Page:
results
Num# Description Start price Buy price
48231945 zabytki Krakowa, próba w kolorze czerwonobrązowym na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

20 PLN

20 PLN

48341945 zabytki Krakowa, pasek znaczków makulaturowy z brakiem perforacji pionowej miedzy dwoma znaczkami, gwarancja Korszeń.

140 PLN

120 PLN

48351945 zabytki Krakowa, czworoblok prób w kolorze niebieskim na papierze z1, gwarancja Walocha.

160 PLN

170 PLN

48391945 zabytki Krakowa, próba znaczka w kolorze definitywnym na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Walocha.

30 PLN

30 PLN

48511945 zabytki Krakowa, próba w kolorze brązowofioletowym na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

20 PLN

20 PLN

48531945 zabytki Krakowa, niegumowany czworoblok prób w kolorze ciemno liliowym na papierze x2, gwarancja i opis Walocha.

80 PLN

80 PLN

48571945 zabytki Krakowa - pomnik M.Kopernika, parka znaczków za 3 zł. na białym satynowanym papierze, bez perforacji pionowej (Fi.320._), gwarancja Krawczyk.

200 PLN

160 PLN

48581945 zabytki Krakowa, znaczek makulaturowy z podwójną perforacją poziomą na dolnym marginesie, gwarancja Korszeń.

150 PLN

150 PLN

48591945 zabytki Krakowa, niegumowana cięta próba arkuszowa znaczka za 1 zł w kolorze niebieskawozielonym, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN

50 PLN

48611945 zabytki Krakowa, próba w kolorze karminowym na papierze x1, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

80 PLN

80 PLN

48621945 zabytki Krakowa, czworoblok prób w kolorze karminowym na papierze x1, zagięcie pionowe, gwarancja i oznaczenie Walocha.

280 PLN

280 PLN

48641945 Liga Morska, seria.

50 PLN

50 PLN

48691945 Liga Morska, znaczek za 2+4 zł., z niekatalogowanym błędem na poz.17 w prawym sektorze "kropka w literze L", gwarancja i opis Krawczyk.

30 PLN

30 PLN

48981945 Westerplatte, kompletny arkusz fałszerstwa z nadużytej formy; daje obraz jak to fałszerstwo wyglądało i dlaczego jest trudne do rozróżnienia - drukowano na skrajach oryginalnych arkuszy odpiłowanym kawałkiem oryginalnej formy, z fragmentów gdzie guma była ładna wycinano znaczki z marginesem i parki pionowe.

250 PLN

210 PLN

49111945 wydanie przedrukowe, bardzo rzadki znaczek z silnym i wyraźnym abklaczem całego rysunku znaczka, rzadkie.

300 PLN

300 PLN

49161945 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem formy III unieważniony stemplem prowizorycznym ""Agencja Poczt. - Telekom. / Słowikowo", gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

25 PLN

25 PLN

49411945 wydanie przedrukowe, znaczek w kolorze czerwonym z nadrukiem pierwszej formy z poz. 78 z obiegu pocztowego z Sosnowca, gwarancja i oznaczenie Ryblewski, Jendroszek.

600 PLN

540 PLN

49421945 wydanie przedrukowe, znaczek w kolorze czerwonym z bardzo rzadkim nadrukiem pierwszej formy z poz. 68, Fischer 7.500,- zł, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

4 500 PLN

3 800 PLN

49451945 wydanie prowizoryczne, znaczek w rzadkim kolorze różowym z obiegu pocztowego z Bydgoszczy, gwarancja i opis Korszeń.

450 PLN

390 PLN

49481945 wydanie prowizoryczne, parka w rzadki kolorze ciemnobrązowoczerwonym z obiegu pocztowego z Przemyśla, znaczki z nadrukiem typ 2 i typ 1, gwarancja i opis Korszeń.

1 000 PLN

850 PLN

49521945 zabytki Gdańska, parka znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

60 PLN

60 PLN

49531945 zabytki Gdańska, znaczek bez perforacji pionowej na prawym marginesie, gwarancja Korszeń.

60 PLN

91 PLN

49541945 Warszawa oskarża, blok legitymacyjny.

25 PLN

25 PLN

49561945 kartka z Krakowa do Szklarskiej Poręby, niedoręczona i zwrócona do nadawcy.

30 PLN

30 PLN

50191946 list polecony z Torunia do Czechosłowacji, stempel cenzury wojskowej nr 1129.

50 PLN

50 PLN

50431946 lotniczy list polecony z Łodzi do Anglii, stempel urzędu cenzury nr 3099.

50 PLN

45 PLN

50461946 list ze Słupska 14.6.46 do Niemiec, stempel cenzury nr 3017.

30 PLN

30 PLN

50531946 lotniczy list polecony z Białegostoku 10.IV.46 do Francji, stempel cenzury wojskowej nr 3098 i stempel kontroli dewizowej na odwrocie.

40 PLN

40 PLN

50581946 rocznica wyzwolenia Warszawy, znaczek za 1.50 zł. z błędem na poz.30 "wcięcia w prawej krawedzi cyfry 1 i środkowej części litery S", gwarancja Korszeń.

60 PLN

60 PLN

50591946 1. rocznica wyzwolenia Warszawy, seria na podlepkach, gwarancja Berbeka.

40 PLN

40 PLN

50641946 rocznica wyzwolenia Warszawy, znaczek za 3 zł. z błędem na poz.39 "wcięcia w cyfrze 7 i literze S w Styczeń", gwarancja i opis Korszeń.

50 PLN

50 PLN

50731946 1. rocznica wyzwolenia warszawy, znaczek z usterką "uszkodzona lewa ramka" i błędem "wcięcie z prawej strony cyfry 7".

40 PLN

40 PLN

50741946 1. rocznica wyzwolenia warszawy, znaczek z błędem "kropka po lewej stronie pod prostokątem z nominałem".

100 PLN

100 PLN

50841946 list z Zabrza 20.9.46 do Niemiec, stempel cenzury nr 3029.

20 PLN

20 PLN

50851946 wydanie lotnicze - Dakota nad Warszawą, narożna parka prób znaczka za 10 zł. w kolorze niebieskim, z pełną oryginalną gumą bez podlepki ani jej śladu (Fi.4000.-), gwarancja Mikstein.

3 600 PLN

3 600 PLN

50861946 list z Zacisza do Kamiennej Góry, nalepka Na Odbudowę Uzdrowisk.

45 PLN

45 PLN

50891946 samolot nad Warszawą, 20 zł - frankatura mieszana, polecony lotniczy list wysłany 17.III z Warszawy do Chicago, stempelek cenzury zagranicznej 3290, pieczątka kontroli dewizowej, kasowniki odbiorcze; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

120 PLN

120 PLN

50901946 wydanie lotnicze, znaczek bez perforacji pionowej na lewym marginesie, gwarancja Korszeń.

250 PLN

250 PLN

50921946 wydanie lotnicze, parka bez perforacji pionowej miedzy znaczkami, gwarancja Korszeń.

450 PLN

450 PLN

51021946 Majdanek, narożny dziewięcioblok.

220 PLN

320 PLN