The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Auction 102. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1176

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z przesuniętym w lewo nadrukiem pierwszą formą, prawy z opisanymi ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędami na poz.30 "uszkodzone t w Poczta i czwarta kreska silnie wcięta od dołu", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.8aI B
Mi.14I 
80 PLN
1177

1918 wydanie PP/GGW, marginesowy czworoblok znaczków za 5/2,5 fen. z przesuniętym w lewo nadrukiem pierwszą formą, lewy górny z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.69 "uszkodzona a w Poczta", na marginesie widoczny fragment numeru nakładu znaczka podstawowego, gwarancja i opis błędu Schmutz.

Fi.8aI B
Mi.14I 
160 PLN
1178

1918 wydanie PP/GGW, parka z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.8aI B1
Mi.14I
60 PLN
1179

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, górny prawy znaczek z błędem "Pocata", podlepki na górnym marginesie i dziura, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.8aIB1
Mi.14I
200 PLN
1180

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, lewy znaczek z błędem "kropla między o i c", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.8aIB2
Mi.14I
50 PLN
1181

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z nadrukiem pierwszą formą, prawy znaczek z błędem na poz.16 "kropka miedzy o a c", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.8aI B2
Mi.14I
50 PLN
1182

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z lekko przesuniętym i obróconym nadrukiem pierwszą formą, lewy znaczek z błędem na poz.97 "brak trzeciej kreski (Fi.195.), gwarancja i oois Korszeń.

Fi.8aI B4
Mi.14I
140 PLN
1183

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy z błędem "prosta chorągiewka cyfry 5", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.8aIB MK
Mi.14I
80 PLN
1184

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugą formą, z rzadkim błędem nadruku GGW "kropka między n w Gen. i pierwszym a w Warschau", bez podlepki, ale z lekkim zmatowieniem na gumie, liczony jak podlepkowy, gwarancja Korszeń.

Fi.8aII B
Mi.14II 
80 PLN
1185

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "podniesione s", gwarancja i opis Berbeka.

Fi.8aII B6
Mi.14II
100 PLN
1186

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugą formą, z błędami na poz.86 i 87, "Poczto" i "wykrzyknik", gwarancja z opisem Krawczyk.

Fi.8aII B8+B13
Mi.14II 
360 PLN
1187

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, fragmenty sześciu! cyfr 5 z różnych pozycji, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.8aIMK
Mi.14I
160 PLN
1188

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z bardzo silnym abklaczem, gwarancja Schmutz.

Fi.9I
Mi.15I
100 PLN
1189

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.9IB1
Mi.15I
100 PLN
1190

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z poz. 65 z błędem "ścięte lsk i spacja po Polska", gwarancja Wiatrowski.

Fi.9IIB11
Mi.14II
280 PLN
1191

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, dolny znaczek bez nowego nominału, gwarancja Korszeń.

Fi.9I MK
Mi.15I
350 PLN
1192

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, gwarancja Korszeń.

Fi.9I MK
Mi.15I
200 PLN
1193

1918 wydanie PP/GGW, znaczki z nadrukiem pierwszej formy we wszystkich katalogowanych odmianach z nadrukiem GGW; farbą anilinową, półbłyszczącym i silnie błyszczącym, wszystkie znaczki z gwarancją Schmutz, oba droższe z opisem.

Fi.9Ia, b, c
Mi.15I
360 PLN
1194

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, nadruk GGW farbą anilinową, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.9aI
Mi.15I
550 PLN
SOLD
1195

1918 wydanie PP/GGW, narożny sześcioblok znaczków z nadrukiem pierwszej formy przesuniętym w górę, na marginesie numer nakładu HAN, znaczek z poz. 100 z usterka w postaci prostej chorągiewki cyfry 5, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.9aI
Mi.15I
1 000 PLN
1196

