The auction will start on 19.06.2020

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
11329

1937 różne widoki, seria uzupełniająca w czworoblokach.

100 PLN100 PLN
11342

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, seria czysta znaczków z bloków w czworoblokach.

240 PLN240 PLN
11356

1937 "Powszechny Bank Związkowy w Polsce S.A." - 55 gr frankatura mechaniczna D57 Warszawa, list zleceniowy - koperta druk bankowy o sygnaturze 3 IX-35 wysłana 2.III do urzędu pocztowego w miejscowości Mrozy; stempelek polecenia urzędu Warszawa 2; całość w doskonałym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
11374

1938 wycinek z odbitkami stempli okolicznościowych Ogólnopolskiej wystawy filatelistycznej w Warszawie.

10 PLN10 PLN
11385

1938 pierwszy polski lot do stratosfery, czysty znaczek z bloku (Fi.200.-).

160 PLN160 PLN
11420

1938 Zaolzie - Frysztat, karta pocztowa wysłana z urzędu pocztowego Frysztat 27.10.38 do Wiednia; oryginalna korespondencja z tego obszaru jest bardzo rzadko spotykana.

400 PLN400 PLN
11430

1938 V Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, blok perforowany w pięknym stanie.

400 PLN360 PLN
11444

1938 zwrotne poświadczenie wypłaty przekazu pieniężnego, wysłanego 9.VIII z Białej Podlaskiej do miejscowości Rożyszcze na Kresach, na odwrocie dodatkowo znaczek opłaty sądowej (revenue); ślady archiwizacji.

50 PLN50 PLN
11458

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC21, kartka nadana z Warszawy w przededniu wybuchu II Wojny Światowej 31.8.39 do Puław, stempel cenzury z Lublina nr BC21 w kolorze fioletowy z parafką cenzora.

700 PLN700 PLN
11460

1939 zlecenie inkasowe ze Żnina.

50 PLN67 PLN
11470

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC41, kartka z Łodzi 1 nadana w przededniu wybuchu II Wojny Światowej 31.8.39 do Zakrzewa, stempel cenzury z Łowicza nr BC41.

400 PLN400 PLN
11483

1939 kartka z Augustowa 25.8.39 do Krakowa przekierowana do Truskawca, kartka nadana z Junackiego Hufca Pracy, stempelek "17 BAON J.H.P. / 47 KOMPANIA PRACY". Junackie hufce pracy zostały utworzone w 1936 roku, przede wszystkim dla młodzieży bezrobotnej obojga płci, w wieku od 18 do 20 lat, podlegały Ministrowi Spraw Wojskowych. Zajmowały się przede wszystkim wykonywaniem prac dla potrzeb obrony państwa i kształceniem junaków. Służbę pracy pełniono na podstawie zaciągu ochotniczego trwającego 2 lata.

150 PLN192 PLN
11494

1939 25. rocznica wymarszu Legionów, blok.

100 PLN100 PLN
11502

1939 koperta ze stemplem "WSPÓLNA GRANICA / POLSKA - WĘGRY", polski znaczek unieważniony kasownikiem węgierskim i węgierski unieważniony kasownikiem polskim ze Smorza.

250 PLN250 PLN
11533

1921 list polecony z Wilna 26.1.21 Ostrowca, na odwrocie stempel odbiorczy, bardzo ładny stan zachowania.

480 PLN400 PLN
11549

1921 wydanie na rzecz Polskiego czerwonego Krzyża, znaczki z obiegu pocztowego unieważnione stemplem małego urzędu pocztowego w Mołodecznie, rzadkie w dobrym stanie zachowania.

180 PLN120 PLN
11559

1921 różne rysunki, seria ząbkowana.

30 PLN30 PLN
11695

1933 Port Gdańsk, przesyłka do Gdańska przechodząca przez Polski Urząd Pocztowy nr.1 - specjalna widokówka z II Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej wysłana 27.V z Torunia jako polecona; znaczki ostemplowane datownikiem okolicznościowym, specjalny okolicznościowy stempelek polecenia; datownik odbiorczy z 28.V - "POLSKI URZĄD POCZTOWO-TEL. GDAŃSK 1" z wyróżnikiem "u"; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania (Myślicki 33 005 + 201).

160 PLN160 PLN
11727

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

20 PLN18 PLN
11736

1920 Śląsk Cieszyński, pasek 3 znaczków za 10 f na liście wysłanym z miejscowości Strumień do Kołomyi, znaczki 27.V skasowane datownikiem STRUMIEŃ SCHWARZWASSER BZ.BIELITZ; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN400 PLN
11737

1920 Olsztyn, przekaz paczkowy z Giesen (Jerze) do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

800 PLN700 PLN
11748

1920 Olsztyn, przekaz paczkowy z Otelsburg (Szczytno) do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń. Niemy stempel

400 PLN360 PLN
11757

1920 Olsztyn, list z Olsztyna do Niemiec.

30 PLN25 PLN
11760

1920 Olsztyn, całostka z Olsztyna do Niemiec.

60 PLN50 PLN
11763

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Rybnika do Niemiec. Niemy stempel

250 PLN220 PLN
11764

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Hindenburg (Zabrze) do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

250 PLN220 PLN
11765

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Kömighütte (Królewska Huta) do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy. Niemy stempel.

300 PLN250 PLN
11766

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Pitschen (Byczyna) do Niemiec. Rzadki datownik z wyróżnikiem "a" z wyłamaną z=częściowo belką, w katalogu Gunnara Grubera 50 punktów.

500 PLN400 PLN
11768

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Oppeln (Opole) do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy. Niemy stempel.

250 PLN220 PLN
11773

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Gleiwitz Gliwice) do Niemiec.

250 PLN220 PLN
11774

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Katowic do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy. Niemy stempel.

250 PLN220 PLN
11775

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) do Niemiec.

250 PLN220 PLN
11776

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Kreuzburga (Kluczbork) do Niemiec. Stempel z wyróżnikiem "a", w katalogu Gunnara Grubera 50 punktów, na odwrocie stempel odbiorczy. Niemy stempel.

500 PLN400 PLN
11781

1920 całostka wydania obiegowego.

60 PLN50 PLN
11811

1921 Górny Śląsk, poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, seria ząbkowana na dużych podlepkach.

140 PLN118 PLN
11821

1921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, znaczki cięte i ząbkowane.

290 PLN244 PLN
11858

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

60 PLN50 PLN
11936

1938 Zaolzie, list z datownikiem czeskiej poczty polowej nr 15 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.

15 PLN15 PLN
11939

1939 Zaolzie, korespondencja firmowa - karta pocztowa wysłana 21.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 do Krakowa; oryginalna korespondencja z tego obszaru jest bardzo rzadko spotykana.

200 PLN200 PLN
11940

1939 Kampania Wrześniowa, zaświadczenie uprawniające okaziciela do jednorazowego przejazdu pociągami wojennego rozkładu jazdy na trasie Warszawa-Brześć nad Bugiem, wystawione 5.IX.1939 przez Starostę Grodzkiego Południowo-Warszawskiego, na dokumencie odciśnięta pieczęć urzędowa z godłem; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania (formularz poziomo i pionowo złożony).

200 PLN200 PLN