The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
11470

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC41, kartka z Łodzi 1 nadana w przededniu wybuchu II Wojny Światowej 31.8.39 do Zakrzewa, stempel cenzury z Łowicza nr BC41.

400 PLN400 PLN
11483

1939 kartka z Augustowa 25.8.39 do Krakowa przekierowana do Truskawca, kartka nadana z Junackiego Hufca Pracy, stempelek "17 BAON J.H.P. / 47 KOMPANIA PRACY". Junackie hufce pracy zostały utworzone w 1936 roku, przede wszystkim dla młodzieży bezrobotnej obojga płci, w wieku od 18 do 20 lat, podlegały Ministrowi Spraw Wojskowych. Zajmowały się przede wszystkim wykonywaniem prac dla potrzeb obrony państwa i kształceniem junaków. Służbę pracy pełniono na podstawie zaciągu ochotniczego trwającego 2 lata.

150 PLN192 PLN
11494

1939 25. rocznica wymarszu Legionów, blok.

100 PLN100 PLN
11502

1939 koperta ze stemplem "WSPÓLNA GRANICA / POLSKA - WĘGRY", polski znaczek unieważniony kasownikiem węgierskim i węgierski unieważniony kasownikiem polskim ze Smorza.

250 PLN250 PLN
11533

1921 list polecony z Wilna 26.1.21 Ostrowca, na odwrocie stempel odbiorczy, bardzo ładny stan zachowania.

480 PLN400 PLN
11549

1921 wydanie na rzecz Polskiego czerwonego Krzyża, znaczki z obiegu pocztowego unieważnione stemplem małego urzędu pocztowego w Mołodecznie, rzadkie w dobrym stanie zachowania.

180 PLN120 PLN
11559

1921 różne rysunki, seria ząbkowana.

30 PLN30 PLN
11695

1933 Port Gdańsk, przesyłka do Gdańska przechodząca przez Polski Urząd Pocztowy nr.1 - specjalna widokówka z II Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej wysłana 27.V z Torunia jako polecona; znaczki ostemplowane datownikiem okolicznościowym, specjalny okolicznościowy stempelek polecenia; datownik odbiorczy z 28.V - "POLSKI URZĄD POCZTOWO-TEL. GDAŃSK 1" z wyróżnikiem "u"; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania (Myślicki 33 005 + 201).

160 PLN160 PLN
11727

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

20 PLN18 PLN
11736

1920 Śląsk Cieszyński, pasek 3 znaczków za 10 f na liście wysłanym z miejscowości Strumień do Kołomyi, znaczki 27.V skasowane datownikiem STRUMIEŃ SCHWARZWASSER BZ.BIELITZ; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN400 PLN
11737

1920 Olsztyn, przekaz paczkowy z Giesen (Jerze) do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

800 PLN700 PLN
11746

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 10/20 f. z podwójnym nadrukiem, mocno przesuniętym i obróconym, podwójna gwarancja Krawczyk.

80 PLN72 PLN
11748

1920 Olsztyn, przekaz paczkowy z Otelsburg (Szczytno) do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń. Niemy stempel

400 PLN360 PLN
11757

1920 Olsztyn, list z Olsztyna do Niemiec.

30 PLN25 PLN
11760

1920 Olsztyn, całostka z Olsztyna do Niemiec.

60 PLN50 PLN
11763

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Rybnika do Niemiec. Niemy stempel

250 PLN220 PLN
11764

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Hindenburg (Zabrze) do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

250 PLN220 PLN
11765

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Kömighütte (Królewska Huta) do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy. Niemy stempel.

300 PLN250 PLN
11766

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Pitschen (Byczyna) do Niemiec. Rzadki datownik z wyróżnikiem "a" z wyłamaną z=częściowo belką, w katalogu Gunnara Grubera 50 punktów.

500 PLN400 PLN
11768

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Oppeln (Opole) do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy. Niemy stempel.

250 PLN220 PLN
11773

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Gleiwitz Gliwice) do Niemiec.

250 PLN220 PLN
11774

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Katowic do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy. Niemy stempel.

250 PLN220 PLN
11775

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) do Niemiec.

