Page:
results
Num# Description Start price Buy price
29651944 zdobycie Monte Cassino, seria na kopercie z pierwszego dnia obiegu.

240 PLN

216 PLN

29741945 koperta pierwszego dnia obiegu.

40 PLN

36 PLN

29751930 Ziemie Zachodnie, widokówka z kasownikiem okolicznościowym, wysłana 6.9 z Lądku Zdroju (Bad Landeck) do Bytomia (Beuthen).

20 PLN

20 PLN

29791938 kartka z Kłajpedy do Woli Fleszczyna.

45 PLN

45 PLN

29811939 obszary anektowane przez Litwę, wydanie prowizoryczne z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, znaczek za 35 c. użyty w Wilnie.

30 PLN

30 PLN

29821939 kartka z Sosnowca 23.12.39 do Berlina.

15 PLN

15 PLN

29841939 list polecony z Sosnowca 29.1.39 do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy.

30 PLN

35 PLN

29921940 Obszary anektowane przez Niemcy, Inowrocław - polska karta pocztowa z doklejonymi znaczkami Rzeszy, skasowana w Inowrocławiu stemplem prowizorycznym "Deutsches Dienspostamt Hohensaltza"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN

40 PLN

29951940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN

40 PLN

30001940 Obszary anektowane przez Niemcy, ŁÓDŹ - LODSCH! krótko stosowany stempel z "nową" nazwą Łodzi, formularz o sygnaturze "Kl.N. 9.1939 Fp C154" wysłany 2.3 do obozu jenieckiego - Stalag IIIA, stempelek cenzora obozowego nr.13; dobry stan zachowania.

120 PLN

120 PLN

30041940-1 zestaw wycinków z Będzina.

20 PLN

20 PLN

30051940 zestaw wycinków z Opatowa.

10 PLN

10 PLN

30411940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, Brody-Zamek - obóz dla polskich jeńców w ZSRR budujących pod nadzorem NKWD drogi, m.in. strategiczną Nowogród Wołyński - Lwów, karta wysłana 6.7. z Równego do Grabowa, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

150 PLN

150 PLN

31071949 Obszary anektowane przez Litwę, ZSRR, Niemcy, ZSRR - dofrankowana całostka (koperta) jako polecona wysłana 28.6 z Wilna do Bydgoszczy, stemple odbiorcze na odwrocie, minimalnie słabszy stan zachowania (Mi.75 euro).

80 PLN

80 PLN

31091938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (zgodnie z taryfą) wysłana 4.X z Cieszyna (kasownik bez numeru urzędu z wyróżnikiem *r*) do Wilna, stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI"; przesyłka w doskonałym stanie zachowania (Myślicki 38 245).

160 PLN

160 PLN

31191939 Kampania Wrześniowa, polska karta pocztowa wykorzystana jako formularz przez niemieckiego żołnierza, wysłana 15.XII z miejscowości Izbica Kujawska za pośrednictwem poczty cywilnej do Bayreuth, karta pionowo zgięta.

120 PLN

108 PLN

31211939 polska całostka wysłana z niemieckiej poczty polowej 59 18.9.39 z kampanii wrześniowej, kartka dostarczona do Niemiec przez Wrocław tak zwana pocztą autobusową.

160 PLN

144 PLN

31291940 Armia Polska we Francji, Parthenay - drugi główny ośrodek formowania i szkolenia WP we Francji, organizowała się tam i szkoliła 2DP. Karta pocztowa ostemplowana 27.V (data wejścia do walki polskich oddziałów lądowych na terenie Francji), dodatkowo odbitki wszystkich chyba, dostępnych rekwizytów pocztowych; ze względu na błyskawiczny przebieg kampanii francuskiej, dobra okazja uzupełnienia w/w znaków pocztowych, praktycznie nie występujących na korespondencji.

150 PLN

150 PLN

31371941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, dodatkowo nieliczony narożny znaczek dla wojsk lądowych dwustronnie cięty z przywarciami na gumie; spotykane czasem na listach poczty polowej.

40 PLN

30 PLN

31391941 zestaw 3 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.

150 PLN

150 PLN

31461942 Dojdziemy, próba znaczka poczty polowej polskich sił zbrojnych w ZSRR w kolorze czarnym, gwarancja Korszeń.

1 500 PLN

1 500 PLN

31601942 Tajna Poczta Polska „Obrona Warszawy”, cały arkusz zamoczony i zabrudzony, materiał badawczy.

250 PLN

225 PLN

31641942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, karnet przedstawiający szopkę krakowską - ilustracja autorstwa Antoniego Wasilewskiego z dołączoną kartą z suchym tłoczeniem polskiego godła i napisami "NIECH ŻYJE WOLNA I NIEPODLEGŁA POLSKA! / LONG LIVE POLAND FREE AND INDEPENDENT!", życzenia podpisane przez por.Witolda Świątkowskiego, który m.in pracował w Buzułuku w kancelarii "kurii polowej" tworzonej przez gen.Andersa Armii Polskiej w ZSRR; Antoni Wasilewski był uczniem Józefa Mehoffera w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1927 był inicjatorem i organizatorem dorocznego konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową w Krakowie; taki sam walor pokazano w książce "Polish exile mail in Great Britain" autorstwa G.C.Kay'a i R.Negus'a na str.246.

