Lot # 9740
Close:
Start price: 1600
Current price: 1600
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.1
Category: Town postage 1914-1918
Description

1918 Wilno z zagranicy, karta pocztowa wysłana 15.VI z Wiednia do Wilna, doskonała odbitka fioletowego stempelka opłaty doręczeniowej "GEBÜHR 10 PF.", stempelek niemieckiej cenzury "Geprüft P.St.VI. A.-K."; przesyłki zagraniczne doręczone przez wileńską pocztę miejską należą do najrzadszych walorów tego działu; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.
Photo