Page:
results
Num# Description Start price Buy price
32781939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "długie e", wysłana 11.IV.1940 z Hrubieszowa do Warszawy; dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

60 PLN

75 PLN

32791939 karta pocztowa wydania przedrukowego - 30 gr "krótkie e", wysłana 27.I.1940 z Rawy Mazowieckiej do Krakowa, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu podwyższonej taryfy; bardzo dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

80 PLN

95 PLN

32821939 całostka z hasłem propagandowym H i sygnaturą VI-1938, na odwrocie dwa ślady po podlepkach.

25 PLN

25 PLN

32851939 prekursor lub współkursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 12 fen (24 gr) użyty na terenie GG, list firmowy (koperta okienkowa) wysłany z Sochaczewa za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym z godłem Rzeszy "Deutsche Dienstpost Osten Sochaczew"; słabszy stan zachowania.

40 PLN

30 PLN

32871939 karnet okolicznościowy z Krakowa z okazji powołania gubernatora dla terenów Generalnego Gubernatorstwa, na odwrocie podlepki.

15 PLN

15 PLN

32981940 wydanie przedrukowe, luzak z serii w parce.

35 PLN

35 PLN

33241940 polska koperta pocztowa z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, z nadrukiem, czysta z oryginalnym papierem listowym wewnątrz (Fi.80.-); bardzo dobry stan zachowania (na brzegach minimalnie ściemniała od światła).

60 PLN

60 PLN

33321940 polska karta pocztowa z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe R - "POCZTA PERONOWA ZAPEWNIA W PODRÓŻY ŁĄCZNOŚĆ ZE ŚWIATEM", wysłana 2.7 z Grójca do Krakowa; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN

50 PLN

33431940 AMBULANS relacji SKARŻYSKO-KOLUSZKI NR.1182 (Bp SKARZYSKO - KOLUSZKI ZUG 1182), karta pocztowa przesłana 9.IV ambulansem pocztowym z miejscowości Bratków poczta Sławno do Łodzi; karta lewej strony uszkodzona.

150 PLN

135 PLN

33701941 2. rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria 5 kart okolicznościowych ostemplowanych okolicznościowo 26.10 w: Krakowie, Lwowie, Lublinie, Radomiu i Warszawie.

100 PLN

90 PLN

33751941 kartka nadana w agencji pocztowej w Szańcu przez Busko Zdrój do Jurkowa.

45 PLN

40 PLN

34001941 portret Hitlera na jednolitym tle - obie serie + wartości złotowe z tłem kreskowanym, wszystkie z "gapami" na górnym marginesie, ostemplowane 28.II propagandowym kasownikiem okolicznościowym "10.JAHRE HILFSWERK MUTTER UND KIND" przygotowany z okazji 10 rocznicy organizacji nazistowskiej zajmującej się opieką nad dziećmi (niemieckimi), organizacją przedszkoli, opiniowaniem zabawek, etc.

50 PLN

50 PLN

34011941 portret Hitlera na jednolitym tle, seria kasowana 26.X kasownikiem okolicznościowym z okazji 2 rocznicy powstania GG, na białym kartonie.

30 PLN

30 PLN

34441942 53. urodziny Adolfa Hitlera, seria w arkuszach sprzedażnych.

280 PLN

250 PLN

34871943 400. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, arkusz z błędem "złamana oś" i pustopolami na górnym marginesie.

180 PLN

180 PLN

34961943 widoki zabytkowych budowli (IV), 4 zł znaczek z oznaczeniem STAATSDRUCKEREI WIEN i oznaczeniem sektora i walca I/2 (Fi.+50% dopłaty), czyste, dobry stan zachowania.

20 PLN

20 PLN

34971943 widoki zabytkowych budowli (IV) - 10 zł, znaczek skasowany na kopercie grzecznościowo poleconego miejscowego listu, przesłanego 26.X w Krakowie, kasownik odbiorczy na odwrocie.

30 PLN

30 PLN

34991943 znaczek dywersyjny z portretem Hansa Franka wzorowany na wydaniu obiegowym z podobizną A. Hitlera, znaczek w doskonałym stanie zachowania.

10 000 PLN

10 100 PLN

35261943 znaczki opłaty stemplowej.

80 PLN

72 PLN

35291943 talon materiałowy (Prämienmarke) o wartości 1 punkt.

40 PLN

36 PLN

35301943 zestaw znaczków sądowych dla Generalnego Gubernatorstwa w czworoblokach.

200 PLN

170 PLN

35311943 zestaw 17 talonów materiałowy (Prämienmarke) na różne reglamentowane produkty.

500 PLN

425 PLN

35321943 zestaw 27 talonów materiałowy (Prämienmarke) o wartości 2 punktów na różne reglamentowane produkty.

80 PLN

72 PLN

35521944 5 rocznica utworzenia GG, znaczek za 10+10 zł nieząbkowany, arkusik - sektor 3, bardzo dobry stan zachowania (w papierze naturalne wtrącenie, prawy górny narożnik minimalnie słabszy).

500 PLN

500 PLN

36791942 pochodnia, seria stemplowana na wycinku, gwarancje na znaczkach Schmutz.

