The new auction will start soon

Auction 102. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1416

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Schmutz.

Fi.24
Mi.24
70 PLN
1417

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Perzyński.

Fi.24
Mi.24
20 PLN
1418

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Schmutz.

Fi.24
Mi.24
60 PLN
1419

1918 drugie wydanie lubelskie, parka znaczków z ząbkowaniem ZL 12½, gwarancja Schmutz.

Fi.24
Mi.24
120 PLN
1420

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 45/60 hal. z przesuniętym skośnie nadrukiem unieważniony datownikiem w Radomiu, ładny stan zachowania, gwarancja Perzyński.

Fi.24
30 PLN
1421

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 45/60 hal. ze znacznym brzegowym uszkodzeniem lewej strony nadruku, ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

Fi.24 B
25 PLN
1422

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 45/60 hal. z nadrukiem odwróconym (Fi.360.-), ładny stan, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.24 No
250 PLN
1423

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem dwustronnym - normalnym i po stronie gumowanej, gwarancja Korszeń.

Fi.24Ndw
Mi.24DD
500 PLN
1424

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z podwójnym nadrukiem jednym normalnym, drugim na stronie gumowanej, właściwy nadruk z błędem "litera A w POLSKA krótsza", znaczek ząbkowany 12½ : 12¾, fotoatest Korszeń.

Fi.24Ndw B2
Mi.24DD
500 PLN
1425

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Wiatrowski.

Fi.24No
Mi.24K
70 PLN
SOLD
1426

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem odwróconym z poz. 41 z brzegowym uszkodzeniem nadruku, gwarancja Wiatrowski.

Fi.24No
Mi.24K
230 PLN
1427

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Krawczyk i Schmutz.

Fi.24No
Mi.26K
200 PLN
1428

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Petriuk.

Fi.25
Mi.25I 
45 PLN
1429

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Korszeń.

Fi.25a
Mi.25I
40 PLN
1430

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Schmutz.

Fi.25a
Mi.25I 
30 PLN
1431

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Schmutz.

Fi.25a
Mi.25I 
30 PLN
1432

1918 drugie wydanie lubelskie, kartka firmowa (z tyłu nie wypisana) z Piotrowa nadana 7.2.19 do Krakowa opłacona połówka znaczka za 45 hal., stempelek opłaty gotówkowej z Krakowa "Opłata gotówkowa / Kr..... / hal....." w ramce z wpisana ręcznie kwotą 50 (halerzy), kartka prawdopodobnie inspirowana filatelistycznie, ale ciekawa o dobrej prezencji.

Fi.25a
250 PLN
SOLD
1433

1918 drugie wydanie lubelskie, list polecony na kopercie bankowej z Lublina nadany 10.2.19 do Warszawy, na odwrocie stempel odbiorczy, znaczek z brzegowym uszkodzeniem nadruku "brak liter TA w POCZTA", dekoracyjny walor w doskonałym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.25aB9, 74A
Mi.25I, 66
4 000 PLN
1434

1918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok znaczków za 45/80 hal. z nadrukiem w kolorze czarnym z błędami, "brak liter ZTA" na górnym i "brak liter TA na dolnym prawym znaczku, rzadka kombinacja błędów, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.25a B9, B10
Mi.25I 
200 PLN
1435

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem podwójnym - jednym normalnym i drugim odwróconym po stronie gumowanej, charakterystyczne dla tego błędu zabrudzenie farbą drukarską, bardzo dobry stan zachowania, rzadki błędnodruk znany z jednego pięćdziesięcio znaczkowego arkusza, Fischer 12.000,- zł, fotoatest Schmutz.

Fi.25a Ndwo
Mi.25I DD
6 800 PLN
1436

1918 drugie wydanie lubelskie, czworobok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.25aNo
Mi.25IK
500 PLN
1437

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.25aNo
Mi.25IK
300 PLN
1438

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.25aNo
Mi.25IK
230 PLN
1439

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z rzadkim nadrukiem podwójnym - normalnym i odwróconym, dobry stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.25a Non
Mi.25IDD
3 000 PLN
SOLD
1440

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem niebieskoczarnym, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.25b
Mi.25I
40 PLN
1441

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem w kolorze niebieskoczarnym, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.25b
Mi.25I
250 PLN
1442

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem niebieskoczarnym, gwarancja bez opisu Schmutz.

Fi.25b
Mi.25I 
80 PLN
1443

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem niebieskoczarnym z poz. 20 z błędem "brak liter TA w POCZTA", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.25bB10
Mi.25I
150 PLN
1444

1918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok z brzegowymi uszkodzeniami nadruków na lewym brzegu, gwarancja Mikulski.

Fi.26
Mi.25II 
320 PLN
1445

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Krawczyk.

Fi.26No
Mi.25IIK
250 PLN
SOLD
1446

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z obiegu brzegowym uszkodzeniem nadruku, gwarancja Krawczyk.

Fi.27a
Mi.26
35 PLN
1447

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Korszeń.

Fi.27a
Mi.26
60 PLN
1448

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Korszeń.

Fi.27a
Mi.26
60 PLN
1449

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Korszeń.

Fi.27a
Mi.26
30 PLN
1450

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Perzyński.

Fi.27a
Mi.26
10 PLN
1451

1918 drugie wydanie lubelskie, parka kasowanych znaczków za 50/60 hal., prawy z błędem "brak kropki po HAL", sygnowane F.Sambor LUBLIN, gwarancja Korszeń.

Fi.27a+27a B5
Mi.26
140 PLN
1452

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 50/60 hal. z bardzo dużym brzegowym uszkodzeniem lewej strony nadruku, ładny stan zachowania, sygnowany Rachmanow, gwarancja Korszeń.

Fi.27a B
Mi.26
120 PLN
1453

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 50/60 hal. ze znacznym brzegowym uszkodzeniem lewej strony nadruku, gwarancja Ryblewski.

Fi.27a B
Mi.26 
200 PLN
1454

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem z poz. 37 z błędem "brak kropki po HAL", gwarancja Schmutz.

Fi.27a B5
Mi.26
180 PLN
1455

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z błędem "brak kropki po HAL", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.27aB5
Mi.26
40 PLN