The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
8907

1818 list z pełną treścią wysłany 21.IX z Warszawy do Francomont w Niderlandach, dwuwierszowy stempel nadawczy typu IB WARSZAWA 21 SEPTEMBRII (32x4mm), list przesłano głównym traktem Warszawa-Strzałkowo, gdzie odciśnięto dwuwierszowy stempel graniczny STRZALKOWO 23.SEPT.; dalej przez Akwizgran i miejscowość Henri Chapelle do adresata; na odwrocie niderlandzki stempelek graniczny "Duitsch Grensk te Henri Chapelle" w ramce; liczne adnotacje dotyczące opłat na poszczególnych etapach podróży: "45", "99", "14", "6"; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.

700 PLN700 PLN
8908

1819 kompletny składany list z konsystorza w Warszawie do Tarczyna, stempel warszawski typu IB w kolorze czerwonym.

160 PLN160 PLN
9011

1860 KRAKAU B.H., austriacki znaczek za 5 kr III wydania z 1860 roku, skasowany datownikiem na dworcu kolejowym w Krakowie, bardzo dobry stan zachowania.

20 PLN20 PLN
9024

1869 niekompletna obwoluta listu z Janowa Zamojskiego do Zamościa.

40 PLN40 PLN
9025

1870 około, obwoluta listu z Łodzi do Tuszyna.

40 PLN35 PLN
9040

1876 CZĘSTOCHOWA, karta pocztowa za 4 kop wysłana 10.11 z Częstochowy do Warszawy, znak opłaty unieważniony datownikiem z ozdobnikiem, datownik odbiorczy WARSZAWA EKSPEDYCJA PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE KORESPONDENCJI ZWYKŁEJ i PACZEK (ВАРШАВА ЭКСП.ВЫД.ПРОСТ.КОР.и.ПОСЫЛОКЪ) z tego samego dnia; tekst na odwrocie pisany po hebrajsku; walor w bardzo dobrym stanie zachowania;

1883 karta pocztowa za 3 kop wysłana 16.11 z Częstochowy do Liverpoolu, znak opłaty unieważniony ozdobnym datownikiem odciśniętym dodatkowo poniżej, przesłana ambulansem nr.27 relacji WARSZAWA-ALEKSANDRÓW datownik POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ No.27) No.27 z wyróżnikiem "6"; dobry stan zachowania; na karcie albumowej.

150 PLN150 PLN
9050

1881 potwierdzenie pocztowe z Hohenstein (Pszczółki) do Gdańska.

40 PLN36 PLN
9057

1882 KALISZ, karta pocztowa za 3 kop wysłana 29.11 z Kalisza do Liverpoolu, znak opłaty unieważniony datownikiem z ozdobnikiem u dołu odciśniętym dodatkowo poniżej, obok znaku opłaty odciśnięto następnego dnia inny datownik kaliski; bardzo dobry stan zachowania;

1891 karta pocztowa za 4 kop wysłana 17.10 z Kalisza do Wiesbaden, znak opłaty unieważniony datownikiem КАЛИШЪ 2 ПОЧТ.ТЕЛЕГР.КОНТ.; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.

80 PLN80 PLN
9136

1908 przekaz pieniężny z Warszawy do Grodna.

70 PLN60 PLN
9151

1913 list polecony wysłany 1.7 ze Skierniewic do miejscowości Sobolew, opłacony poziomą parką znaczków za 7 kop wydania 300-lecie dynastii Romanowów, skasowanych okrągłym datownikiem СКИЕРНИЕВИЦЫ; nalepka polecenia z napisem "Скиерниевицы Варшавской г.", kasownik odbiorczy СОБОЛЕВЪ СѢДЛ. z 2.7 na odwrocie.

50 PLN40 PLN
9158

1913 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, podwójna karta pocztowa za 3+3 kop; bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN200 PLN
9160

1913 list firmowy z Warszawy na Morawy, stempel dworcowy.

80 PLN72 PLN
9202

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i ciemnoróżowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem z literami "DP" używanym na dworcu na warszawskiej Pradze, znaczek posiada ciekawą usterkę w postaci niebieskiej plamy pod literą Ł, ciekawa usterka, dobry stan zachowania, fotoatest Pelc.

2 400 PLN2 500 PLN
9203

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i ciemnoróżowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem głównego urzędu pocztowego w Warszawie, doskonała prezencja, fotoatest Schmutz.

