The auction will start on 21.06.2024

Auction 102. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1096

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterkami liter o, gwarancja.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
1097

1918 seria pomnikowa, czworoblok z przesuniętym nadrukiem przechodzącym częściowo na sąsiednie znaczki, górne znaczki podlepka.

Fi.2
Mi.2
120 PLN
1098

1918 seria pomnikowa, ośmioblok z przesuniętym nadrukiem i perforacją, pomarszczony papier.

Fi.2
Mi.2
50 PLN
1099

1918 seria pomnikowa - ŻYCHLIN, znaczek za 5 f./2 gr. ostemplowany rzadkim kasownikiem prowizorycznym w Żychlinie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
120 PLN
1100

1918 seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki skasowane 16.1.1919 na karcie przedrukowej wydania warszawskiego datownikiem urzędu Warszawa 1 z wyróżnikiem "q"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4, Cp2I
50 PLN
1101

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5
90 PLN
1102

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana.

Fi.2-5
Mi.2-5
30 PLN
1103

1918 seria pomnikowa, seria w ładnym stanie bez podlepek.

Fi.2-5
Mi.2-5
120 PLN
1104

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
1105

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami odwróconymi, znaczek za 5/2 fen. dodatkowo ze znacznie przesuniętym w lewo, mikroskopijny ślad podlepki, pozostałe mocniejszymi śladami po podlepkach, ładny stan zachowania, gwarancja firmowa Witkowski Poznań, sygnatura Rachmanow, gwarancja Gryżewski.

Fi.2-5 No
2 400 PLN
1106

1918 seria pomnikowa, seria w arkuszach, liczne błędy i usterki; arkusz znaczka za 5 fen,: poz. 5 "duża kropka", poz. 10 "kropka w prawej cyfrze 5", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 45 "podłużna kropka", poz. 52 "prawa 5 przerwane u dołu", arkusz znaczka za 10 fen,: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 36 "uszkodzone ka w Polska", poz. 45 "podłużna kropka", arkusz znaczka za 25 fen.: poz. 5 "duża kropka", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 24 B10 "lewa cyfra 5 z kropką, poz. 33 B9 "uszkodzone ols w Polska", poz. 45 "podłużna kropka", dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy, wartość katalogowa powyżej 11.000,-.

Fi.2-5 ark.
Mi.2-5
7 000 PLN
1107

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
1108

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja.

Fi.2B1
Mi.2
30 PLN
1109

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B1
Mi.2
100 PLN
1110

1918 seria pomnikowa, ośmioblok z znaczkiem z błędem "wyszczerbione N".

Fi.2B2
Mi.2
60 PLN
1111

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
1112

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
1113

1918 seria pomnikowa, pasek znaczków z rzadkim w tym wydaniu abklaczem.

Fi.3
Mi.3
100 PLN
1114

1918 seria pomnikowa, czworoblok stemplowany kasownikiem Kalisza.

Fi.3
Mi.3
40 PLN
1115

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10f/6 gr. z niekatalogowanymi błędami "uszkodzone k" i "wyszczerbione s".

Fi.3 B
60 PLN
1116

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. ze znacznym przesunięciem nadruku w pionie, prawie cały napis "Poczta Polska" znajduje się na górze, zamiast na dole znaczka, gwarancja.

Fi.3 B
300 PLN
1117

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1 "Poezta", B2, B3, B4, B6, B7, B8.

Fi.3 B1-4, B6-8
Mi.3
380 PLN
1118

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B3
40 PLN
1119

1918 seria pomnikowa, arkusz znaczka za 10 fen. w błędy i usterki: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 26 B4 "P w Poczta wyszczerbione", poz. 31 B7 "I zamiast prawej cyfry 1", poz. 45 "podłużna kropka", dobry stan zachowania pomimo zabrudzeń na kilku znaczkach i kilku plamek na gumie, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy.

Fi.3 ark. (B1, B2, B3, B4, B6, B7)
Mi.3
550 PLN
1120

1918 wydania przedrukowe, list firmowy z Włocławka do Łodzi opłacony mieszana frankaturą prowizorycznych wydań warszawskich unieważnionych stemplem prowizorycznym z Włocławka, na odwrocie stempel odbiorczy z Łodzi z datą 24.1.19, gwarancja.

Fi.3, 11aI
1 200 PLN
1121

1918 seria pomnikowa, list wartościowy z Łukowa nadany 15.3.19 do Sądu Okręgowego w Siedlcach, mieszana frankatura znaczków pierwszego przedrukowego wydania warszawskiego i znaczków wydania definitywnego w walucie markowej,na odwrocie pocztowe pieczęcie lakowe urzędu pocztowego w Łukowie i stempel odbiorczy z Siedlec z datą 15.3.19, brak jednego znaczka, pomimo tego piękny i rzadki walor o doskonałej prezencji.

Fi.3, 91A
Mi.3, 95
3 000 PLN
1122

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
1123

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
1124

1918 seria pomnikowa, fragment arkusza z przesuniętym nadrukiem, w tym znaczki z błędami: Poezta, uszkodzone N, kropka w k, wyszczerbione P w Poczta, plamka przylegająca do l i I zamiast prawej 1.

Fi.3B1, B2, B3, B4, B7, B8
Mi.3
1 100 PLN
1125

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B2
Mi.3
30 PLN
1126

1918 seria pomnikowa, dwunastoblok, w tym znaczki z błędami: uszkodzone N i wyszczerbione P w Poczta, wieloblok zagięty w połowie.

Fi.3B2, B4
Mi.3
120 PLN
1127

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B3
Mi.3
120 PLN
1128

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
1129

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja.

Fi.3No B2
Mi.3K 
200 PLN
1130

1918 seria pomnikowa, pionowa parka znaczków za 25 fen./10 gr. z nadrukami odwróconymi, gwarancja.

Fi.4 No
400 PLN
1131

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.4B1
Mi.4 
100 PLN
1132

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Gryżewski.

Fi.4No
Mi.4K
360 PLN
1133

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.4No
Mi.4K
200 PLN
1134

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.4No
Mi.4K
220 PLN
1135

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.4bB1
Mi.4
80 PLN