The auctions ends in:

Lot # 4638
Close:
Start price: 30
Current price: 30
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.390VI 
Fi.350
Category: Communist Poland 1945-1952
Description

1945 wyzwolenie miast, znaczek z poz. 96 z usterką "zniekształcone ó", podlepka, gwarancja i oznaczenie pozycji bez opisu usterki Walocha.
Photo