Page:
results
Num# Description Start price Buy price
122981940 wydanie przedrukowe na polskich całostkach,, całostka z hasłem propagandowym U.

100 PLN

135 PLN

123001940 całostka z hasłem propagandowym T.

90 PLN

90 PLN

123031940 całostka z hasłem propagandowym O.

120 PLN

120 PLN

123051940 widoki zabytkowych budowli, sygnatura IX.40.

20 PLN

20 PLN

123131940 widoki zabytkowych budowli, sygnatura II.41.

10 PLN

10 PLN

123201940-1941 służbowa karta pocztowa, nadruk na karcie z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, tekst XV "Durch ...", karta czysta; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN

60 PLN

123211940 formularz kartkowy na polskiej całostce.

40 PLN

40 PLN

123301940 znaczki opłaty radiowej (Rundfunk), parka pionowa z marginesem i liczbami rozrachunkowymi; część z nominałem przyklejano na odcinku potwierdzenia wniesienia opłaty radiowej dla opłacającego, a część z literą "A" na blankiecie, który zostawał w archiwum; czyste w bardzo dobrym stanie zachowania (margines przycięty).

70 PLN

70 PLN

123351941 kartka z Warszawy do Kłobucka, frankatura wielokrotna znaczka wydania przedrukowego za 4 fen.

30 PLN

30 PLN

123371941 kartka z Drohobycza , Kresy - 26.4.41 do Limanowej, jako kartkę wykorzystano radziecką całostkę.

70 PLN

70 PLN

123481941 przekaz paczkowy z Rzeszowa do Lublina.

70 PLN

63 PLN

123491941 kartka z obiegu pocztowego z Przeworska do Niemiec, stemple cenzury wojskowej.

160 PLN

144 PLN

123601941 portret Hitlera na jednolitym tle, 24 gr - frankatura pojedyncza, list w kopercie firmowej VESTA, przesłany miejscowo 28.9.1944 w Krakowie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN

40 PLN

123641941 koperta "Wawel" z sygnaturą VI.41 na papierze białym średnim (Fi.80.-), wewnątrz oryginalny papier listowy; minimalnie słabszy stan zachowania (niewielkie przebarwienie w prawym dolnym rogu).

50 PLN

45 PLN

123651941 koperta ze znakiem opłaty Wawel, sygnatura II.42.

50 PLN

50 PLN

123701941 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Skarżysko Kamienna - Sandomir nr 1183.

120 PLN

108 PLN

123731941 znaczek doręczeniowy za 20 gr., oryginalnie kasowany w Ciechominie na wycinku z adresu pomocniczego.

150 PLN

120 PLN

124081942 widoki zabytkowych budowli, sygnatura II.41 z obiegu pocztowego z Warszawy do Sztokholmu.

120 PLN

108 PLN

124101942 całostki z sygnaturą II.41 i III.42.

15 PLN

13 PLN

124161942 formularz biura wysyłkowego znaczków grzecznościowo stemplowany.

60 PLN

60 PLN

124171942 formularz biura wysyłkowego znaczków grzecznościowo stemplowany.

50 PLN

50 PLN

124291943 przekaz paczkowy z Warszawy do Kielc.

40 PLN

36 PLN

124561943 koperta z sygnaturą X.43.

120 PLN

108 PLN

124641943 polecony list urzędowy z Krakowa do Sanoka.

40 PLN

36 PLN

125041944 portret Hitlera, karta czysta, dobry stan zachowania.

10 PLN

9 PLN

125101944 całostka z sygnaturą II.44.

10 PLN

9 PLN

125441945 kartka z Milanówka 9.1.45 do obozu pracy w Maltsch (Malczyce nad Odrą).

25 PLN

25 PLN

125761942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN

100 PLN

125821942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, ślad po podlepce, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN

100 PLN

125941942 Wdowa drugiego wydania w kolorze cynobrowym na papierze x2 o nakładzie 1067 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN

100 PLN

126031942 Madonna, odbitka z unieważnionej matrycy.

15 PLN

15 PLN

126541943 Pochodnia, odbitka z unieważnionej matrycy, gwarancja Korszeń.

80 PLN

80 PLN

126601943 23 rocznica odzyskania dostępu do Bałtyku, znaczek z błędem "brak plamki na falach" (po lewej) i znaczek bez błędu ostemplowane okolicznościowo 10.II na karcie; gwarancja Korszeń.

150 PLN

125 PLN

126961943 Obrona Warszawy, czarna odbitka z unieważnionej oryginalnej matrycy znaczka, gwarancja Krawczyk.

30 PLN

30 PLN

127151943 Orzeł - znak opłaty z karty pocztowej, czarne odbitki z unieważnionej oryginalnej matrycy - jedna z dużymi marginesami na nietypowym żółtawym papierze z lekką przeswitką, gwarancja Krawczyk.

80 PLN

80 PLN

127211943 80. rocznica powstania styczniowego, blok unieważniony czerwonym kasownikiem w pierwszym dniu obiegu, gwarancja Schmutz.

280 PLN

280 PLN

127341943-44 odbitki znaczków z unieważnionych matryc.

120 PLN

120 PLN

127921944 80 rocznica powstania Czerwonego Krzyża, znaczek skasowany 28.IX w pierwszym dniu obiegu, na specjalnej karcie ozdobionej suchym tłoczeniem; gwarancja Korszeń; temat - CZERWONY KRZYŻ.

200 PLN

180 PLN

127931944 80. rocznica Konwencji Genewskich, odbitka z unieważnionej matrycy.

15 PLN

25 PLN

128461970 cennik znaczków poczt polskich w niemieckich obozach jenieckich, wydany nakładem PZF oddział krakowskiego pod redakcją L.Świejkowskiego, opracowany przez komisję w składzie J.Machowski, J.Ryblewski, L.Schmutz i J.Tislowitz, 20 stron.

80 PLN

80 PLN