The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
8860

1820 około, 1¼-łutowy list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany jako pospieszny - dopisek "Cito!"; czarny dwuwierszowy stempel nadawczy BRESLAU 11/11; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

30 PLN30 PLN
8864

1825 POCZTA NADZWYCZAJNA - SZTAFETA, według M.Czernika był to rodzaj "ekstrapoczty" - usługi pocztowej służącej "... wyłącznie do przewożenia listów, pieniędzy i paczek do najbliższej stacji pocztowej...", "W Królestwie Polskim rozróżniano sztafety prywatne i rządowe; w zależności od tego, czy przesyłkę przewożono na koszt państwa, czy osoby prywatnej, różniły się one jedynie opłatą taryfową"; kompletny list z pełną treścią wysłany z Tarnogrodu do Sieniawy (ostatnia i przedostatnia stacja na bocznym trakcie pocztowym Zamość-Sieniawa), czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA - TARNOGROD (44x6 mm), data nadania w formie ułamka "19/5 25", dopiski: "franco", "Int Prywat" (Interes Prywatny), "Przez Sztaffete"; papier ze znakiem wodnym - stylizowane drzewo po lewej litery IMR, po prawej OZ SOPOT; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 000 PLN1 000 PLN
8870

1829 kompletny list z Warszawy do Kalisza, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 20mm.

80 PLN70 PLN
8872

1830 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 20 mm.

50 PLN40 PLN
8875

1833 kompletny list z Warszawy do Tarnowa, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm, stempel "Interes Rządowy" w podwójnej ramce.

60 PLN50 PLN
8885

1835 kompletny składany z Lublina z Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Województwa Lubelskiego do Tarnowa, stempel nadawczy Lublina typ IIIC, stempelek kraju pochodzenia z granicy austriackiej "POL", stempel "INTERS RZĄDOWY" w ramce.

100 PLN85 PLN
8899

1840 kompletny list na formularzu "KONSYSTORZ JENERALNY DYECEZYI KRAKOWSKIEJ" z Kielc do Olkusza, stempel Kielcy i "Interes Rządowy".

60 PLN60 PLN
8901

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawy typ IIIC (PZP 398e).

50 PLN40 PLN
8902

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Zgierza, stempel warszawski typu IIIC o średnicy 18,5 mm, stempel "Interes Rządu Polskiego" w owalu z datą.

50 PLN40 PLN
8905

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Łęczycy, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm, stempel "Interes Rządowy" w ramce.

60 PLN60 PLN
8911

1841 obwoluta listu ze Lwowa do Przemyśla.

50 PLN40 PLN
8934

1846 składany list z Bütow (Bytów na Pomorzu) do Kwidzyna.

70 PLN70 PLN
8951

1850 około, obwoluta listu z Warszawy do Tuszyna, stempel Warszawa typ IIC o średnicy 24 mm, stempel "INTERES RZĄDOWY...." w ramce.

50 PLN40 PLN
8974

1871 obwoluta listu z Sokala do Lwowa.

20 PLN15 PLN
8975

1878 składany list z Gołogóry do Lwowa.

20 PLN15 PLN
9012

1871 kartka z Ropczyc do Krakowa.

25 PLN15 PLN
9027

1875 składany list na formularzu Trybunału Cywilnego w Warszawie do Podgórza, stempel "INTERS RZĄDOWY" w ramce, bardzo rzadki austriacki stempel graniczny z oznaczeniem kraju pochodzenia "RUSSIE" w owalu, na odwrocie stempel nadawczy z Warszawy i stemple odbiorcze z Kraków Dworzec i Podgórze.

300 PLN270 PLN
9047

1883 całostka z drukiem firmowym na odwrocie z Ustrzyk.

30 PLN27 PLN
9092

1908 Załuż, austriacki znaczek za 10 hal. unieważniony polskim kasownikiem z Załuża.

15 PLN15 PLN
9156

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i różowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem głównego urzędu pocztowego w Warszawie, uszkodzony lewy dolny narożnik, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Pelc.

1 300 PLN1 100 PLN
9159

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i ciemno różowej na papierze cienkim, znaczek unieważniony stemplem numerowym Włocławka z liczbą 241 w czterech okręgach, znaczek podwójnie użyty na szkodę poczty, pod kasownikiem Włocławka stempel z radomska z liczba 162, znaczek w pięknym stanie o niezwykle czystym rysunku znaczka, żywych kolorach i czytelnych odbitkach obu stempli, gwarancja.

1 800 PLN1 800 PLN
9161

1860 parka pierwszych polskich znaczków w barwach błękitu pruskiego i jasnoróżowym o odcieniach ciemnych na wycinku listu dwułutowego z Warszawy, prawy znaczek silnie złamany, ogólnie dobra prezencja i doskonały materiał do rekonstrukcji arkusza pierwszego polskiego znaczka.

5 400 PLN4 700 PLN
9182

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Przysuchej z cyfrą 153 w czterech okręgach, najwyższy stopień rzadkości według Bojanowicza maksymalne 10 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.