1 200 PLN1 200 PLN
9205

1860 kompletny składany list z Buska do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem w barwach niebieskiej i czerwono karminowej o odcieniach ciemnych, znaczek unieważniony kasownikiem numerowym Buska z liczbą 125 w czterech okręgach, miejscownik Buska wierszowy w prostokątnej ramce z ręcznie wpisaną obok data nadania listu 5/12 (5 grudnia), unikalny kasownik w kolorze żółtobrązowym (określanym w katalogu jako czerwonym), istnienie takiego kasownika opisuje M. Bojanowicz w swojej monografii określając stopień rzadkości jako RR, czyli znane dwa egzemplarze, przy czym może chodzić również o stemplowany znaczek, na odwrocie stemple odbiorcze z Warszawy, unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, fotoatest Schmutz.

38 000 PLN30 000 PLN
9213

1863 pierwszy polski znaczek w barwach zielonkawoniebieskiej i różowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem z numerem 27 urzędu pocztowego Szaki, kasownik ten posiada najwyższy stopień rzadkości według Bojanowicza - 10 punktów z dziesięciostopniowej skali rzadkości, znaczek użyty na liście do Rygi gdzie przybito na znaczku stempel odbiorczy Rygi z datą 22.3.63 co jest bardzo rzadko spotykane, ciekawy i rzadki znaczek w bardzo dobrym stanie zachowania, fotoatest Pelc.

3 800 PLN4 560 PLN
9309

1916 list firmowy z Warszawy do Niemiec, ocenzurowany w Warszawie zamiast w Poznaniu, cenzura w Warszawie była odpowiedzialna za cenzurę listów krajowych.

50 PLN35 PLN
9351

1917 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", list opłacony znaczkiem za 15 fen wysłany 28.3 z Mariampola do obozu jenieckiego w Celle, czerwony okrągły stempelek cenzury obozowej "P2 Geprüft Cellelager", bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN108 PLN
9366

1917 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria w doskonałym stanie.

280 PLN280 PLN
9392

1918 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", list wysłany 5.7 z Garwolina do sądu w Łaskarzewie, opłacony znaczkiem za 15 fen, dekoracyjna pieczęć nadawcy w ozdobnej owalnej ramce "MACIEJOWICE Kancelarja Komitetu Wałowego Skurcza-Paprotnia" odciśniętym dodatkowo na odwrocie; ślady archiwizacji.

160 PLN120 PLN
9427

1918 kartka nadana z poczty etapowej w Lublinie 16.9.18 do Sosnowca, stempelek z informacją o niemożliwości nadania "Aufgabe / nicht möglich".

100 PLN90 PLN
9428

1918 przekaz paczkowy z Częstochowy do Norynbergi.

500 PLN420 PLN
9496

1916 Legiony Polskie - pamiątkowa plakieta autorstwa Antoniego Procajłowicza (AP) przygotowana z okazji 53-rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego z naklejonymi znaczkami kwestarskimi na rzecz legionów; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania (naklejony na folię, dwa niewielkie rozdarcia).

200 PLN200 PLN
9504

1916 korespondencja do rosyjskich jeńców wojennych w Niemczech, całostka rosyjska wysłana 19.4 z miejscowości Kalenkowicze w guberni mińskiej do stalagu; przesyłkę przekazano do rosyjskiej poczty polowej w Mińsku skąd 26.4 przesłano ją dalej, datownik ОБРАТНАЯ ПОЛЕВ.ПОЧТ.КОН.ЗАПАДН.ФРОНТА; dwa stempelki cenzury rosyjskiej w tym okrągły z Mińska; stempelek cenzury niemieckiej Geprüft; atrakcyjny walor w doskonałym stanie zachowania o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; "bezpośrednia" korespondencja jeniecka z Rosji do Niemiec jest o wiele rzadsza niż przekazywana za pośrednictwem Czerwonego Krzyża.

200 PLN200 PLN
9507

1916 kartka z Komitetu Ratunkowego dla internowanych Polaków z Królestwa Polskiego w Wiedniu do Sosnowca, kartkę zatrzymała cenzura , dopisek Polnisch unzulässig - po polsku niedopuszczalne i stempel "unzulässig zurück", stempel komitetu.

180 PLN110 PLN
9528

1916 kartka z niemieckiej poczty polowej stacjonującej na dworcu kolejowym w Lidzie - stempel formacyjny.

70 PLN63 PLN
9556

1917 składany list polowy (z zawartością) wysłany z poczty etapowej Piotrków „c” do Lublina ze stemplem policji granicznej w Wolborzu GRENZ POLIZEI / Subabsnitt No 1 / WOLBORZ".

40 PLN40 PLN
9557

1917 okupacja austro-węgierska, służbowy list polecony wysłany z poczty etapowej *Radom* do Köln w Niemczech.

30 PLN27 PLN
9652

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr., nigdzie dotad niekatalogowany znaczek czysty bez perforacji pionowej na lewym brzegu, piękny stan zachowania, sygnowany B.T., gwarancja i opis Schmutz.

