The new auction will start soon

Auction 102. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1256

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 20 fen. w kolorze jasnoniebieskim z nadrukiem drugą formą - tzw. "druk wojenny", prawy z błędem na poz.86 "Poczto" (Fi.500.-), gwarancja i opis Korszeń.

Fi.12cyII B8
Mi.10IId
300 PLN
1257

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 20 fen. w kolorze fioletowoniebieskim z nadrukiem pierwszą formą, lewy znaczek z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę rzadkim błędem na poz.1 "kwadrat między s i k", prawy z błędem na poz.2 "Pocata" (Fi.750.-), gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.12dI B+B1
Mi.10dI
400 PLN
1258

1918 wydanie PP/GGW, parka z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.12dI B1
Mi.10dI
100 PLN
1259

1918 wydanie PP/GGW, bardzo rzadki znaczek z nadrukiem drugiej formy w kolorze fioletowoniebieskim z błędem "podniesione s", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.12dII B6
Mi.10dII
500 PLN
1260

1918 wydanie PP/GGW, bardzo rzadka parka znaczków z nadrukiem drugiej formy w kolorze fioletowoniebieskim, lewy znaczek z błędem "odwrócone k", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.12dII B7
Mi.10dII
650 PLN
1261

1918 wydanie PP/GGW, znaczek makulaturowy z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, gwarancja Schmutz.

Fi.12dIMK
Mi.10dI
40 PLN
1262

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 35 z usterkami w postaci "uszkodzonej cyfry 2 i plamki w P w Polska", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.13I
Mi.16I
40 PLN
1263

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, numer HAN.

Fi.13I
Mi.16I 
180 PLN
1264

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 3 z usterką "przerwana dolna kreska", gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.13IB
Mi.16I 
50 PLN
1265

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z poz. 6 z błędem "podniesione s", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.13II B11
Mi.16II
180 PLN
SOLD
1266

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "Pelska", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.13II B12
Mi.16II
250 PLN
SOLD
1267

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem drugiej formy, prawy górny znaczek z błędem z poz. 65 "ścięte lsk", górne znaczki podlepka, dolne postfrisz, gwarancja i oznaczenie (bez odmiany znaczka b) Schmutz.

Fi.13IIb B11
Mi.16II
750 PLN
1268

1918 wydanie PP/GGW, znaczek bez gumy z nadrukiem pierwszej formy z szczątkowym drukiem podwójnym.

Fi.13I MK
Mi.16I
100 PLN
1269

1918 wydanie PP/GGW, list wartościowy z Płocka nadany 12.2.19 do Warszawy opłacony znaczkami z nadrukiem pierwszej formy, prowizoryczny kasownik Płocka z ręcznie wpisana datą, na odwrocie prywatne pieczęcie lakowe i stempel odbiorczy z Warszawy z datą 14.2.19, piękny i rzadki walor w doskonałym stanie, gwarancja Korszeń.

Fi.13aI
Mi.16I
10 000 PLN
1270

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, górny prawy znaczek z błędem "Pocata", podlepki na górnym marginesie, poza tym w pięknym stanie, dekoracyjny walor, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.13aIB1
Mi.16I
380 PLN
1271

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 25/7,5 fen. w kolorze pomarańczowym z lekko przesuniętym w górę nadrukiem pierwszą formą, z błędem na poz.63 "odwrócona litera l", gwarancja i opis Wiatrowski

Fi.13aI B3
Mi.16I
120 PLN
1272

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.13aIB4
Mi.16I
120 PLN
1273

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "kropka w P w Poczta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.13aIB5
Mi.16I
50 PLN
1274

1918 wydanie PP/GGW, marginesowy czworoblok znaczków za 25/7,5 fen. w kolorze pomarańczowym z nadrukiem drugą formą z opisanymi ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędami: prawy górny znaczek z błędem na poz.22 "czwarta kreska podcięta na lewej połowie", a lewy dolny z błędem na poz.31 "trzecia kreska silnie wcięta od góry na prawej połowie" (czworoblok z błędami Fi.675.-), gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.13aII B+B
Mi.16II
360 PLN
1275

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 25/7,5 fen. w kolorze pomarańczowym z nadrukiem drugą formą z rzadkim błędem na poz.65 "ściete lsk", gwarancja i opis Schmutz

Fi.13aII B11
Mi.16II
240 PLN
1276

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 25/7,5 fen. w kolorze czerwonopomarańczowym, z silnie przesuniętym w pionie nadrukiem pierwszą formą i z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.35 "mocno zniekształcona cyfra 2", gwarancja i opis Falkowski.

