The auction will start on 19.06.2020

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
8860

1820 około, 1¼-łutowy list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany jako pospieszny - dopisek "Cito!"; czarny dwuwierszowy stempel nadawczy BRESLAU 11/11; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

30 PLN30 PLN
8864

1825 POCZTA NADZWYCZAJNA - SZTAFETA, według M.Czernika był to rodzaj "ekstrapoczty" - usługi pocztowej służącej "... wyłącznie do przewożenia listów, pieniędzy i paczek do najbliższej stacji pocztowej...", "W Królestwie Polskim rozróżniano sztafety prywatne i rządowe; w zależności od tego, czy przesyłkę przewożono na koszt państwa, czy osoby prywatnej, różniły się one jedynie opłatą taryfową"; kompletny list z pełną treścią wysłany z Tarnogrodu do Sieniawy (ostatnia i przedostatnia stacja na bocznym trakcie pocztowym Zamość-Sieniawa), czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA - TARNOGROD (44x6 mm), data nadania w formie ułamka "19/5 25", dopiski: "franco", "Int Prywat" (Interes Prywatny), "Przez Sztaffete"; papier ze znakiem wodnym - stylizowane drzewo po lewej litery IMR, po prawej OZ SOPOT; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 000 PLN1 000 PLN
8870

1829 kompletny list z Warszawy do Kalisza, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 20mm.

80 PLN70 PLN
8872

1830 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 20 mm.

50 PLN40 PLN
8875

1833 kompletny list z Warszawy do Tarnowa, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm, stempel "Interes Rządowy" w podwójnej ramce.

60 PLN50 PLN
8899

1840 kompletny list na formularzu "KONSYSTORZ JENERALNY DYECEZYI KRAKOWSKIEJ" z Kielc do Olkusza, stempel Kielcy i "Interes Rządowy".

60 PLN60 PLN
8902

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Zgierza, stempel warszawski typu IIIC o średnicy 18,5 mm, stempel "Interes Rządu Polskiego" w owalu z datą.

50 PLN40 PLN
8905

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Łęczycy, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm, stempel "Interes Rządowy" w ramce.

60 PLN60 PLN
8934

1846 składany list z Bütow (Bytów na Pomorzu) do Kwidzyna.

70 PLN70 PLN
8951

1850 około, obwoluta listu z Warszawy do Tuszyna, stempel Warszawa typ IIC o średnicy 24 mm, stempel "INTERES RZĄDOWY...." w ramce.

50 PLN40 PLN
9047

1883 całostka z drukiem firmowym na odwrocie z Ustrzyk.

30 PLN27 PLN
9092

1908 Załuż, austriacki znaczek za 10 hal. unieważniony polskim kasownikiem z Załuża.

15 PLN15 PLN
9156

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i różowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem głównego urzędu pocztowego w Warszawie, uszkodzony lewy dolny narożnik, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Pelc.

1 300 PLN1 100 PLN
9159

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i ciemno różowej na papierze cienkim, znaczek unieważniony stemplem numerowym Włocławka z liczbą 241 w czterech okręgach, znaczek podwójnie użyty na szkodę poczty, pod kasownikiem Włocławka stempel z radomska z liczba 162, znaczek w pięknym stanie o niezwykle czystym rysunku znaczka, żywych kolorach i czytelnych odbitkach obu stempli, gwarancja Korszeń.

1 800 PLN1 800 PLN
9161

1860 parka pierwszych polskich znaczków w barwach błękitu pruskiego i jasnoróżowym o odcieniach ciemnych na wycinku listu dwułutowego z Warszawy, prawy znaczek silnie złamany, ogólnie dobra prezencja i doskonały materiał do rekonstrukcji arkusza pierwszego polskiego znaczka.

5 400 PLN4 700 PLN
9182

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Przysuchej z cyfrą 153 w czterech okręgach, najwyższy stopień rzadkości według Bojanowicza maksymalne 10 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.

600 PLN600 PLN
9183

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Kozienic z cyfrą 141 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 6 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.

300 PLN300 PLN
9188

1866 Królestwo Polskie - RUDA GUZOWSKA 16, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony czytelnie na wycinku polskim kasownikiem numerowym 16 - Ruda Guzowska (Fi.+600.-), brak lewego dolnego narożnika.

100 PLN100 PLN
9233

1916 seria znaczków z nadrukiem "Russisch Polen" na liście poleconym z Kalisza do Niemiec, stempel odbiorczy na odwrocie.

15 PLN15 PLN
9243

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria kasowana na wycinkach.

50 PLN50 PLN
9275

1918 poczta Zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej, znaczek wydania przedrukowego dla Lwowa, gwarancja Schmutz.

300 PLN300 PLN
9309

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie (Fi.440.-).

360 PLN360 PLN
9339

1915 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej nr 355 na Morawy, stempel formacyjny "2. PUŁKU, I POLSK. LEGIONU . ADIUNTURA <" z orłem w owalu, stempelki cenzury "ZENSURIERT".

200 PLN200 PLN
9347

1916 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.VI za pośrednictwem poczty polowej 355 do Oświęcimia, pieczęć formacyjna z orłem: "K.U.K. KOMMANDO 3.BRIGADE POLNISCHE LEGIONEN" nieopisana u Berka; wśród legionowych rekwizytów pocztowych, stemple z tekstem niemieckim należą do rzadkości; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Falkowski.

250 PLN200 PLN
9405

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta kasowana, dwa znaczki na wycinkach, gwarancja Korszeń, Mikstein, Krawczyk, Korszeń.