40 PLN

40 PLN

36861942 Pochodnia - cynobrowy znaczek za 5 fen na papierze szarym szorstkim grubym na karcie z ręcznie wykonaną ilustracją wielkanocną wysłanej 24.IV.43, dodatkowy stempel propagandowy "DRUGA WYSTAWA DRZEWORYTU"; doskonały stan zachowania; gwarancja Korszeń.

1 200 PLN

1 200 PLN

37481943 Pochodnia - cynobrowy znaczek za 5 fen na papierze białym gładkim bibułkowym na karcie unieważniony kasownikiem okolicznościowym "ROKITNA 1915", gwarancja Korszeń.

50 PLN

50 PLN

38111943 Polska YMCA, znaczek na pocztówce ozdobionej, rzadko stosowanym, drzeworytem przedstawiającym Świętą Rodzinę w szopce; dodatkowy stempelek propagandowy "UCZMY SIĘ LATAĆ"; karta z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłana 24.XII; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

500 PLN

500 PLN

38151943 25 rocznica Powstania Wielkopolskiego, znaczek skasowany 27 XII (dzień wybuchu powstania) datownikiem w kolorze czerwonym w karnecie ozdobionym rzadziej spotykanym drzeworytem sygnowanym Z.S.(Zygmunt Szatkowski); karnet niezagięty; dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

180 PLN

162 PLN

38201943 wezwanie do Stacji Dentystycznej wysłane na koszt odbiorcy, dopisek "Pobrać" czerwoną kredką, doklejony znaczek dopłaty skasowany 20.X; walor w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia); gwarancja Korszeń.

100 PLN

90 PLN

38321943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, blok stemplowany, gwarancja Korszeń.

300 PLN

300 PLN

38481944 "CZYTAJCIE POLSKICH AUTORÓW" karta z okolicznościowym dodrukiem wykonanym z klocka wykorzystanego do druku nalepek propagujących czytelnictwo, wydana z okazji wystawy - 400 lat Polskiej Książki; dodatkowo odbitka artystycznego stempla ze stylizowanymi literami KPS będącymi skrótem hasła "Książka Przychodzi Sama"; wysłana 4.IV, znak opłaty skasowany stemplem okolicznościowym "RACŁAWICE"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania (poziome złamanie); gwarancja Schmutz.

600 PLN

450 PLN

38961944 Rok Olimpijski, znaczek na specjalnej karcie ozdobionej suchym tłoczeniem z okazji Olimpiady Obozowej przedstawiającym koła olimpijskie godła członków Związku Wojskowych Klubów Sportowych i proporczyki klubowe, ostemplowany kasownikiem olimpijskim 13 VIII w dniu rozpoczęcia Olimpiady Obozowej; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

300 PLN

300 PLN

39821942 trąbka pocztowa, rzadki na korespondencji cięty znaczek w kolorze brunatnym na szarym gąbczastym średnim papierze gazetowym (nakład 140 szt.), karta pocztowa ozdobiona grafiką wielkanocną "1943 OSTATNICH ŚWIĄT", gwarancja i opis odmiany Korszeń.

900 PLN

700 PLN

40731943 całostka ze złamanym rogiem.

30 PLN

25 PLN

41241944 Caritas, całostka za 5 fen na papierze żółtawobrązowym o ciemnobrązowym znaku opłaty, format 55x90mm - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - N.II.(lub III).zu; datowana 13.5 wysłana 20.V; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja i opis Schmutz.

250 PLN

200 PLN

41971944 Caritas, czysty znaczek za 5 f., odmiana w kolorze ciemnofioletowobrązowym na papierze gładkim średnim gumowanym, w katalogu winien być oznaczony jako 9ax1 (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostaje błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo skatalogowana), gwarancja i pełen opis cech Schmutz.

300 PLN

270 PLN

41981944 Caritas, gwarancja Schmutz.

180 PLN

162 PLN

43311945 Poczty międzyobozowe w Niemczech - Lubeka, "Syrena", karta pocztowa o sygnaturze E/0281 wysłana 29.8 z obozu dla osób przesiedlonych (Displaced Persons Camp) Nr.1 Geesthacht pod Hamburgiem do Warszawy, znak opłaty skasowany stemplem POCZTA POLSKA HAMBURG, stempel cenzury brytyjskiej T.165 i polskiej cenzury wojskowej nr.676; bardzo rzadki walor w nieco słabszym stanie zachowania, co nie umniejsza jego wartości (Fi.500.-).

400 PLN

350 PLN

43321945 Poczty międzyobozowe w Niemczech - Lubeka, "Syrena", karta pocztowa o sygnaturze E/0281 przesłana 2.11 na obszarze Brunszwiku z obozu im. Tadeusza Kościuszki dla osób przesiedlonych (Displaced Persons Camp) do szpitala "Grüner Jäger", znak opłaty skasowany stemplem Poczty Niemieckiej z wirnikiem propagandowym; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (karta po lewej stronie u góry zagięta)lewa górna ckarta (Fi.500.-).

400 PLN

300 PLN