadrukiem II formy (typ 1, poz.36), to najrzadsza jako kasowana odmiana tego wydania - rzadsza niż wyżej wyceniana Forma I; wysoka wycena katalogowa (Mi.500 euro); unieważniony w III.46. w Krakowie; poza widocznym na skanie niewielkim pęknieciem pod prawym 25, w bardzo ładnym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

400 PLN

360 PLN

138061945 zabytki Krakowa - pomnik grunwaldzki, znaczek w kolorze karminowym nie wprowadzony do obiegu, znaczek ten wydano definitywnie w kolorze brązowym, gwarancja Walocha.

350 PLN

350 PLN

138221945 kartka polecona z Wilna 4.3.45 do Krosna, nietypowa erka, stempel polskiego urzędu cenzury nr 3175.

140 PLN

140 PLN

138551946 list z Pilszcz do Austrii, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym "Agencja Poczt / Pilszcz", stempel cenzury austriackiej, koperta przycięta z prawej strony.

160 PLN

144 PLN

138891946 rocznica wyzwolenia Warszawy, znaczek za 8 zł. z błędem na poz.25 "cyfra 7 cieńsza w środku, cyfra 4 w 1946 przerwana, a cyfra 6 lekko wcięta z lewej", gwarancja Korszeń.

60 PLN

60 PLN

139091946 udział Polaków w wojnie domowej w Hiszpanii, znaczek z błędem szabla".

60 PLN

60 PLN

139131946 obóz śmierci w Majdanku.

30 PLN

30 PLN

139261946 Święto Morza, blok legitymacyjny z oznaczeniem walca OK. (okolicznościowy) - znajdującym się pod 46 znaczkiem w arkuszu, czysty, bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN

45 PLN

139271946 Święto Morza, blok legitymacyjny.

35 PLN

32 PLN

139341946 wydanie obiegowe, odmiany.

100 PLN

100 PLN

139401946 wydanie obiegowe, seria w czworoblokach, górny lewy znaczek za 10 zł w czworobloku z błędem "plamka na prawo od prawej baszty".

100 PLN

100 PLN

139421946 Będzin, narożny znaczek z niekompletnym numerem walca.

30 PLN

30 PLN

139431946 zamek w Lanckoronie, blok legitymacyjny z oznaczeniem walca N.1.W.III. - znajdującym się pod 91 znaczkiem w arkuszu, czyste, słabszy stan zachowania.

30 PLN

30 PLN

139651946 50-lecie ruchu ludowego, seria bloków legitymacyjnych z oznaczeniem walca OK. (okolicznościowy) - znajdującym się przed 1 znaczkiem w arkuszu, czysty, bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN

120 PLN

140021947 ekspres polecony z Dęblina 12.III.47 do Radomia.

90 PLN

90 PLN

140401947 Kultura polska I wydanie, Maria Skłodowska-Curie - znaczek wydrukowany na pogiętym papierze w wyniku czego po jego rozprostowaniu na rysunku znaczka powstało kilka skośnych białych kresek; oryginalny obiegowy list polecony wysłany 12.4.1947 z Krakowa do Warszawy, kasownik odbiorczy; temat - SKŁODOWSKA, NOBEL, CHEMIA; gwarancja Walisch.

120 PLN

120 PLN

140451947 wydanie z dopłatą na Polski Czerwony Krzyż, 5+5 zł - frankatura mieszana, lotniczy list polecony wysłany 14.7 z Łodzi do Kielc, stempelek polecenia, nalepka i stempelek poczty lotniczej; kielecki datownik odbiorczy z 16.7 na froncie; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

250 PLN

225 PLN

140591947 Kultura Polska II wydanie, Teatr - nieząbkowany znaczek za 5 zł, blok legitymacyjny z oznaczeniem walca N.2.W.I. - znajdującym się pod 100 znaczkiem w arkuszu, czyste, bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN

40 PLN

140631947 Kultura Polska, znaczek z numerem walca na marginesie.

15 PLN

15 PLN

140701947 Świat pracy, seria stemplowana koksownikiem okolicznościowym.

15 PLN

15 PLN