Page:
results
Num# Description Start price Buy price
43991944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 225 sztuk, mini fotoatest Korszeń.

250 PLN

250 PLN

44061944 Falenica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, słabszy stan zachowania, sygnatura Korszeń.

40 PLN

40 PLN

44351944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 66 sztuk, fotoatest Korszeń.

800 PLN

800 PLN

44721944 Wodzowie, znaczek z poz. 10, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

120 PLN

108 PLN

44791944 Wodzowie, znaczek z poz. 18 w kolorze zielonym, gwarancja i opis Walocha.

100 PLN

100 PLN

44951944 Goznak, znaczek z druku walca III z poz. 3 z charakterystyczną usterką występującą w całym nakładzie"wyszczerbienie w lewej cyfrze 2".

30 PLN

30 PLN

44961944 Goznak, znaczek z druku walca III z poz. 30 z charakterystyczną usterką występującą w części nakładu "wyszczerbienie w prawej cyfrze 2".

50 PLN

50 PLN

44971944 Goznak, parka znaczków z druku walca III z poz. 65-66 z charakterystyczną usterką na lewym znaczku występującą w całym nakładzie "ukośne kreski w dolnym prawym rogu znaczka".

40 PLN

40 PLN

44981944 Goznak, znaczek z poz. 51 z charakterystyczną usterką występującą w całym nakładzie "kreska długości ok. 1,5 mm na prawym skrzydle orła".

30 PLN

30 PLN

45001944 Goznak, znaczek z poz. 78 z charakterystyczną usterką występującą w całym nakładzie "długa ukośna kreska przechodząca przez korpus i prawe skrzydło orła".

50 PLN

50 PLN

45181944 Goznak, znaczek z druku walca III z poz. 45 z silnie zdwojonym drukiem.

200 PLN

200 PLN

45201944 Goznak, 50 gr - frankatura pojedyncza, okupacyjny formularz wysłany 23.II.1945 z Ząbkowic do Krakowa, stempel prowizoryczny - datownik okupacyjny "ZOMBKOWITZ (OB. SCHLES)"; cenzura wojskowa 809; walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).

50 PLN

40 PLN

45271944 Goznak, list polecony z Frampola do Czerwonego Krzyża w Genewie, list wędrował typową dla korespondencji w tym okresie w tym kierunku przez ZSRR, Turcję, Egipt (zalepki i stemple cenzorskie), Gibraltar, po pół roku przesyłka dotarła do Genewy - stempel odbiorczy, poniemiecki kasownik i erka z Frampola.

200 PLN

180 PLN

45311944 miejscowy list z szpitala w Jarosławiu 22.9.44, prowizoryczny kasownik Jarosławia z ręcznie wpisaną datą i nazwą miejscowości, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 189, list nadpłacony.

160 PLN

140 PLN

45341944 Goznak, dolny znaczek z błędem "zniekształcone Z", gwarancja i opis Jendroszek.

30 PLN

30 PLN

45351944 Goznak, parka z poz. 41-42, lewy znaczek z błędem "zniekształcone Z".

40 PLN

40 PLN

45451944 wydanie rocznicowe, seria w czworoblokach, gwarancja Petriuk.

100 PLN

100 PLN

45671944 R.T.R.P., wzorcowa odbitka kontrolna nadruku z poz. 15 na szarym papierze, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN

100 PLN

45731944 R.T.R.P., znaczek z poz. 25 z przesuniętym w górę nadrukiem - nominał z poz. 35 na dole znaczka, gwarancja Walocha.

200 PLN

150 PLN

45871945 kartka (na niemieckiej całostce) z Krakowa 27.2.45 do Krasnystawu, stempel cenzury wojskowej nr 508.

50 PLN

50 PLN

46101945 "Warszawa" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z przesuniętym na skos nadrukiem poz.9 i.19 - część nominału na dole (nominał na dole Fi.550.-), gwarancja i opis obu pozycji Schmutz.

300 PLN

300 PLN

46121945 wyzwolenie miast, znaczek w kolorze brązowoczerwonym, gwarancja Kalinowski.

240 PLN

261 PLN

46141945 wyzwolenie miast, znaczek w kolorze brązowoczerwonym, gwarancja Korszeń.

240 PLN

240 PLN

46261945 "Częstochowa" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.30/80 "uszkodzone ł w zł", gwarancja i opis Korszeń.

50 PLN

50 PLN

46381945 wyzwolenie miast, znaczek z poz. 96 z usterką "zniekształcone ó", podlepka, gwarancja i oznaczenie pozycji bez opisu usterki Walocha.

30 PLN

30 PLN

46471945 wyzwolenie miast - Łódź, znaczek z błędem "obniżona litera ź", gwarancja Petriuk.

60 PLN

60 PLN

46511945 wyzwolenie miast - Łódź, znaczki z dwoma czcionkami litery Ł, gwarancja Petriuk.

35 PLN

35 PLN

46601945 "Radom" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z błędem na znaczku podstawowym z I walca na poz.1 "kreska na lewym skrzydle orła", gwarancja i opis Krawczyk.

50 PLN

50 PLN

46681945 wyzwolenie miast - Kielce, parka z przesuniętym nadrukiem z usterką w postaci zalanych cyfr 5, gwarancja Petriuk.

60 PLN

111 PLN

46841945 wyzwolenie miast - Gniezno, znaczek z usterką nadruku "uszkodzone i", gwarancja Ryblewski, Petriuk.

35 PLN

61 PLN

46981945 wyzwolenie miast - Bydgoszcz, znaczek z błędem "cienkie y", gwarancja i oznaczenie Walocha.

50 PLN

50 PLN

46991945 wyzwolenie miast, znaczek z poz. 39 z błędem "Bydgosżcz", gwarancja i opis Walocha.

50 PLN

50 PLN

47091945 wyzwolenie miast, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na dole zamiast na górze znaczka, gwarancja Korszeń.

120 PLN

120 PLN

47381945 wyzwolenie miast, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na dole zamiast na górze znaczka, gwarancja Korszeń.

120 PLN

120 PLN

47411945 wyzwolenie miast, znaczek z III walca z poz. 19 - uszkodzone p w Zakopane, gwarancja i oznaczenie Walocha.

30 PLN

50 PLN

47481945 "Zakopane" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z błędem na poz.9/59 "drugie a uszkodzone u góry", gwarancja i opis Schmutz.

70 PLN

70 PLN

47861945 wydanie łódzkie, znaczek bez perforacji poziomej na dolnym marginesie, gwarancja Korszeń.

300 PLN

300 PLN

48091945 zabytki Krakowa, seria z odmianami papieru i ząbkowań.

50 PLN

50 PLN

48121945 zabytki Krakowa - pomnik grunwaldzki, parka prób znaczka za 50 gr. z napisem J.WILCZYK w rzadszym odcieniu oliwkowobrązowym na papierze szarożółtym grubym szorstkim, lekka podlepka, gwarancja Berbeka.

60 PLN

60 PLN

48221945 zabytki Krakowa, parka prób w kolorze czerwonobrązowym na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN

40 PLN