The auctions ends in:

Lot # 4520
Close:
Start price: 50
Current price: 40
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.384
Fi.343
Category: Communist Poland 1945-1952
Description

1944 Goznak, 50 gr - frankatura pojedyncza, okupacyjny formularz wysłany 23.II.1945 z Ząbkowic do Krakowa, stempel prowizoryczny - datownik okupacyjny "ZOMBKOWITZ (OB. SCHLES)"; cenzura wojskowa 809; walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).
Photo