Fi.13bI B
Mi.16I 
120 PLN
1277

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 25/7,5 fen. w kolorze czeronopomarańczowym z nadrukiem pierwszą formą z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.34 "uszkodzona główka cyfry 2", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.13bI B
Mi.16I 
40 PLN
1278

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 25/7,5 fen. z nadrukiem pierwszą formą, z rzadkim na tym znaczku błędem na poz.2 "Pocata" (Fi.200.-), gwarancja Krawczyk, z opisem Schmutz.

Fi.13bIB1
Mi.16I 
160 PLN
SOLD
1279

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 25/7,5 fen. z nadrukiem pierwszą formą, z błędem na poz.97 "brak trzeciej kreski" i "uszkodzona cyfra 5", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.13bI B4
Mi.16I 
70 PLN
1280

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, lewy dolny znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", górne znaczki podlepka, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.13bIB4
Mi.16I
160 PLN
1281

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, gwarancja Schmutz.

Fi.13bII
Mi.16II
150 PLN
SOLD
1282

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "podniesione s", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.13bIIB6
Mi.16II
450 PLN
SOLD
1283

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "podniesione s", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.13bII B6
Mi.16II
200 PLN
1284

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z poz. 83 z błędem "kropka w P w Polska", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.13bIIB10
Mi.16II
225 PLN
SOLD
1285

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "kropka w P w Polska", gwarancja Mikulski i z oznaczeniem błędu Berbeka.

Fi.13bIIB10
Mi.16II
500 PLN
1286

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, lewy dolny znaczek z błędem "kropka w P w Poczta", gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.13cI B5
Mi.16I
120 PLN
1287

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z bardzo rzadkim nadrukiem GGW silnie błyszczącym z refleksem czerwonym, bardzo dobry stan zachowania, katalog Fischer 3.000,- zł, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14aaII
Mi.11II
2 200 PLN
SOLD
1288

1918 wydanie PP/GGW - NADRUK BŁYSZCZĄCY, czworoblok znaczków za 30 fen. z nadrukiem pierwszą formą na błyszczącym nadruku GGW (Fi.12000.-), gwarancja z nowym opisem każdego znaczka Schmutz.

Fi.14bI
Mi.11I
6 000 PLN
1289

1918 wydanie PP/GGW - NADRUK BŁYSZCZĄCY Z BŁĘDEM, znaczek za 30 fen. z nadrukiem pierwszą formą na błyszczącym nadruku GGW, z błędem na poz.2 "Pocata" (Fi.800.-), gwarancja z nowym opisem Schmutz.

Fi.14bI B1
Mi.11I
800 PLN
1290

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, rzadki nadruk GGW błyszczący, znaczek w pięknym stanie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14bII
Mi.11II
1 600 PLN
SOLD
1291

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 30 fen. z nadrukiem pierwszą formą, z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.3 "czwarta kreska przecięta ukośnie po lewej", gwarancja i stary opis odmiany (14Ib) Korszeń.

Fi.14cI B
Mi.11I 
100 PLN
1292

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, lewy górny znaczek z poz. 27 z błędem "wcięcie w P w Poczta", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14cI B
Mi.11I 
100 PLN
1293

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.14cIB1
Mi.11I
50 PLN
1294

1918 wydanie PP/GGW, sześcioblok z nadrukiem pierwszej formy, górny środkowy znaczek z błędem "Pocata", dwie podlepki na marginesie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14cI B1
Mi.11I
180 PLN
1295

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, lewy znaczek z błędem "kropla między o i c", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.14cIB2
Mi.11I
50 PLN