The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Auction 102. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1732

1917 Orzeł, niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal., wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na białym grubym lub średnim papierze; w kolorach: czerwonym, zielonym, rzadkim lilabrązowym (gwarancja Saliker) i bardzo rzadkim czarnym; niegumowane, widać lekkie ślady po podlepkach.


500 PLN
1733

1917 Orzeł, niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal., marginesowy w kolorze zielonym i czerwony, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na białym papierze - rzadsze z zielonożółtym poddrukiem, niegumowane, lekkie ślady po podlepkach, gwarancja Saliker.


200 PLN
1734

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w kolorze zielonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym.


100 PLN
1735

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w kolorze czerwonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym.


100 PLN
1736

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w kolorze czarnym na papierze kredowym.


100 PLN
1737

1918 TOMASZÓW, kartka z Tomaszowa napisana 24.12.19 wysłana do Łodzi, prowizoryczny wierszowy kasownik z Tomaszowa "TOMASZÓW", stempel odbiorczy z Łodzi, gwarancja Petriuk.

Fi.Cp2II
350 PLN
1738

1918 BYDGOSZCZ - prekursor - niemiecki znaczek Zgromadzenia Narodowego za 10 fen użyty na Ziemiach Polskich, skasowany 29.12.19 datownikiem niemieckim Bromberg z wyróżnikiem "*3a", bardzo dobry stan zachowania.


Mi.107
50 PLN
1739

1918 niezrealizowane projekt znaczka wydania ministerialnego, rzadkie.


300 PLN
1740

1918 wsółkursory, kartka z Krosna wysłana 1.1.19 do Wiednia, opłata austriackimi znakami opłaty będącymi w obiegu do 20.1.19.


90 PLN
SOLD
1741

1918 kartka z Dobrzan 20.12.18 do Krakowa, pierwszy stempel cenzury wojskowej w Krakowie "Cenzurowana", rzadkie.


800 PLN
1742

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 148 projekty na 35 stronach, w tym 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim (kartka luźno włożona), 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie (dwie strony oddzielnie dołożone luzem); część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; kompletny katalog w dobrym stanie, typowe drobne uszkodzenia okładki.


1 900 PLN
1743

1918 zestaw 54 prac konkursowych pochodzących z katalogu konkursowego POLSKIE MARKI POCZTOWE ogłoszonego przez Warszawskie Towarzystwo Artystyczne; w tym wszystkie 13 sztuk kolorowych prac wyróżnionych przez sąd konkursowy, również 4 sztuki projektów autorstwa Ludwika Gradowskiego z 8 strony katalogu najczęściej brakującej w samym katalogu.


800 PLN
1744

1918 prekursory, bankowy list polecony z Kielc nadany 21.12.18 do Warszawy, opłata znaczkami austriackiej poczty polowej, w tym znaczkami dopłaty, według podwyższonej taryfy pocztowej za list polecony o wadze powyżej 20 gram.


300 PLN
1745

1918 prekursory, kartka z Piotrkowa wysłana 21.12.18 do Warszawy według podwyższonej taryfo pocztowej, opłata znaczkiem austriackiej poczty polowej, datownik przerobiony ze stempla austro-węgierskiej poczty etapowej.


90 PLN
SOLD
1746

1918 prekursory, list z Sławkowa wysłany 31.1.19 do Będzina, opłata znaczkami austriackiej poczty polowej, datownik przerobiony ze stempla austro-węgierskiej poczty etapowej, na odwrocie stempel odbiorczy.


15 PLN
1747

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczek za 6 hal. gwarancja Korszeń.

Fi.55-65
Mi.54-64
400 PLN
1748

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
1749

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria pięknie kasowana i lokalnie ząbkowana w ŻYWCU, gwarancja Jaszczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
600 PLN
1750

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal gwarancja Schmutz; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
1751

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
1752

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria z ząbkowaniem prywatnym, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
1753

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy na literą Z w wyrazie POCZTA.

Fi.58
Mi.57
120 PLN
1754

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Bielska wysłana 3.5.19 do Libiąża, dziurka po archiwizacji.

Fi.60
Mi.59
80 PLN
1755

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Rzeszowa wysłana 20.3.19 do Olkusza.

Fi.60
Mi.59
100 PLN
1756

1919 wydanie Komisji Rządzącej, próba znaczka za 25 h. w kolorze fioletowym (Fi.3200.-) na nieco pogiętym niebieskobiałym cienkim papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.62 P5y
Mi.61 
3 000 PLN
1757

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prawy znaczek z błędem "kocona", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.65B1
Mi.64
210 PLN
SOLD
1758

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z niespasowanym drukiem barw.

Fi.65MK1
Mi.64
130 PLN
SOLD
1759

1919 wydanie w walucie koronowej, makulatura znaczka za 3 hal. w czworobloku, na wysokości napisu POCZTA z dziesiątego wiersza pomiędzy arkuszem drukarskim, a płaską formą znalazła się karbowana "listwa", została ona sucho wyciśnięta w arkuszu, a po obu jej stronach papier pozostał niezadrukowany, w efekcie brak dolnej części rysunku znaczka w dziewiątym wierszu i górnej w dziesiątym - unikalny niespotykany dotąd błąd, gwarancja Schmutz.

Fi.73 MK
Mi.65
4 000 PLN
1760

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 3 hal. w kolorze brązowawopurpurowym, gwarancja Korszeń.

Fi.73 P2
Mi.65
80 PLN
SOLD
1761

1919 wydanie w walucie koronowej, marginesowa parka prób znaczka za 3 hal. w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.73 P3
Mi.65
160 PLN
1762

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 3 hal. w kolorze ciemnopomarańczowym, sygnowana Saliker, gwarancja Korszeń.

Fi.73 P4
Mi.65
80 PLN
1763

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta w czworoblokach, niektóre znaczki w marginesowych lub narożnych, rzadkie z tak wczesnego okresu.

Fi.73-84A
Mi.65-76
2 400 PLN
1764

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta (Fi.400.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76
320 PLN
1765

1919 wydanie w walucie koronowej, seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76
220 PLN
SOLD
1766

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.120.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
100 PLN
1767

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek bez perforacji pionowej na marginesie.

Fi.73B
25 PLN
1768

1919 awizo/pokwitowanie z Skarżyska z datą 22.2.19, datownik przerobiony ze stempla austro-węgierskiej poczty etapowej.

Fi.73B
102 PLN
SOLD
1769

1919 wydanie w walucie koronowej, pasek znaczków bez perforacji poziomej na marginesie.

Fi.73BMK
144 PLN
SOLD
1770

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.73P3
Mi.65P
60 PLN
1771

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnoszarozielonym, gwarancja Korszeń.

Fi.74 P3
Mi.66
70 PLN