The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Auction 102. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1336

1918 pierwsze wydanie lubelskie, kasowana seria znaczków z odwróconymi nadrukami, gwarancja Schmutz.

Fi.17-19 No
280 PLN
1337

1918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczek z przesuniętym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

Fi.18
Mi.18
50 PLN
1338

1918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczki za 25 i 45 h. z odwróconymi nadrukami (Fi.660.-), gwarancja Ćwiertnia, podwójna Falkowski, Kwaśniewski.

Fi.18, 19 No
600 PLN
1339

1918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.18No
Mi.18K
100 PLN
1340

1918 pierwsze wydanie lubelskie, czworobok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.18No
Mi.18K
400 PLN
1341

1918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem odwróconym z dolnego rzędu nadruków z niedobitym napisem POCZTA, dwie podlepki, gwarancja Korszeń.

Fi.18No
Mi.18K
120 PLN
1342

1918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczek z przesuniętym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

Fi.19
Mi.19
50 PLN
1343

1918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczek z przesuniętym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

Fi.19
Mi.19
100 PLN
1344

1918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Jungjohann, Korszeń.

Fi.19No
Mi.19K
180 PLN
SOLD
1345

1918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.19No
Mi.19K
90 PLN
1346

1918 pierwsze wydanie lubelskie, czworobok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.19No
Mi.19K
400 PLN
1347

1918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.19No
Mi.19K
80 PLN
1348

1918 drugie wydanie lubelskie, seria podstawowa bez odmian stemplowana grzecznościowo na kopercie kasownikiem Lublina z datą 15.1.19.

Fi.20-9
Mi.20-8
300 PLN
1349

1918 drugie wydanie lubelskie, seria z odmianami znaczka Fi. 22 z nadrukiem w kolorze czarnym i fioletowym, gwarancja Kwaśniewski.

Fi.20-9 (22a, 22b)
Mi.20-8
1 000 PLN
1350

1918 drugie wydanie lubelskie, seria kasowana (Fi. 350,-), znaczek za 50/60 hal z błędem "brak kropki po HAL", sygnatury Rachmanow, Witkowski, gwarancja Korszeń, Schmutz, Krawczyk, Mikstein.

Fi.20-29 (27a B6)
Mi.20-28
330 PLN
1351

1918 drugie wydanie lubelskie, seria czysta, każdy znaczek z brzegowym uszkodzeniem nadruku, kilka tańszych z prawie niewidocznym cieniem śladu po podlepce, reszta w bardzo ładnym stanie, gwarancja Korszeń, Gryżewski.

Fi.20-29 B
Mi.20-28 
1 500 PLN
1352

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.20a
Mi.20A
90 PLN
1353

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Korszeń.

Fi.20a
Mi.20A
100 PLN
1354

1918 drugie wydanie lubelskie, kompletny 50-cio znaczkowy arkusz sprzedażny, ząbkowanie ZL 12¾, arkusz w bardzo dobrym stanie zachowania, katalog Fischer 15.000,- zł, gwarancja i oznaczenie każdego znaczka Korszeń.

Fi.20a
Mi.20A
5 000 PLN
SOLD
1355

1918 drugie wydanie lubelskie, parka znaczków z ząbkowaniem ZL 12½, lewy znaczek z brzegowym uszkodzeniem nadruku, gwarancja Jendroszek.

Fi.20a
Mi.20A
120 PLN
1356

1918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok, gwarancja Korszeń.

Fi.20a
Mi.20a
400 PLN
1357

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.20a
Mi.20a
250 PLN
1358

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 3/3 hal. ze znacznym brzegowym uszkodzeniem lewej strony nadruku, ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

Fi.20a B
80 PLN
1359

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 3/3 hal., odmiana z ząbkowaniem liniowym 11,5 ze znacznym brzegowym uszkodzeniem lewej strony nadruku, ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

Fi.20b
Mi.20
100 PLN
1360

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z brzegowym uszkodzeniem nadruku, unieważniony grzecznościowo słabo odbitym kasownikiem, gwarancja i oznaczenie Wiatrowski.

Fi.20b
Mi.20B
35 PLN
1361

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z ząbkowaniem ZL 11½, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.20b
Mi.20B
320 PLN
1362

1918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok, gwarancja Schmutz.

Fi.21
Mi.21
260 PLN
1363

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Korszeń.

Fi.21
Mi.21
60 PLN
1364

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Korszeń.

Fi.21
Mi.21
15 PLN
1365

1918 drugie wydanie lubelskie, duże podlepki, gwarancja Korszeń.

Fi.21
Mi.21
20 PLN
1366

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Schmutz.

Fi.21
Mi.21
60 PLN
1367

1918 drugie wydanie lubelskie, parka znaczków z ząbkowaniem ZL 12½, gwarancja Schmutz.

Fi.21
Mi.21
120 PLN
1368

1918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok znaczków z ząbkowaniem ZL 12½, gwarancja Gryżewski.

Fi.21
Mi.21
70 PLN
1369

1918 drugie wydanie lubelskie, kartka z Ostrowca nadany 12.1.19 do Kutna, mieszana frankatura znaczka lubelskiego z austriackim znaczkiem dopłaty dla Bośni i Hercegowiny na całostce austriackiej poczty polowej, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.21
Mi.21
3 500 PLN
1370

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Schmutz.

Fi.21
Mi.21 
20 PLN
1371

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 3/15 hal. z przesuniętym w lewo nadrukiem i błedem "cyfra 3 przerwana na górnym łuku", ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

Fi.21 B
30 PLN
1372

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.21No
Mi.21K
240 PLN
1373

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.21No
Mi.21K
200 PLN
1374

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Korszeń.

Fi.22a
Mi.22a
25 PLN
1375

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Schmutz.

Fi.22a
Mi.22a
25 PLN