The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Auction 102. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1296

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "obniżone l", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.14cI B3
Mi.11I
100 PLN
1297

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków za 30 fen. z nadrukiem pierwszą formą, lewy górny znaczek z błędem na poz.63 "obniżone l" i dwa dolne bez podlepki, gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.14cI B3
Mi.11I 
150 PLN
1298

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.14cIB3
Mi.11I
40 PLN
1299

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "obniżone l", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.14cIB3
Mi.11I
40 PLN
1300

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "kropka w P w Poczta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14cI B5
Mi.11I
60 PLN
1301

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z poz. 39 z błędem występującym w części nakładu "uszkodzone l", duża podlepki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14cIIB
Mi.11II
100 PLN
1302

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "podniesione s", gwarancja i opis Berbeka.

Fi.14cII B6
Mi.11II
100 PLN
1303

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "odwrócone k", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.14cIIB7
Mi.11II
60 PLN
1304

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "odwrócone k", duża podlepki, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14cIIB7
Mi.11II
80 PLN
1305

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem drugiej formy, górny lewy znaczek z błędem "Poczto", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14cIIB8
Mi.11II
240 PLN
1306

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem rozsunięte Po w Poczta i ols w Polska", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14cII B9
Mi.11II
100 PLN
1307

1918 wydanie PP/GGW, makulaturowy sześcioblok z ukośnym nadrukiem pierwszej formy, część znaczków z szczątkowym nadrukiem podwójnym, rzadki i atrakcyjny walor, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14cI MK
Mi.11I
1 200 PLN
1308

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW błyszczący, piękny stan, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.15aII
Mi.12II
300 PLN
SOLD
1309

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW błyszczący, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.15aII
Mi.12II
280 PLN
1310

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 40 fen. z nadrukiem drugą formą, na błyszczącym nadruku GGW (Fi.120.-), minimalne zmatowienie na gumie, liczony jak podlepkowy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.15aII
Mi.12II
100 PLN
1311

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW błyszczący, gwarancja i opis Weźranowski.

Fi.15aII
Mi.12II
40 PLN
1312

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 40 fen. z nadrukiem pierwszą formą, prawy znaczek z błędem na poz.2 "Pocata" (Fi.310.-), piękny stan, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.15baI B1
Mi.12I
220 PLN
1313

1918 wydanie PP/GGW, unikalny znaczek za 40 fen. z podwójnym nadrukiem pierwszą formą i dodatkowo z błędem na poz.32 "kropka w k" (analogicznie do wycenianej tak samo "aniliny" Fi.15000.-), gwarancja Mikstein, z opisem Schmutz.

Fi.15baI Np B16
Mi.12I 
9 000 PLN
1314

1918 wydanie PP/GGW, znaczek makulaturowy z ukośnym nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW srebrzysty, gwarancja Schmutz.

Fi.15bbII
Mi.12II
320 PLN
1315

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW srebrzysty, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.15bbII
Mi.12II
45 PLN
1316

1918 wydanie PP/GGW, narożny czworoblok z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW farbą srebrzystą, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.15bbII
Mi.12II
200 PLN
1317

1918 wydanie PP/GGW, narożny czworoblok z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW farbą srebrzystą, parki z nadrukiem z pierwszego i drugiego rzędu z różnymi odstępami między drugą, a trzecią kreską, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.15bbII
Mi.12II
200 PLN
1318

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z poz. 41 z błędem "nie dodruk o w Poczta", nadruk GGW srebrzysty, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.15bbIIB
Mi.12II
180 PLN
1319

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 40 fen. z nadrukiem drugą formą na GGW ze srebrzystym pobłyskiem, z rzadkim błędem na poz.80 "rozsunięte P oczta oraz Po l ska" (Fi.180.-), poza lekkim zaciekiem gumy na dole w ładnym stanie, gwarancja z opisem Korszeń.

Fi.15bbII B9
Mi.12II
320 PLN
SOLD
1320

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 40 fen. z nadrukiem drugą formą poz.13, na nadruku anilinowym GGW, unieważniony prowizorycznym kasownikiem LUBICZ, piękny stan, wysoka wycena katalogowa (Fi.2000.-) i atrakcyjna cena wywoławcza, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.15cII
Mi.12II 
1 250 PLN
SOLD
1321

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 60 fen. w kolorze szarawopurpurowym z lekko przesuniętym w górę nadrukiem pierwszą formą (Fi.1050.-), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.16bI
Mi.13I 
900 PLN
1322

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 60 fen. w kolorze szarawopurpurowym z z lekko przesuniętym w lewo nadrukiem pierwszą formą, z błędem na poz.2 "Pocata" (Fi.1100.-), gwarancja z pełnym opisem odmiany Schmutz.

Fi.16bI B1
Mi.13I 
900 PLN
1323

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW błyszczący, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.16caII
Mi.13II
320 PLN
1324

1918 wydanie PP/GGW, znaczek w kolorze szaropurpurowym z nadrukiem drugiej formy z błyszczącym nadrukiem GGW, gwarancja i opis Berbeka.

Fi.16caII
Mi.13II
600 PLN
1325

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków w kolorze szaropurpurowym z nadrukiem drugiej formy z błyszczącym nadrukiem GGW, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.16caII
Mi.13II
900 PLN
1326

1918 wydanie PP/GGW - NADRUK BŁYSZCZĄCY, znaczek za 60 fen. z nadrukiem drugą formą na błyszczącym nadruku GGW z błędem na poz.86 "kropka w P" (Fi.1200.-), gwarancja i nowy opis błędu i odmiany GGW błyszczący Schmutz.

Fi.16caII B10
Mi.13II
1 000 PLN
1327

1918 KOŁO - wydanie PP/GGW, znaczek za 60 fen. z nadrukiem pierwszą formą, unieważniony wyjątkowo czytelnie niewyraźnym zwykle kasownikiem prowizorycznym w formie pieczęci herbowej owalnej o wymiarach 19 x 14 mm, gwarancja Korszeń.

Fi.16cbI
Mi.13I
150 PLN
1328

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków za 60 fen. z nadrukiem pierwszą formą, prawy dolny znaczek z błędem na poz.16 "kropka miedzy o a c", gwarancja i opis Schmutz; prawy górny z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.6 "lewe zakończenie czwartej kreski odgięte w dół".

Fi.16dI B+B2
Mi.13I 
200 PLN
1329

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "podniesione s", poprawiana guma, gwarancja i opis z G Berbeka.

Fi.16dII B6
Mi.13II
90 PLN
1330

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem drugiej formy, prawy górny znaczek z błędem "ścięte lsk", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.16dII B11
Mi.13II
150 PLN
1331

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, prawy znaczek z błędem "ścięte lsk w Polska", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.16dII B11
Mi.13II
400 PLN
1332

1918 pierwsze wydanie lubelskie, seria na wycinkach.

Fi.17-9
Mi.17-9
40 PLN
1333

1918 pierwsze wydanie lubelskie, seria kasowana w czworoblokach (Fi.180.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.17-19
160 PLN
1334

1918 pierwsze wydanie lubelskie, seria kasowana na wycinkach, gwarancja Ryblewski.

Fi.17-19
50 PLN
SOLD
1335

1918 pierwsze wydanie lubelskie, seria znaczków z odwróconymi nadrukami (Fi.470.-), gwarancja podwójna Roszkowski, Kwaśniewski i Ryblewski, Schmutz.

Fi.17-19 No
450 PLN