The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
11088

1930 Jan III Sobieski, parka z pustopolem.

500 PLN450 PLN
11089

1930 król Jan III Sobieski, czworoblok.

80 PLN80 PLN
11094

1930-1933 roczniki znaczków czystych (Fi.1292.-; Mi.375 euro).

1 050 PLN945 PLN
11095

1930 100. rocznica Powstania Listopadowego, seria w czworoblokach.

400 PLN360 PLN
11114

1931 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Lwów - Lublin nr 253 z wyróżnikiem b, widokówka Lwów.

60 PLN131 PLN
11125

1932 200. rocznica urodzin Jerzego Waszyngtona.

10 PLN9 PLN
11127

1932 małe doniczki - wydanie obiegowe, seria w czworoblokach.

150 PLN135 PLN
11128

1932 Wydanie obiegowe tzw."małe doniczki", seria czysta w obu znanych położeniach znaku wodnego, w tym znaczki za 5, 10, 20, 25 i 30 gr. ze znakiem wodnym w rzadszym położeniu W.II.L, znaczek za 15 gr. ze znakiem wodnym w bardzo rzadkim położeniu W.II.P.; znaczek za 60 gr. występuje tylko w położeniu W.II.P.

700 PLN630 PLN
11145

1933 700-lecie założenia Torunia, czworoblok doskonałym stanie.

1 000 PLN900 PLN
11146

1933 700-lecie Torunia, znaczek za 60 gr. z bardzo rzadkim - W.II.D położeniem znaku wodnego, lekki ślad po podlepce (Fi.350.-), gwarancja Falkowski.

300 PLN270 PLN
11147

1933 700-lecie Torunia, znaczek za 60 gr. z położeniem znaku wodnego W.II.G. (Fi.350.-)

280 PLN280 PLN
11149

1933 F.Żwirko i S.Wigura, marginesowy znaczek czysty (Fi.190.-).

120 PLN108 PLN
11153

1933 zwycięzcy Challenge'u, czworoblok.

500 PLN450 PLN
11155

1933 zwycięzcy Challenge'u, znaczek w bardzo ładnym stanie.

135 PLN155 PLN
11158

1933 II Wszechpolska wystawa filatelistyczna w Toruniu, czworoblok.

300 PLN270 PLN
11160

1933 Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna w Toruniu, znaczek ze znakiem wodnym IID.

130 PLN117 PLN
11161

1933 II Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna, znaczek na papierze ze znakiem wodnym Zn.W.D, gwarancja i opis Schmutz.

150 PLN140 PLN
11165

1933 Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna w Toruniu, parka znaczków ze znakiem wodnym IID w bardzo ładnym stanie.

300 PLN270 PLN
11167

1933 400. rocznica śmierci Wita Stwosza, czworoblok.

300 PLN270 PLN
11168

1933 400. rocznica śmierci Wita Stwosza, znaczek czysty (Fi.140.-).

100 PLN90 PLN
11169

1933 400. rocznica śmierci Wita Stwosza.

100 PLN90 PLN
11170

1933 250. rocznica wiktorii wiedeńskiej.

120 PLN108 PLN
11172

1933 250. rocznica zwycięstwa pod Wiedniem, znaczki w narożnym czworobloku z marginesami, ząbkowanie liniowe ZL11½, czyste; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania (Fi.1000.-).

1 000 PLN900 PLN
11176

1933 15. rocznica odzyskania niepodległości, czworoblok.

100 PLN90 PLN
11233

1934 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczka z numerem arkusza na dolnym marginesie.

50 PLN50 PLN
11264

1935 wydanie żałobne, 25 gr (druk typograficzny) - znaczek z powtarzalnym błędem "zdeformowana ramka (uszkodzony prawy górny narożnik tła i ramki)", skasowany na kopercie 17.V w Warszawie w dniu wyruszenia Marszałka w swą ostatnią podróż na Wawel.

