The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
12298

1940 wydanie przedrukowe na polskich całostkach,, całostka z hasłem propagandowym U.

100 PLN135 PLN
12300

1940 całostka z hasłem propagandowym T.

90 PLN90 PLN
12303

1940 całostka z hasłem propagandowym O.

120 PLN120 PLN
12305

1940 widoki zabytkowych budowli, sygnatura IX.40.

20 PLN20 PLN
12313

1940 widoki zabytkowych budowli, sygnatura II.41.

10 PLN10 PLN
12320

1940-1941 służbowa karta pocztowa, nadruk na karcie z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, tekst XV "Durch ...", karta czysta; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
12321

1940 formularz kartkowy na polskiej całostce.

40 PLN40 PLN
12330

1940 znaczki opłaty radiowej (Rundfunk), parka pionowa z marginesem i liczbami rozrachunkowymi; część z nominałem przyklejano na odcinku potwierdzenia wniesienia opłaty radiowej dla opłacającego, a część z literą "A" na blankiecie, który zostawał w archiwum; czyste w bardzo dobrym stanie zachowania (margines przycięty).

70 PLN70 PLN
12335

1941 kartka z Warszawy do Kłobucka, frankatura wielokrotna znaczka wydania przedrukowego za 4 fen.

30 PLN30 PLN
12337

1941 kartka z Drohobycza , Kresy - 26.4.41 do Limanowej, jako kartkę wykorzystano radziecką całostkę.

70 PLN70 PLN
12348

1941 przekaz paczkowy z Rzeszowa do Lublina.

70 PLN63 PLN
12349

1941 kartka z obiegu pocztowego z Przeworska do Niemiec, stemple cenzury wojskowej.

160 PLN144 PLN
12360

1941 portret Hitlera na jednolitym tle, 24 gr - frankatura pojedyncza, list w kopercie firmowej VESTA, przesłany miejscowo 28.9.1944 w Krakowie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN40 PLN
12364

1941 koperta "Wawel" z sygnaturą VI.41 na papierze białym średnim (Fi.80.-), wewnątrz oryginalny papier listowy; minimalnie słabszy stan zachowania (niewielkie przebarwienie w prawym dolnym rogu).

50 PLN45 PLN
12365

1941 koperta ze znakiem opłaty Wawel, sygnatura II.42.

50 PLN50 PLN
12370

1941 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Skarżysko Kamienna - Sandomir nr 1183.

120 PLN108 PLN
12373

1941 znaczek doręczeniowy za 20 gr., oryginalnie kasowany w Ciechominie na wycinku z adresu pomocniczego.

150 PLN120 PLN
12408

1942 widoki zabytkowych budowli, sygnatura II.41 z obiegu pocztowego z Warszawy do Sztokholmu.

120 PLN108 PLN
12410

1942 całostki z sygnaturą II.41 i III.42.

15 PLN13 PLN
12416

1942 formularz biura wysyłkowego znaczków grzecznościowo stemplowany.

60 PLN60 PLN
12417

1942 formularz biura wysyłkowego znaczków grzecznościowo stemplowany.

50 PLN50 PLN
12429

1943 przekaz paczkowy z Warszawy do Kielc.

40 PLN36 PLN
12456

1943 koperta z sygnaturą X.43.

120 PLN108 PLN
12464

1943 polecony list urzędowy z Krakowa do Sanoka.

40 PLN36 PLN
12504

1944 portret Hitlera, karta czysta, dobry stan zachowania.

10 PLN9 PLN
12510

1944 całostka z sygnaturą II.44.

10 PLN9 PLN
12544

1945 kartka z Milanówka 9.1.45 do obozu pracy w Maltsch (Malczyce nad Odrą).

25 PLN25 PLN
12576

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN100 PLN
12582

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, ślad po podlepce, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN100 PLN
12594

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze cynobrowym na papierze x2 o nakładzie 1067 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN100 PLN
12603

1942 Madonna, odbitka z unieważnionej matrycy.

15 PLN15 PLN
12654

1943 Pochodnia, odbitka z unieważnionej matrycy, gwarancja Korszeń.

80 PLN80 PLN
12660

1943 23 rocznica odzyskania dostępu do Bałtyku, znaczek z błędem "brak plamki na falach" (po lewej) i znaczek bez błędu ostemplowane okolicznościowo 10.II na karcie; gwarancja Korszeń.

150 PLN125 PLN
12696

1943 Obrona Warszawy, czarna odbitka z unieważnionej oryginalnej matrycy znaczka, gwarancja Krawczyk.

30 PLN30 PLN
12715

1943 Orzeł - znak opłaty z karty pocztowej, czarne odbitki z unieważnionej oryginalnej matrycy - jedna z dużymi marginesami na nietypowym żółtawym papierze z lekką przeswitką, gwarancja Krawczyk.

80 PLN80 PLN
12721

1943 80. rocznica powstania styczniowego, blok unieważniony czerwonym kasownikiem w pierwszym dniu obiegu, gwarancja Schmutz.

280 PLN280 PLN
12734

1943-44 odbitki znaczków z unieważnionych matryc.

120 PLN120 PLN
12792

1944 80 rocznica powstania Czerwonego Krzyża, znaczek skasowany 28.IX w pierwszym dniu obiegu, na specjalnej karcie ozdobionej suchym tłoczeniem; gwarancja Korszeń; temat - CZERWONY KRZYŻ.

200 PLN180 PLN
12793

1944 80. rocznica Konwencji Genewskich, odbitka z unieważnionej matrycy.

15 PLN25 PLN
12846

1970 cennik znaczków poczt polskich w niemieckich obozach jenieckich, wydany nakładem PZF oddział krakowskiego pod redakcją L.Świejkowskiego, opracowany przez komisję w składzie J.Machowski, J.Ryblewski, L.Schmutz i J.Tislowitz, 20 stron.

80 PLN80 PLN