400 PLN

360 PLN

31751943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", drukowany na stronie gumowanej marginesowy znaczek V wydania - I nakład, na odwrocie sygnatura MIR.

50 PLN

45 PLN

31761943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", górna połówka ciętego znaczka V wydania - I nakład w kolorze czerwonym na fioletowawym papierze, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, sygnatury MIR, WR (Rachmanow).

50 PLN

45 PLN

31771943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", arkusz ząbkowanych znaczków V wydania - I nakład, z błędami; nieco skośny druk całego arkusza, jeszcze bardziej skośne ostatnie ząbkowanie poziome, poprzesuwane ząbkowanie pionowe; w wyniku tych błędów dwa górne znaczki mają cięty górny bok, kilka przesunięty rysunek, a dolne szeroki skośny margines, bardzo ciekawe.

600 PLN

540 PLN

31781943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", ząbkowany znaczek V wydania - I nakład z pełną oryginalną gumą i błędem "brak perforacji poziomej pomiędzy znaczkiem a dolnym marginesem, gwarancja Mikulski.

120 PLN

108 PLN

31791943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", ząbkowany znaczek V wydania - I nakład, makulatura z przesuniętyn ząbkowaniem, rzadka na cienkim gładkim bibułkowym papierze.

70 PLN

63 PLN

31801943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - I nakład, z błędem "duża plama obok orła".

60 PLN

54 PLN

31811943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - I nakład w kolorze czerwonym na niebieskawym papierze z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, przesunieta perforacja pozioma, sygnatury MIR, SM(Mikstein), WR (Rachmanow).

70 PLN

63 PLN

31821943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - I nakład, rzadki na cienkim jednostronnie błyszczącym papierze.

80 PLN

72 PLN

31831943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - I nakład.

30 PLN

27 PLN

31841943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", ząbkowany znaczek V wydania w kolorze niebieskoszarym - II nakład, rzadki z pełna oryginalna gumą, gwarancja Mikulski.

50 PLN

45 PLN

31851943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", marginesowy cięty znaczek V wydania w kolorze niebieskoszarym - II nakład.

30 PLN

27 PLN

31861943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania w kolorze ciemnofioletowym - II nakład.

30 PLN

27 PLN

31871943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - II nakład, rzadszy w kolorze ciemnoniebieskoszarym na gładzonym papierze.

50 PLN

45 PLN

31921943 Armia Polska w ZSRR, list do Wandy Wasilewskiej - ilustrowany propagandowy listownik z hasłem "MOŻEMY I POWINNIŚMY OCZYŚCIĆ ZIEMIĘ RADZIECKĄ OD HITLEROWSKICH BRUDÓW (STALIN)" od Polaka służącego w Armii Czerwonej (poczta polowa 05963), wysłany 26.VI do redakcji pisma "Nowe widnokręgi" na ręce Wandy Wasilewskiej "matki chrzestnej" formującej się od maja 1 Dywizji Piechoty im.Tadeusza Kościuszki (15 lipca jednostka składała przysięgę) z prośbą o pomoc w przyjęciu w jej szeregi; rzadka całość z bardzo wczesnego okresu powstawania dywizji.

400 PLN

400 PLN

32361945 list na kopercie lotniczej z polskiej poczty polowej nr 140 w Wielkiej Brytanii nadany 9.12.45 do Polski.

90 PLN

90 PLN

32501946 II Korpus Polski we Włoszech, zaświadczenie o przyznaniu prawa do noszenia odznaczeń: Gwiazdy za wojnę 1939-1945 (1939-1945 Star) i Gwiazdy Italii (Italy Star) dla ułana Jana Kłaka z 1 Pułk Ułanów Krechowieckich, owalna pieczęć pułkowa i podpis dowódcy płk.dypl.Leona Strzeleckiego; niecodzienny dokument (karta pionowo zgięta).

120 PLN

100 PLN

32761939 I wydanie przedrukowe, 1 zł + 50 gr - frankatura dwukolorowa, list ekspresowy wysłany 11.7.40 z Kielc do Nowego Jorku, zalepki cenzur niemieckiej i amerykańskiej, nowojorskie datowniki odbiorcze z 20.IX, dodatkowy stempelek poczty amerykańskiej "Fee Claimed by Office of First Address"; znaczek wartości 1 zł/50fen, za wyjątkiem skartu, jest bardzo rzadko spotykany na prawidłowo opłaconych całościach - tu dodatkowo o niespotykanym obiegu; słabszy stan zachowania.

500 PLN

500 PLN