1918 wydanie PP/GGW - UNIKALNY, czworoblok znaczków z silnie przesuniętym w pionie nadrukiem pierwszą formą na anilinowym GGW - na górze powstały odmiany znaczków za 5/3 fen. z Nd.5 na dole znaczka, na dole "swoiste" unikalne znaczki za 3 fen. z I formy - istnieje tylko dziewięć sztuk znaczków zwykłych i jeden z błędem na poz.97 "brak trzeciej kreski" - w prawym dolnym rogu tego czworobloku, znaczki te powstały przypadkowo na skutek przesunięcia nadruku w pionie, ale każdy urzędnik pocztowy mając taki pojedynczy znaczek na liście musiałby uznać go jako opłatę 3 fenigową, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9aI B4
Mi.15I
4 250 PLN
1197

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW farbą anilinową, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.9aII
Mi.15II
800 PLN
1198

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW farbą anilinową, stan idealny, wycena według katalogu Fischera 6.600,- zł, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.9aII
Mi.15II
2 000 PLN
1199

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z poz. 60 z rzadkim błędem występującym w części nakładu "spacja po cyfrze 5 i cienka trzecia kreska", nadruk GGW farbą anilinową, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9aIIB
Mi.15II
1 750 PLN
1200

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy z numerem HAN na dolnym marginesie, stan idealny, gwarancja Korszeń.

Fi.9bI
Mi.15I
400 PLN
1201

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy z numerem nakładu znaczka podstawowego na prawym marginesie, stan idealny, gwarancja Korszeń.

Fi.9bI
Mi.15I
400 PLN
1202

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 85 z usterką "uszkodzone a w Poczta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9bIB
Mi.15I 
80 PLN
1203

1918 wydanie PP/GGW, parka z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", podlepki na marginesie, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.9bI B1
Mi.15I
240 PLN
1204

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/3 fen. z nadrukiem pierwszą formą z błędem na poz.2 "Pocata" (Fi 300,-), gwarancja i opis Korszeń.

Fi.9bI B1
Mi.15I
240 PLN
1205

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, górny prawy znaczek z błędem "Pocata", podlepki na górnym marginesie, poza tym w pięknym stanie, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.9bIB1
Mi.14I
400 PLN
1206

1918 wydanie PP/GGW, kompletny arkusz z lekko ukośnym nadrukiem pierwszej formy, komplet katalogowanych błędów i liczne usterki, doskonały materiał badawczy i porównawczy, arkusz w bardzo dobrym stanie, na kilku dolnych znaczkach w arkuszu żółte plamki na gumie, gwarancja i oznaczenie na jednym znaczku Wiatrowski.

Fi.9bIB1-5, B16
Mi.15I
4 000 PLN
1207

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.9bIB4
Mi.15I
80 PLN
1208

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków za 5/3 fen. z silnie przesuniętym w pionie nadrukiem pierwszą formą - Nd.5 na dole znaczka, lewy górny znaczek z błędem z poz.57 "kropka w literze P wyrazu Poczta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9bI B5
Mi.15I 
900 PLN
1209

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.9bII
Mi.15II
400 PLN
1210

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.9bII
Mi.15II
400 PLN
1211

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym i lekko ukośnym nadrukiem pierwszej formy, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.9bIMK
Mi.15I
100 PLN
1212

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 10 fen. w bardzo rzadkim kolorze różowoczerwonym z nadrukiem drugą formą (Fi.300.-), gwarancja i opis Korszeń.

Fi.10aII
Mi.8II
270 PLN
1213

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 10 fen. w kolorze różowokarminowym z nadrukiem drugą formą, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.10bII
Mi.8II
70 PLN
1214

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 10 fen. w kolorze różowokarminowym z nadrukiem drugą formą z błędem na poz. 0 "wszystkie cztery kreski zgięte po prawej z dół", katalogowane błędy Fi.400.-, gwarancja i opis odmiany Korszeń.

Fi.10bII B
Mi.8II
160 PLN
1215

1918 wydanie PP/GGW, kasowany czworoblok znaczków za 10 fen., lewy górny z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.41 "śladowe o w Poczta", ładny stan zachowania z pełną oryginalną gumą, gwarancja oznaczenie i opis "śladowe o" Schmutz..

Fi.10cI B
Mi.8I
150 PLN