400 PLN400 PLN
9669

1916 Sosnowiec, seria, gwarancja Jungjohann.

180 PLN180 PLN
9677

1916 Częstochowa, karta wysłana 14.7 co rzadkie, za pośrednictwem poczty miejskiej (jasnofioletowy datownik i stempelek opłaty typu I za 5 fen.) z niemieckiego urzędu pocztowego w Częstochowie na Węgry; prawdopodobnie ze względu na niedokładny adres przesyłkę po bezskutecznych próbach doręczenia, zwrócono do nadawcy, odciskając stemple informacyjne; poczta niemiecka przekazała 13.I.1917 kartę Poczcie Miejskiej (fioletowy datownik), która przy pomocy urzędu meldunkowego podjęła próbę odszukania nadawcy zakończoną niepowodzeniem, a przesyłkę opatrzono stempelkiem "Mit Hilfe des Meldeamtes nicht ermittelt"; cenzura poznańska; rzadki, choć bliski, kierunek wysyłki; dekoracyjny walor o rzadko spotykanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 500 PLN1 500 PLN
9679

1916 Łódź, karta pocztowa wysłana 19.4 z Berlina, czytelna odbitka stempla doręczeniowego Straży Pożarnej w kolorze lila (Fi.1000.-), stempelek cenzury poznańskiej; całość w idealnym stanie zachowania, gwarancja.

800 PLN800 PLN
9681

1916 Częstochowa, kartka z Częstochowy 20.10.16 do Łodzi, kartka dotarła do Łodzi gdzie przystawiono stempel o niewłaściwej opłacie "Unreichend frankiert / Zurück" i zawrócono do nadawcy w Częstochowie, w Częstochowie przystawiono stempel poczty miejskiej 23.10.16 i stempel opłaty doręczeniowej za 3 kop. typu III, rzadki dekoracyjny walor w bardzo ładnym stanie zachowania.

1 200 PLN1 460 PLN
9688

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej na wycinku, gwarancja.

40 PLN40 PLN
9692

1916 Sosnowiec, herb miasta, marginesowa parka znaczków za (3 kop.) w kolorze różowawoczerwonym w położeniu tête-bêche i z prawie całym pustopolem, gwarancja Schmutz.

500 PLN440 PLN
9693

1916 Sosnowiec, herb miasta, znaczek za (3 kop.) w kolorze lilaczerwonym na wycinku (Fi.90.-), unieważniony stemplem pomocniczym z szeroką cyfrą 3 w kolorze fioletowym (Fi.+90.-), gwarancja.

120 PLN120 PLN
9726

1916 Warszawa - ZMIANA WYSOKOŚCI DOPŁATY, miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 4.10, stempelek informacyjny "Portopflichtige Dienstsache" (przesyłka urzędowa podlegająca opłacie pocztowej), opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, wysokość tej należności określał stempelek dopłaty: w dniu 4.10 na partii około 50 listów dostawiono beznominałowy stempelek "Pfennig Porto" i dopisano ręcznie kwotę pobrania "15"; z niejasnych nam przyczyn na większości listów zapis ten unieważniono i postawiono standardowy w tym okresie - "8 Pfennig Porto"; co jeszcze ciekawsze na kilku listach powrócono do podwyższonej opłaty; z dnia 5.10 znane są listy z dopłatą 8 fen.; Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, co było udokumentowane doklejonym znaczkiem za 6/5 gr; na odwrocie pieczęć listowa nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 200 PLN1 200 PLN
9734

1917 Łódź, widokówka wysłana 6.6 z Łodzi do obozu jeńców w Szprotawie, adres odbiorcy napisano po polsku "Szlązk Szprotawa obóz jeńców" zapewne według niemieckiego urzędnika był on niedokładny, dlatego w sortowni po opatrzeniu przesyłki adnotacją "Wo Kreis?" (jaki powiat?) i stempelkiem ZURÜCK, kartkę, za pośrednictwem łódzkiej poczty miejskiej, zwrócono do nadawcy; czerwony datownik poczty miejskiej LFF z datą 8 6; całość w doskonałym stanie zachowania, gwarancja.

250 PLN250 PLN
9740

1918 Wilno z zagranicy, karta pocztowa wysłana 15.VI z Wiednia do Wilna, doskonała odbitka fioletowego stempelka opłaty doręczeniowej "GEBÜHR 10 PF.", stempelek niemieckiej cenzury "Geprüft P.St.VI. A.-K."; przesyłki zagraniczne doręczone przez wileńską pocztę miejską należą do najrzadszych walorów tego działu; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 600 PLN1 600 PLN
9828

1918 Kalisz - III wydanie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze jasnoniebieskim z lokalnym nadrukiem "POLSKA POCZTA / dwie belki / KALISZ" stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5 x 19 mm, poza lekkim przywarciem farby na gumie w bardzo ładnym stanie, gwarancja Perzyński.

90 PLN90 PLN