The auction will start on 19.06.2020

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
10550

1919 fragment druku urzędowego z Poznania do Bydgoszczy.

30 PLN30 PLN
10570

1919 list polecony z Wilna do Szwajcarii, prowizoryczna erka Wilna, stempel warszawskiej cenzury wojskowej, na odwrocie stempel odbiorczy.

50 PLN81 PLN
10577

1919 wydanie w walucie markowej, znaczek z drukiem podwójnym.

50 PLN45 PLN
10586

1919 wydanie w walucie markowej, makulaturowy znaczek w kolorze jasno oliwkowo brązowym z drukiem podwójnym.

70 PLN60 PLN
10587

1919 wydanie w walucie markowej, makulaturowy znaczek w kolorze ciemno oliwkowo brązowym z drukiem podwójnym.

70 PLN60 PLN
10607

1919 wydanie w walucie markowej, makulaturowy znaczek z drukiem podwójnym.

80 PLN70 PLN
10608

1919 wydanie w walucie markowej, próba znaczka na papierze niegumowanym kredowym w kolorze czarnym.

100 PLN105 PLN
10612

1919 I Polska Wystawa Marek, seria nieząbkowana z górnymi marginesami (z wyjątkiem wartości 10+5 fen, gdzie margines doklejono!), skasowane 21.V na kopercie listu poleconego wysłanego z terenu wystawy do Krakowa; znaczek za 15+5 fen z błędem "górne szeryfy cyfry I ścięte", oznaczenie polecenia - numeratorem 75706, znaczki skasowane PIERWSZYM POLSKIM STEMPLEM OKOLICZNOŚCIOWYM - WYSTAWA MAREK (Myślicki 19 001), dodatkowo doklejony kwestarski znaczek "NA BIEDNYCH" z Tadeuszem Kościuszką; datownik odbiorczy z 22.V na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN150 PLN
10619

1919 I Polska Wystawa Marek, znaczek z przesuniętym nadrukiem, gwarancja Petriuk.

40 PLN40 PLN
10632

1919 Sejm Ustawodawczy - Marszałek Sejmu W.Trąmpczyński - mały format, makulatury próby znaczka za 20 fen. - niekatalogowana jako potrójny druk, w środku jest to druk lekko zdwojony, a trzeci jest mocno przesunięty na ukos, gwarancja Korszeń.

120 PLN120 PLN
10660

1919 znaczki fiskalne magistratu Proszowic.

80 PLN67 PLN
10670

1920 list z cukrowni w Pakości do Podgorzyn.

25 PLN25 PLN
10672

1920 list z Śmigiel 29.7.20 do Niemiec, stempelek poznańskiej cenzury wojskowej.

35 PLN35 PLN
10674

1920 list polecony z Poznania 4.1.20 do Berlina, niemiecka erka.

45 PLN45 PLN
10677

1920 kartka z Torunia nadana 23.2.20 do Niemiec, poniemiecki kasownik THORN.

30 PLN30 PLN
10718

1921 kartka z Poznania nadana 14.6.21 do Niemiec, stempel poznańskiej cenzury wojskowej "P22" w dużym trójkącie.

40 PLN40 PLN
10734

1921 wydanie przedrukowe, oryginalnie użyta pocztowo makulatura znaczek za 3 Mk./40 Pf. z brakiem znacznej części nadruku w tym nowej wartości, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

200 PLN200 PLN
10736

1921 wydanie przedrukowe, znaczek za 3 Mk./40 Pf. ze znacznie przesuniętym w pionie nadrukiem, dodatkowo dolne liniowanie krótsze - ścięte skośnie z lewej, gwarancja Korszeń.

250 PLN250 PLN
10755

1921 uchwalenie Konstytucji, projekt niezrealizowanego znaczka o nominale 3 mk. w kolorze brązowym, projekty autorstwa E. Bartłomiejczyka znane są z bardzo rzadkich pięcioznaczkowych arkusików, z których dwa rysunki znaczków zostały zaakceptowane do wydania, niekatalogowane, gwarancja Korszeń.

