The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
12867

1942 Trąbka pocztowa, bardzo rzadki na korespondencji cięty znaczek za 15 f. w kolorze brunatnym na szarym gąbczastym średnim papierze gazetowym (nakład 140 szt.) - widoczna (u góry) krawędź gazety i czarny poziomy pasek (u dołu) - fragment druku, karta pocztowa ozdobiona grafiką wielkanocną w kolorze niebieskim "1943 OSTATNICH ŚWIĄT", napis POCZTÓWKA typu N2 (w/g klasyfikacji P.Pelczara); dobry stan zachowania (kartka z kilkoma drobnymi zagięciami); pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych; gwarancja i opis odmiany Korszeń.

1 500 PLN1 500 PLN
12887

1943 Wdowa, kasowany znaczek za 25f. na papierze białym szorstkim sztywnym, cięty z trzech stron, gwarancja i opis odmiany Krawczyk.

200 PLN200 PLN
12888

1943 Wdowa, kasowany znaczek za 25 f. najrzadsza odmiana w kolorze szaroniebieskim na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (nakład 160 szt.), widoczne na skanie lekkie skośne zgięcie, pełna oryginalna guma, gwarancja i opis Korszeń.

200 PLN200 PLN
12897

1943 50 gonitwa Towarzystwa Wyścigów Konnych, znaczek za 20 f. w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym gładkim grubym, gwarancja Korszeń, z oznaczeniem Krawczyk.

140 PLN100 PLN
12898

1943 50. gonitwa Towarzystwa Wyścigów Konnych, gwarancja Schmutz.

240 PLN190 PLN
12944

1945 Poczta Bloku D, kasowany znaczek przedrukowy, gwarancja Schmutz.

200 PLN170 PLN
12968

1944 Herby miast, marginesowa i narożnikowa seria czysta, gwarancja Krawczyk, Korszeń.

70 PLN70 PLN
12969

1944 herby miast, gwarancja Korszeń.

10 PLN10 PLN
12971

1944 herby miast, gwarancja Korszeń.

10 PLN10 PLN
12972

1944 herby miast, gwarancja Korszeń.

15 PLN15 PLN
12973

1944 herby miast, luzak z serii.

10 PLN10 PLN
12983

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości,czysty znaczek za 25 gr., gwarancja Korszeń.

50 PLN45 PLN
12986

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, czysty znaczek za 50 gr., gwarancja Korszeń.

50 PLN45 PLN
12988

1944 Święto Artylerii, marginesowy znaczek za 20 gr., gwarancja Korszeń.

60 PLN54 PLN
12991

1944 Powstanie Wielkopolskie, czysty znaczek za 20 gr., gwarancja Korszeń.

40 PLN40 PLN
13003

1944 Warszawa walczy, całostka.

25 PLN25 PLN
13078

1944 Powstanie Warszawskie, list w sprawie pomocy w odnalezieniu bliskich zaginionych w czasie powstania, w treści podano ostatnie znane miejsca ich pobytu, list do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie wysłany ze wsi Kadłubowo, poczta Dzierżążnia (Günthersruhm) nadany w agencji pocztowej - dwuwierszowy stempelek w ramce "Dzierzaznia (Bz.Zichenau)", znaczek skasowano 30.12 w urzędzie pocztowym w Płońsku - niemiecki datownik PLÖHNEN (BZ.ZICHENAU).

200 PLN150 PLN
13081

1944 korespondencja w sprawie bliskich zaginionych w czasie Powstania, karta pocztowa wysłana 8.11.44 z Częstochowy do miejscowości Liszki, do Marii Trzcińskiej m.in w sprawie jej syna ppor.Stefana Trzcińskiego, który przebywał w oflagu VIIA Murnau; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN100 PLN
13082

1944 kartka do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie od Polaków przebywających na robotach w Niemczech z ofertą pomocy dla warszawiaków po Powstaniu Warszawskim wysłana 27.11 z Bremy; stempel wpływu "RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA" z dostawioną datą "4 XII 1944"; bardzo wymowna treść i piękny przykład solidarności międzyludzkiej w tragicznych czasach; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN100 PLN
13109

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Scheuren.

180 PLN180 PLN
13201

1945 Libertas, list z Lubeki 2.5.45 do Pöhls, gwarancja Schmutz.

400 PLN320 PLN
13214

1945 ZNACZNE PRZESUNIĘCIE KOLORU CZARNEGO NA ZNAKU OPŁATY, poczty międzyobozowe w Niemczech - Lubeka, "Syrena", karta pocztowa o sygnaturze L.Z.6.45.25000(1008); bardzo dobry stan zachowania.

