The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 108. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19551

1945 formularz służbowy - przedwojenna karta pocztowa (Jagiellończyk - Cp83) z zadrukowanym znakiem opłaty (por. Fischer t.II 2006 s.354), czysty, gwarancja.

Fi.CfpU4
160 PLN
19552

1945 całostka z hasłem propagandowym c.

Fi.Cp91
150 PLN
SOLD
19553

1945 kartka z oryginalnego obiegu z Krakowa do Warszawy z hasłem propagandowym 7 i cenzurą wojskową, gwarancja Berbeka.

Fi.Cp92
160 PLN
19554

1945 karta z hasłem propagandowym 8 bez sygnatury nakładu - rzadkie.

Fi.Cp92s
350 PLN
19555

1945 całostka na kartonie seledynowym.

Fi.Cp93
65 PLN
19556

1945 całostka na kartonie szarobiały.

Fi.Cp93
65 PLN
19557

1945 całostka na kartonie kremowym ze stemplem okolicznościowym z Grunwaldu.

Fi.Cp93
60 PLN
19558

1945 całostka z sygnaturą w układzie poziomym.

Fi.Cp94A
20 PLN
SOLD
19559

1945 Belweder 1 zł, karta na kartonie szarym, sygnatura w układzie poziomym długości 31,7 mm (typ 1); dofrankowana i wysłana 30.3.46 z Sochaczewa do Łodzi, znaki opłaty unieważnione datownikiem prowizorycznym.

Fi.Cp94A typ1
20 PLN
19560

1945 całostka z sygnatura w układzie pionowym.

Fi.Cp94B
80 PLN
SOLD
19561

1945 Belweder, całostka na kartonie y z sygnaturą w układzie poziomym, numer zezwolenia petitem.

Fi.Cp95AIIy
60 PLN
19562

1945 Belweder 1,50 zł, karta na kartonie kremowoszarym, sygnatura w układzie poziomym długości 31,7 mm (typ 1), cecha zezwolenia na druk nonparelem; karta wysłana 24.8.1946 z miejscowości Puszczykowo do Warszawy.

Fi.Cp95AI typ1
20 PLN
19563

1945 Belweder, całostka na kartonie y z sygnaturą w układzie pionowym, numer zezwolenia petitem.

Fi.Cp95BIIy
150 PLN
19564

1946 Belweder 3 zł, sygnatura w układzie poziomym, karta wysłana 17.3 z Poznania do Warszawy.

Fi.Cp96IA
20 PLN
19565

1946 całostka z sygnaturą IX.46.

Fi.Cp96IA
25 PLN
19566

1946 Belweder, całostka z sygnaturą w układzie poziomym.

Fi.Cp96IA
40 PLN
19567

1946 Belweder, całostka z sygnaturą w układzie poziomym.

Fi.Cp96IA
40 PLN
19568

1946 Belweder, całostka z sygnaturą w układzie pionowym.

Fi.Cp94B
105 PLN
SOLD
19569

1947 wydanie dla upamiętnienia ofiar obozu w Oświęcimiu.

Fi.Cp97
25 PLN
19570

1947 komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, ostemplowanych pamiątkowo 14 i 16.6 (Fi.120.-).

Fi.Cp97-98
70 PLN
19571

1947 komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, czyste.

Fi.Cp97-98
80 PLN
19572

1947 karta pocztowa skasowana 25.-8.49 stemplem okolicznościowym "VIII WYŚCIG KOLARSKI/ DOOKOŁA POLSKI" Warszawa 1 (Myślicki 49 056).

Fi.Cp101c
40 PLN
19573

1947 całostka z obiegu pocztowego.

Fi.Cp102I
10 PLN
19574

1947 Polacy walczący w Hiszpanii, całostka z dodatkowym napisem z okazji Kongresu PPS.

Fi.Cp102II
90 PLN
19575

1948 międzynarodowy kupon na odpowiedź użyty w Łodzi.

Fi.Cc10a
100 PLN
19576

1948 międzynarodowy kupon na odpowiedź czysty.

Fi.Cc11a
50 PLN
19577

1948 całostka z sygnaturą VIII.47.

Fi.Cp103
20 PLN
19578

1948 Zabytkowy kościół w Pniowie, całostki z sygnaturą VIII.47, dwie odmiany kartonu: szarobiały i kremowoszary (Fi.80.-).

Fi.Cp103
60 PLN
19579

1948 zamek w Lanckronie, całostka ilustrowana.

Fi.Cp105
180 PLN
19580

1948 całostka ilustrowana z zabytkami architektury z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Fi.Cp105
200 PLN
19581

1948 Trzy walczące orły, karta z ilustracją 9 - Jan Matejko, ostemplowana grzecznościowo 11.5 w Krakowie.

Fi.Cp106
30 PLN
19582

1948 Trzy walczące orły, karta z ilustracją 15 - Mikołaj Rej, ostemplowana grzecznościowo 11.5 w Krakowie.

Fi.Cp106
30 PLN
19583

1948 Alegoria Wiosny Ludów, karta z ilustracją wielkanocną nr 3 - stół wielkanocny; ostemplowana grzecznościowo datownikiem TELEKOM. WARSZAWA z wyróżnikiem H.

Fi.Cp107
40 PLN
19584

1949 Wiosna Ludów, koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

Fi.Ck11
70 PLN
SOLD
19585

1949 Bolesław Bierut, karta z napisem propagandowym 14, sygnatura VI.49 - czwarty nakład, druk z II walca, jedynie w tym nakładzie poszczególne walce oznaczone są kropkami pod pierwszymi literami sygnatury nakładu (tu 2 kropki); karta wysłana 9.8 z Krynicy do Rabki; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp109II
50 PLN
19586

1949 Bolesław Bierut, karta z napisem propagandowym 14, sygnatura XII.49 - piąty nakład; dofrankowana znaczkami z nadrukiem "groszy" 3 typu, wysłana 22.2.1951 z Krakowa do Gdańska Oliwy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp109II, 519, 521
Mi.650, 653
40 PLN
19587

1949 wydanie prowizoryczne, karta 107 z nadrukiem typu krakowskiego (odlew stereotypowy) - odmiana a: wszystkie linijki odbite równomiernie, zakończenie "1" kanciaste; czysta w doskonałym stanie zachowania.

Fi.Cp110 IBa
200 PLN
19588

1949 wydanie prowizoryczne, karta 107 z nadrukiem typu łódzkiego, odległość między kreską i cyframi nadruku 19 mm, wysokość kreski 8,5 mm, wysłana 13-4 z miejscowości Łobez do Przecławia.

Fi.Cp110 IIb
100 PLN
19589

1949 kartka wydania prowizorycznego z obiegu pocztowego.

Fi.Cp110I
80 PLN
19590

1949 wydanie prowizoryczne, całostka z nadrukiem typ 4, karton kremowoszary gładki, gwarancja i oznaczenie Rzadkosz.

Fi.Cp112
60 PLN