600 PLN600 PLN
9183

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Kozienic z cyfrą 141 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 6 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.

300 PLN300 PLN
9188

1866 Królestwo Polskie - RUDA GUZOWSKA 16, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony czytelnie na wycinku polskim kasownikiem numerowym 16 - Ruda Guzowska (Fi.+600.-), brak lewego dolnego narożnika.

100 PLN100 PLN
9233

1916 seria znaczków z nadrukiem "Russisch Polen" na liście poleconym z Kalisza do Niemiec, stempel odbiorczy na odwrocie.

15 PLN15 PLN
9243

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria kasowana na wycinkach.

50 PLN50 PLN
9275

1918 poczta Zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej, znaczek wydania przedrukowego dla Lwowa, gwarancja Schmutz.

300 PLN300 PLN
9309

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie (Fi.440.-).

360 PLN360 PLN
9339

1915 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej nr 355 na Morawy, stempel formacyjny "2. PUŁKU, I POLSK. LEGIONU . ADIUNTURA <" z orłem w owalu, stempelki cenzury "ZENSURIERT".

200 PLN200 PLN
9347

1916 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.VI za pośrednictwem poczty polowej 355 do Oświęcimia, pieczęć formacyjna z orłem: "K.U.K. KOMMANDO 3.BRIGADE POLNISCHE LEGIONEN" nieopisana u Berka; wśród legionowych rekwizytów pocztowych, stemple z tekstem niemieckim należą do rzadkości; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Falkowski.

250 PLN200 PLN
9405

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta kasowana, dwa znaczki na wycinkach, gwarancja Mikstein, Krawczyk,.

100 PLN100 PLN
9448

1919 Powstanie Wielkopolskie, kartka, wysłana 26 kwietnia z Poznania w okresie Powstania Wielkopolskiego do miejscowości Daszewice, pieczęć formacyjna "Bateria zapasowa / dywizjonu art ciężkiej".

320 PLN320 PLN
9471

1915 Orzeł, pasek czterech znaczków za 10 gr. z błędami, znaczek po lewej "przerwana ramka i ornament", drugi znaczek "przerwane skrzydło orła, ornament, lewy pazur orła i litera M", trzeci znaczek "przerwany ornament i ramka na dole ", czwarty znaczek "brak kropki na szyi orła", arkusz miał 8 sektorów, ciekawy temat do badań i specjalizacji, lewy znaczek lekkie zmatowienie na gumie.

90 PLN90 PLN
9510

1916 Zawiercie, seria znaczków stemplowanych na wycinkach z nadrukiem kontrolnym typu II, gwarancja i oznaczenie dodatkowo gwarancja Rachmanow i podpisy na odwrocie Bojanowicz.

600 PLN670 PLN
9534

1916 Warszawa, miejscowa karta wysłana 19.3, opłatę doręczeniową udokumentowano dzielonym znaczkiem poczty miejskiej z przedrukiem za 6/5 gr, dodatkowo stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE; dobry stan zachowania (bez tekstu na odwrocie); sygnowano na odwrocie litery "B.T." w kółku.

60 PLN54 PLN
9549

1916 Warszawa - "8 Pfennig Porto", miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 5.10, stempelek informacyjny "Portopflichtige Dienstsache" (przesyłka urzędowa podlegająca opłacie pocztowej), opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, wysokość tej należności określał stempelek, tu - "8 Pfennig Porto", pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu, jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, co było udokumentowane doklejeniem znaczka za 6/5 gr; na odwrocie pieczęć listowa nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

180 PLN180 PLN
9572

1916 Dąbrowa, znaczki poczty magistratu Dąbrowy, podlepki.

100 PLN105 PLN
9575

1916 Warszawa, miejscowy list bankowy z warszawy, znaczek poczty miejskiej na odwrocie nie ostemplowany, dwa różne stemple pomocnicze "WRĘCZENIE OPŁACONE", gwarancja Schmutz.

40 PLN60 PLN
9576

1916 Warszawa - ZMIANA WYSOKOŚCI DOPŁATY, miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 4.10, stempelek informacyjny "Portopflichtige Dienstsache" (przesyłka urzędowa podlegająca opłacie pocztowej), opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, wysokość tej należności określał stempelek dopłaty: w dniu 4.10 na partii około 50 listów dostawiono beznominałowy stempelek "Pfennig Porto" i dopisano ręcznie kwotę pobrania "15"; z niejasnych nam przyczyn na większości listów zapis ten unieważniono i postawiono standardowy w tym okresie - "8 Pfennig Porto"; co jeszcze ciekawsze na kilku listach powrócono do podwyższonej opłaty; z dnia 5.10 znane są listy z dopłatą 8 fen; Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, co było udokumentowane doklejonym znaczkiem za 6/5 gr; na odwrocie pieczęć listowa nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 200 PLN1 200 PLN