320 PLN250 PLN
13235

1945 list z Polish Military Centre w Northeim, wysłany 24.VIII z Brukseli do Czerwonego Krzyża w Genewie; zalepka i stempelki cenzury belgijskiej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN160 PLN
13251

1946 Freiman - rocznica wyzwolenia obozu w Dachau, pamiątkowy ośmioblok - odmiana ze znaczkiem za 70 pf. w kolorze pomarańczowym, bardzo ładny stan zachowania.

420 PLN420 PLN
13258

1946 Poczta osiedli polskich w Bawarii - Ettlingen, odwrócony środek (orzeł) - znaczek o nominale 1 marki z II serii ząbkowanej na widokówce, wysłanej 1.VIII do Barsfeld, unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

1 500 PLN1 200 PLN
13284

1944 Zamość - marginesowy znaczek za 25 gr. + 1,75 zł./6 gr. wydania prowizorycznego z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym "Orzeł" i wokół "POCZTA / POLSKA / Zamość / 25 VII 1944" oraz nominał (nakład 225 szt.), poza małym naturalnym lekkim zmatowieniem na gumie w pięknym stanie, gwarancja Korszeń.

450 PLN460 PLN
13308

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 47 sztuk, słabszy stan - złamania, fotoatest Korszeń.

450 PLN450 PLN
13339

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Wysocki.

350 PLN350 PLN
13349

1944 Wodzowie, seria arkuszowych prób siatkowych typu V w kolorze czarnym z nieopiłowanymi marginesami (Fi.3000.-), czysty druk i piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz,

3 600 PLN3 600 PLN
13351

1944 Wodzowie, seria: znaczek za 25 gr w kolorze jasnoczerwonym, znaczek za 50 gr w kolorze ciemnozielonym z poz. 21 z błędem "plamy na górze znaczka i zniekształcone litery CT", dodatkowo znaczek z międzypolem, znaczek za 1 zł w kolorze niebieskim, gwarancja z opisem barw i błędu Schmutz.

500 PLN500 PLN
13364

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

650 PLN650 PLN
13378

1944 Goznak, list polecony z Chełma Lubelskiego 6.10.44 do Żmudzi, prowizoryczny kasownik i erka z Chełma.

300 PLN240 PLN
13379

1944 Goznak, firmowy list z Lublina 19.9.44 do Stalowej Woli, wczesne użycie znaczków tego wydania.

120 PLN100 PLN
13380

1944 Goznak, list z Suwałk 9.1.45 do Siedlec, znaczki użyte po wycofaniu z obiegu 1.1.45 co zostało przeoczone przez pocztę, znaczki unieważnione ręcznym napisem "Suwałki / 9.I.45", na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 183, gwarancja Schmutz.

480 PLN400 PLN
13381

1944 Goznak, kartka z Krakowa 18.1.45 do Rzeszowa, znaczek wycofany z obiegu 1.01.45 bez mocy obiegowej przekreślony kredką, opłatę w podwójnej wysokości 50 gr. pobrano od odbiorcy w Rzeszowie - adnotacja ołówkiem "T 50 gr.", prywatny formularz kartkowy z orłem w koronie, stempel cenzury wojskowej nr 320, gwarancja Schmutz.

300 PLN250 PLN
13387

1944 Goznak, arkusz drukowany z II walca, arkusz w dobrym stanie złożony w połowie, na poz. 100 błąd B1.

420 PLN380 PLN
13389

1944 Goznak - ZNACZEK Z I WALCA, znaczek za 25 gr. poz.75 drukowany z I walca, bardzo rzadki (Fi.400.-) gdyż znaczki drukowane z tego walca prawie w całości poszły pod przedruk, gwarancja i opis Schmutz.

500 PLN1 660 PLN
13390

1944 Goznak, list polecony z Lublina 19.9.44 do Tarnobrzegu, cenzura ręczna "Cenzor", wczesne użycie znaczków tego wydania, dekoracyjny walor.

240 PLN200 PLN
13391

1944 kartka polecona z Rzeszowa 5.XII.44 do Łańcuta, stempel cenzury wojskowej numer 177.

250 PLN220 PLN
13403

1944 list polecony z Rembertowa do Rosji, znaczki unieważniono datownikiem, poniemiecka erka, stempel radzieckiej cenzury wojskowej i stempel tranzytowy z Moskwy.

320 PLN280 PLN