400 PLN400 PLN
10756

1921 uchwalenie Konstytucji, projekt znaczka zrealizowanego w nominale 6 i 10 mk. w kolorze karminowoczerwonym, projekty te autorstwa E. Bartłomiejczyka znane są z bardzo rzadkich pięcioznaczkowych arkusików, z których dwa rysunki znaczków zostały zaakceptowane do wydania, niekatalogowane, gwarancja Korszeń.

500 PLN400 PLN
10757

1921 uchwalenie Konstytucji, projekt znaczka zrealizowanego w nominale 6 i 10 mk. w kolorze brązowym, projekty te autorstwa E. Bartłomiejczyka znane są z bardzo rzadkich pięcioznaczkowych arkusików, z których dwa rysunki znaczków zostały zaakceptowane do wydania, niekatalogowane, gwarancja Korszeń.

500 PLN400 PLN
10759

1921 Uchwalenie Konstytucji, znaczek za 50 mk., z błędem "brak kropki po 1921", gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN50 PLN
10761

1921 list z miejscowości Mątwa 17.12.21 do Niemiec, stempelek poznańskiej cenzury wojskowej "P20" w trójkącie.

60 PLN60 PLN
10787

1922 list z Poznania do Niemiec, stempel poznańskiej cenzury wojskowej z cyfrą 20 w dużym trójkącie.

80 PLN80 PLN
10801

1922 wydanie dla Górnego Śląska, seria.

160 PLN160 PLN
10810

1922 wydanie dla Górnego Śląska, znaczek bez perforacji poziomej na marginesie bez gumy, gwarancja Walisch.

40 PLN40 PLN
10843

1923 150-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, parka rozdzielona pustopolem.

60 PLN60 PLN
10847

1923 Inflacja - zagraniczny list polecony za zwrotnym poleceniem odbioru (opłata 150.000 marek) wysłany 31.12 z Łodzi do Chicago, w USA przesyłkę, ze względu na "podejrzaną zawartość" - pieczątka "Suspected liable to Custom Duties", skierowano do kontroli celnej, stempelek amerykańskiej kontroli celnej w Chicago, datowniki odbiorcze na odwrocie; niecodzienny walor w słabszym stanie zachowania.

50 PLN50 PLN
10848

1923 hiperinflacja, list z Sokolnik 16.1.24 do Francji, opłatę w wysokości 575.000 mk. pobrano 29 znaczkami opłaty.

280 PLN330 PLN
10858

1923 wydanie przedrukowe, parka z przesuniętym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

120 PLN120 PLN
10873

1924 hiperinflacja, list firmowy z Krakowa do Czechosłowacji nadany w ostatnim dniu obiegu znaczków w walucie markowej 30.4.24, opłata w wysokości 650.000 marek.

600 PLN640 PLN
10882

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, cięta próba bez gumy kreślona czerwonym tuszem.

80 PLN80 PLN
10891

1924 orzeł w wieńcu, seria w dobrym stanie.

650 PLN600 PLN
10894

1924 orzeł w wieńcu, polecony list firmowy z Poznania do Niemiec z z frankaturą wielokrotna(20 znaczków) znaczka za 3 gr, na odwrocie stempel niemieckiego ambulansu i stempel odbiorczy.

35 PLN35 PLN
10906

1924 list z Powidza 7.12.24 do Niemiec, ciekawy prawdopodobnie XIX wieczny kasownik w kolorze brązowym.

80 PLN80 PLN
10912

1924 list z Twardej Góry do Niemiec.

20 PLN20 PLN
10939

1925 wydanie obiegowe, próba znaczka za 2 gr. w kolorze ciemnooliwkowym z małym GR, niegumowana - jak je wydano, rzadko niekreślona, gwarancja i opis Schmutz.

350 PLN350 PLN
10960

1925 wydanie na przesyłki lotnicze, seria.

150 PLN150 PLN
10978

1926 kartka nadana 2.8.26 w ambulansie pocztowym na trasie Katowice - Częstochowa nr 606, znaczek za 1 gr jako obowiązkowa opłata na walkę z bezrobociem, która obowiązywała pomiędzy 15 kwietnia, a 31 sierpnia 1926.

70 PLN70 PLN
11001

1927 ekspresowa kartka ze Lwowa do Krakowa, kartka złmana w połowie.

10 PLN10 PLN