250 PLN220 PLN
11776

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Kreuzburga (Kluczbork) do Niemiec. Stempel z wyróżnikiem "a", w katalogu Gunnara Grubera 50 punktów, na odwrocie stempel odbiorczy. Niemy stempel.

500 PLN400 PLN
11781

1920 całostka wydania obiegowego.

60 PLN50 PLN
11811

1921 Górny Śląsk, poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, seria ząbkowana na dużych podlepkach.

140 PLN118 PLN
11821

1921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, znaczki cięte i ząbkowane.

290 PLN244 PLN
11858

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

60 PLN50 PLN
11936

1938 Zaolzie, list z datownikiem czeskiej poczty polowej nr 15 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.

15 PLN15 PLN
11939

1939 Zaolzie, korespondencja firmowa - karta pocztowa wysłana 21.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 do Krakowa; oryginalna korespondencja z tego obszaru jest bardzo rzadko spotykana.

200 PLN200 PLN
11940

1939 Kampania Wrześniowa, zaświadczenie uprawniające okaziciela do jednorazowego przejazdu pociągami wojennego rozkładu jazdy na trasie Warszawa-Brześć nad Bugiem, wystawione 5.IX.1939 przez Starostę Grodzkiego Południowo-Warszawskiego, na dokumencie odciśnięta pieczęć urzędowa z godłem; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania (formularz poziomo i pionowo złożony).

200 PLN200 PLN
11941

1939 książka Przemysława Drzewieckiego "Polskie poczty polowe i polska cenzura korespondencji w 1939 roku", pięknie wydana ilustrowana książka, częściowo dwujęzyczna w języku polskim i angielskim, 128 stron, sztywne okładki.

65 PLN65 PLN
11948

1940 Armia Polska we Francji, ozdobny formularz z flagami: brytyjską, francuską i polską wysłany 17.IV z Coëtquidan, gdzie znajdował się pierwszy i największy obóz formowania Wojska Polskiego we Francji, adresowany do hotelu Regina w Paryżu - siedziby naczelnych władz Wojska Polskiego na Emigracji; formularz z literami "F.M." (w formie znaczka) co zwalniało przesyłki wojskowe od opłaty pocztowej; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

500 PLN500 PLN
11963

1941 zestaw 4 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.

200 PLN180 PLN
11968

1941 zestaw pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.

400 PLN360 PLN
11981

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, odbitka z unieważnionej matrycy znaczka wydania "STAN" - zatwierdzonego do druku, ale zaniechanego z powodów politycznych przez motyw mapy Polski na tle orła białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi, który to był dla władz radzieckich nie do przyjęcia.

100 PLN90 PLN
11982

1942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR - Dojdziemy, odbitka znaczków z unieważnionej matrycy w kolorze czarnym.

100 PLN90 PLN
11990

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", znaczek V wydania w kolorze brązowolila - II nakład, ze znacznie przesuniętym ząbkowaniem - rysunek wydaje się lekko obrócony.

80 PLN80 PLN
11998

1943 Armia Polska w ZSRR, Związek Patriotów Polskich w Moskwie, przesyłka od Polaka z prośbą o przyjęcie w szeregi powstającej Armii Polskiej adresowany do Związku Patriotów Polskich w Moskwie, napisany po rosyjsku, wysłany 25.I z miejscowości Sierpuchów; adnotacja urzędowa "2P(ułk)P(iechoty) wywołać do wojska"; ilustrowany formularz z portretem Kutuzowa i z napisem propagandowym - cytatem Stalina: "MOŻEMY I POWINNIŚMY OCZYŚCIĆ ZIEMIĘ RADZIECKĄ OD HITLEROWSKICH BRUDÓW (STALIN)"; na odwrocie czarny stempelek cenzury nr.20 i datownik odbiorczy; dobry stan zachowania.

400 PLN400 PLN
12004

1943 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Irak, pokwitowanie przekazu pocztowego dokonanego 9.VI na poczcie polowej 111, odbitka rzadziej spotykanego datownika z wyróżnikiem "A", niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.

30 PLN30 PLN