The auction will start on 19.04.2024

Auction 108. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19431

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 23 - Warszawa, Rynek St. Miasta, II nakład, linie rotograwiurą, sygnatura XI-1931 długa; czysta, dobry stan zachowania.

Fi.Cp50IIc
120 PLN
19432

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 11, linie rotograwiurą, sygnatura XI-1931 długa.

Fi.Cp50IIc
120 PLN
19433

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 13, linie rotograwiurą, sygnatura XI-1931 długa.

Fi.Cp50IIc
120 PLN
19434

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 20, linie rotograwiurą, sygnatura XI-1931 długa.

Fi.Cp50IIc
120 PLN
19435

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 8 drugiego nakładu z długą sygnaturą XI-1931 z obiegu pocztowego, linie drukowane rotograwiurą, gwarancja i oznaczenie Rzadkosz.

Fi.Cp50IIc
30 PLN
19436

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 4 drugiego nakładu z długą sygnaturą XI-1931, linie drukowane rotograwiurą, gwarancja i oznaczenie Rzadkosz.

Fi.Cp50IIc
60 PLN
19437

1931 Henryk Sienkiewicz, WZÓR - dla celów okazowych i reklamowych część kart pierwszego nakładu oznaczono na znaku opłaty stemplem WZÓR w barwie karminowoczerwonej, karta z ilustracją nr 27 - Hel Port; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz

dodatkowo karta wydania definitywnego z tą sama ilustracją, I nakład, sygnatura VIII-1931;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp50Ia WZÓR, 50Ia
1 800 PLN
19438

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 28 - Czarnohora, sygnatura VII-1931, idealny stan zachowania.

Fi.Cp50Ib
250 PLN
SOLD
19439

1932 kartka w sprawach żywnościowych z sygnaturą VII-1932.

Fi.Cp.53
20 PLN
19440

1932 druk w sprawach żywnościowych - wieśniaczka (Fi.60.-).

Fi.Cp54
50 PLN
19441

1932 druk w sprawach żywnościowych, lekkie złamanie w dolnym lewym rogu.

Fi.Cp54
20 PLN
19442

1932 kartka w sprawach żywnościowych.

Fi.Cp54
30 PLN
19443

1932 druk w sprawach żywnościowych.

Fi.Cp54
40 PLN
19444

1932 kartka w sprawach żywnościowych.

Fi.Cp54
45 PLN
19445

1932 kartka w sprawach żywnościowych.

Fi.Cp54
30 PLN
19446

1933 400-lecie śmierci Wita Stwosza, całostka z ilustracją nr 2.

Fi.Cp57
150 PLN
19447

1933 kartka wydania prowizorycznego.

Fi.Cp58
60 PLN
SOLD
19448

1933 wydanie prowizoryczne, karty nr.45 o sygnaturach długości 35 mm z czarnym nadrukiem nowej wartości wykonanym w PWPW (cyfra 0 o mniejszym świetle otworu, kreski cieńsze), sygnatura "P.Z.G.Nr.235-5.000.000-25", czysta;

karta dofrankowana i wysłana 29.IV.1935 z urzędu Lwów 2 do Krosna, znaki opłaty unieważnione wirnikiem propagandowym "PACZKI ŻYWNOŚCIOWE" (Myślicki 32 113);

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp58IIa
400 PLN
19449

1933 wydanie prowizoryczne, całostka z nadrukiem typu II.

Fi.Cp58IIa
291 PLN
SOLD
19450

1933 wydanie prowizoryczne, karta nr.45 z sygnaturą długości 35 mm z czarnym nadrukiem nowej wartości wykonanym w Drukarni Rolniczej w Warszawie (cyfra 0 o większym świetle otworu, kreski grubsze), dofrankowana i wysłana 15.3.34 z Bydgoszczy do Fordonu; słabszy stan zachowania.

Fi.Cp58Ia
30 PLN
19451

1934 wydanie prowizoryczne w związku z obniżeniem taryfy pocztowej, rzadka karta podwójna 10+10/20+20 gr; dobry stan zachowania - na odwrocie karty na odpowiedź na całej długości w pasie szerokości ok 1 cm punktowe ślady kleju od wklejenia na stronę albumową (Fi.300.-).

Fi.Cp60
150 PLN
19452

1934 wydanie prowizoryczne w związku z obniżeniem taryfy pocztowej, karta podwójna 10+10/20+20 gr; na części A - nadruk w kolorze niebieskim, na części B - nadruk w kolorze granatowym; dobry stan zachowania.

Fi.Cp60
300 PLN
19453

1934 wydanie przedrukowe, całostka z ilustracją 32.

Fi.Cp61
350 PLN
SOLD
19454

1934 wydanie przedrukowe, całostka z ilustracją 2, nadruk typ II.

Fi.Cp61
350 PLN
SOLD
19455

1934 wydanie przedrukowe, całostka z ilustracją 4, nadruk typ I.

Fi.Cp61
350 PLN
SOLD
19456

1934 wydanie przedrukowe, całostka z ilustracją 24, nadruk typ I.

Fi.Cp61
350 PLN
SOLD
19457

1934 wydanie przedrukowe, całostka z ilustracją 20.

Fi.Cp62
450 PLN
SOLD
19458

1934 wydanie przedrukowe, całostka z ilustracją 1, nadruk typ I.

Fi.Cp62
380 PLN
SOLD
19459

1934 wydanie przedrukowe, całostka z ilustracją 14, nadruk typ I.

Fi.Cp62
380 PLN
SOLD
19460

1934 wydanie przedrukowe, całostka z ilustracją 32, nadruk typ I.

Fi.Cp62
390 PLN
SOLD
19461

1934 całostka z opłacona odpowiedzią z sygnaturą VIII-1934, poziome załamanie.

Fi.Cp65
100 PLN
SOLD
19462

1934 całostka z opłacona odpowiedzią z sygnaturą IX-1933 z obiegu pocztowego.

Fi.Cp65
160 PLN
19463

1934 godło państwowe - 15 gr, karta podwójna - część na odpowiedź, sygnatura M.P.i T.(VIII-1934)500.000., wysłana 13.II.935 z miejscowości Tłumacz do Lwowa, dobry stan zachowania (Fi.85.-).

Fi.Cp65B
50 PLN
19464

1934 całostka do korespondencji zagranicznej z sygnaturą IX-1934.

Fi.Cp66
40 PLN
SOLD
19465

1934 całostka do korespondencji zagranicznej z sygnaturą IX-1934.

Fi.Cp67
40 PLN
SOLD
19466

1935 wydanie ilustrowane, całostka z ilustracją 19.

Fi.Cp68
25 PLN
19467

1935 wydanie ilustrowane, całostka z ilustracją 20.

Fi.Cp68
25 PLN
19468

1935 M/S Piłsudski, całostka z ilustracją nr 30 - Warszawa Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, wysłana 23.IX.36 z Warszawy do Lwowa; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp68
40 PLN
19469

1935 całostka z przepiękną japońską ręcznie malowaną grafiką na odwrocie, wykonaną na zlecenie polskiego ambasadora w Japonii w 1936 roku. Ciekawe i niespotykane.

Fi.Cp68
2 500 PLN
19470

1935 całostka z przepiękną japońską ręcznie malowaną grafiką na odwrocie, wykonaną na zlecenie polskiego ambasadora w Japonii w 1936 roku. Ciekawe i niespotykane.

Fi.Cp68
2 500 PLN