100 PLN100 PLN
9448

1919 Powstanie Wielkopolskie, kartka, wysłana 26 kwietnia z Poznania w okresie Powstania Wielkopolskiego do miejscowości Daszewice, pieczęć formacyjna "Bateria zapasowa / dywizjonu art ciężkiej".

320 PLN320 PLN
9471

1915 Orzeł, pasek czterech znaczków za 10 gr. z błędami, znaczek po lewej "przerwana ramka i ornament", drugi znaczek "przerwane skrzydło orła, ornament, lewy pazur orła i litera M", trzeci znaczek "przerwany ornament i ramka na dole ", czwarty znaczek "brak kropki na szyi orła", arkusz miał 8 sektorów, ciekawy temat do badań i specjalizacji, lewy znaczek lekkie zmatowienie na gumie.

90 PLN90 PLN
9510

1916 Zawiercie, seria znaczków stemplowanych na wycinkach z nadrukiem kontrolnym typu II, gwarancja i oznaczenie Korszeń, dodatkowo gwarancja Rachmanow i podpisy na odwrocie Bojanowicz.

600 PLN670 PLN
9549

1916 Warszawa - "8 Pfennig Porto", miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 5.10, stempelek informacyjny "Portopflichtige Dienstsache" (przesyłka urzędowa podlegająca opłacie pocztowej), opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, wysokość tej należności określał stempelek, tu - "8 Pfennig Porto", pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu, jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, co było udokumentowane doklejeniem znaczka za 6/5 gr; na odwrocie pieczęć listowa nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

180 PLN180 PLN
9572

1916 Dąbrowa, znaczki poczty magistratu Dąbrowy, podlepki.

100 PLN105 PLN
9575

1916 Warszawa, miejscowy list bankowy z warszawy, znaczek poczty miejskiej na odwrocie nie ostemplowany, dwa różne stemple pomocnicze "WRĘCZENIE OPŁACONE", gwarancja Schmutz.

40 PLN60 PLN
9576

1916 Warszawa - ZMIANA WYSOKOŚCI DOPŁATY, miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 4.10, stempelek informacyjny "Portopflichtige Dienstsache" (przesyłka urzędowa podlegająca opłacie pocztowej), opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, wysokość tej należności określał stempelek dopłaty: w dniu 4.10 na partii około 50 listów dostawiono beznominałowy stempelek "Pfennig Porto" i dopisano ręcznie kwotę pobrania "15"; z niejasnych nam przyczyn na większości listów zapis ten unieważniono i postawiono standardowy w tym okresie - "8 Pfennig Porto"; co jeszcze ciekawsze na kilku listach powrócono do podwyższonej opłaty; z dnia 5.10 znane są listy z dopłatą 8 fen; Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, co było udokumentowane doklejonym znaczkiem za 6/5 gr; na odwrocie pieczęć listowa nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 200 PLN1 200 PLN
9590

1917 Warszawa, miejscowy list firmowy z Warszawy 16.6.17, stempel "WRĘCZENIE OPŁACONE" typ 26IIb i stempel zwrotu "Verzogen nach / WARSCHAUER BURGERPOST" ze względu na niemożliwość doręczenia.

160 PLN160 PLN
9600

1918 Żarki, I wydanie - znaczek za 3 hal unieważniony pieczątką z orłem i napisem "ŻARKI KRÓL.POLSKIE" w otoku, jako opłata za doręczenie dofrankowanej - zgodnie z austriacką taryfą z 1.09.1918 roku, karty pocztowej wysłanej 9.X z Dąbrowy (Fi.2600.-); znaki opłaty skasowane datownikiem Kuk. ETAPPENPOSTAMT DĄBROWA in POLEN z wyróżnikiem "d", obok datownik urzędu odbiorczego w Żarkach z 10.X, brak tekstu na odwrocie, walor prezentuje się bardzo dobrze, jest dekoracyjny i w doskonałym stanie zachowania, gwarancja Krawczyk.

1 200 PLN1 200 PLN
9601

1918 PRUSZKÓW, DWA RÓŻNE STEMPELKI TARYFOWE widokówka wysłana 10.V z Lublina do Pruszkowa, omyłkowo odciśnięto na niej stempelek doręczeniowy "15 fenigów" (taryfowa należność za doręczenie listu) i skorygowano to odbijając stempelek o właściwej wartości - "10 fenigów"(należność za doręczenie karty pocztowej) prawie dokładnie na nieprawidłowej odbitce, operację dodatkowo potwierdzono parafką urzędnika; przesyłki doręczone przez pruszkowską pocztę miejską należą do wyjątkowo rzadkich walorów tego działu, w fundamentalnej pracy Stefana Petriuka "Poczty lokalne w okupowanej Polsce 1915-1918" nie pokazano, ani reprodukcji stempelka za 10 fen, ani kompletnej przesyłki, a jedynie dwa wycinki z kopert ze stempelkami o nominale 15 fen; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; fotoatest Schmutz.

12 000 PLN12 000 PLN
9621

1918 Żarki, seria wydania przedrukowego, niewielkie skazy na gumie na dwóch znaczkach, gwarancja Schmutz, Mikstein.

260 PLN260 PLN
9629

1918 Przedbórz, II wydanie, niegumowana (tak jak wydano) cięta próba znaczka poczty miejskiej za 10 gr., bez tła (typ 2), gwarancja Gryżewski, Schmutz.

400 PLN400 PLN
9643

1918 Warszawa, "10 FENYGÓW" - czerwonoliliowy stempelek opłaty doręczeniowej IV wydania na karcie pocztowej wysłanej 23.7 z Pułtuska; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).

60 PLN60 PLN
9655

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Korszeń.

20 PLN20 PLN
9668

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalna guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

300 PLN252 PLN