80 PLN80 PLN
11274

1935 Wydanie obiegowe - Tatry Morskie Oko, unikalny projekt fotograficzny znaczka za 50 gr. w rozmiarze 73x56 mm; jest powiększony w stosunku do małej odbitki z pramatrycy dla lepszej wyrazistości, co było pomocne przy przedstawianiu komisji rozpatrującej projekty znaczków; do projektu dołączona fotografia w wymiarze 110x66 mm, która była podstawą jego wykonania; po uwagach, poprawkach i retuszach rysunku powstawały próby tego znaczka; w katalogach niemieckich "projekty fotograficzne" ujmowane są jako Essay i umieszczane w tabelach prób poszczególnych wydań z oznaczeniem "E"; tego typu materiał dokumentujący przygotowania do druku pojawia się w handlu sporadycznie, na odwrocie ślady wklejenia do materiałów dokumentacyjnych, fotopinia Korszeń.

1 200 PLN1 200 PLN
11277

1935 Wydanie obiegowe - Prezydent Ignacy Mościcki, unikalny projekt fotograficzny znaczka za 1 zł. w rozmiarze 58x73 mm; jest powiększony w stosunku do małej odbitki z pramatrycy dla lepszej wyrazistości, co było pomocne przy przedstawianiu komisji rozpatrującej projekty znaczków; po uwagach, poprawkach i retuszach rysunku powstawały próby tego znaczka, na podstawie tego projektu wykonano dwie w kolorach stalowoniebieskim i czarnoniebieskim; wzór zatwierdzono, ale znaczek miał ostatecznie nominał 3 zł.; w katalogach niemieckich "projekty fotograficzne" ujmowane są jako Essay i umieszczane w tabelach prób poszczególnych wydań z oznaczeniem "E"; tego typu materiał dokumentujący przygotowania do druku pojawia się w handlu sporadycznie, na odwrocie ślady wklejenia do materiałów dokumentacyjnych, fotopinia Korszeń.

1 000 PLN1 000 PLN
11286

1935 karnet okolicznościowy Wystawy Drogowej w Warszawie, znaczki różnych wydań stemplowane kasownikiem okolicznościowym wystawy.

200 PLN620 PLN
11327

1937 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Katowice - Radom nr 252.

80 PLN131 PLN
11329

1937 różne widoki, seria uzupełniająca w czworoblokach.

100 PLN100 PLN
11342

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, seria czysta znaczków z bloków w czworoblokach.

240 PLN240 PLN
11356

1937 "Powszechny Bank Związkowy w Polsce S.A." - 55 gr frankatura mechaniczna D57 Warszawa, list zleceniowy - koperta druk bankowy o sygnaturze 3 IX-35 wysłana 2.III do urzędu pocztowego w miejscowości Mrozy; stempelek polecenia urzędu Warszawa 2; całość w doskonałym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
11374

1938 wycinek z odbitkami stempli okolicznościowych Ogólnopolskiej wystawy filatelistycznej w Warszawie.

10 PLN10 PLN
11385

1938 pierwszy polski lot do stratosfery, czysty znaczek z bloku (Fi.200.-).

160 PLN160 PLN
11420

1938 Zaolzie - Frysztat, karta pocztowa wysłana z urzędu pocztowego Frysztat 27.10.38 do Wiednia; oryginalna korespondencja z tego obszaru jest bardzo rzadko spotykana.

400 PLN400 PLN
11430

1938 V Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, blok perforowany w pięknym stanie.

400 PLN360 PLN
11444

1938 zwrotne poświadczenie wypłaty przekazu pieniężnego, wysłanego 9.VIII z Białej Podlaskiej do miejscowości Rożyszcze na Kresach, na odwrocie dodatkowo znaczek opłaty sądowej (revenue); ślady archiwizacji.

50 PLN50 PLN
11458

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC21, kartka nadana z Warszawy w przededniu wybuchu II Wojny Światowej 31.8.39 do Puław, stempel cenzury z Lublina nr BC21 w kolorze fioletowy z parafką cenzora.

700 PLN700 PLN
11460

1939 zlecenie inkasowe ze Żnina.

50 PLN67 PLN