Lot # 9158
Close:
Start price: 200
Current price: 200
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.P27
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1913 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, podwójna karta pocztowa za 3+3 kop; bardzo dobry stan zachowania.
Photo