The auctions ends in:

Lot # 4699
Close:
Start price: 50
Current price: 50
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.390I 
Fi.355 B10
Category: Communist Poland 1945-1952
Description

1945 wyzwolenie miast, znaczek z poz. 39 z błędem "Bydgosżcz", gwarancja i opis Walocha.
Photo