The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
17195

1918 PIERWSZA NA ŚWIECIE REGULARNA LINIA POCZTY LOTNICZEJ!!! poczta cywilna Wiedeń - Kraków, koperta ofrankowana znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji lotniczej na tej trasie, wysłana 26.VII z Wiednia do Krakowa, na froncie nadawczy FLUGPOST WIEN 1 z 27.VII, a na odwrocie kasownik odbiorczy FLUGPOST - POCZTA LOTNICZA KRAKAU 1 - KRAKÓW 1 z 27.VII; słabszy stan zachowania (znaczek za 1.50/10Kr uszkodzony przy otwieraniu).

120 PLN120 PLN
17197

1918 poczta lotnicza cywilna Kraków - Wiedeń, list wysłany 23.5.18, ofrankowany znaczkami z przedrukiem FLUGPOST przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji na tej trasie, na odwrocie kasownik odbiorczy.

120 PLN120 PLN
17208

1926 ekspresowy list lotniczy z Warszawy do Gdańska, nalepka kierunkowa w kolorze niebieskim, stempel "SAMOLOTEM", stempel tranzytowy Wolnego Miasta Gdańska "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5".

500 PLN500 PLN
17216

1929 LOPP, Wydania Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich, Kraków - alegoria lotnicza, znaczek za 10 gr w kolorze zielonym na liście lotniczym z Warszawy do Lwowa; na froncie stempelek lotniczy "NADESZŁO POCZTĄ LOTNICZĄ.", na odwrocie datownik odbiorczy LWÓW 1 z wyróżnikiem "2h" z tego samego dnia; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Vaumund PP.

150 PLN150 PLN
17228

1934 duża plakietka ((około 12 x 18 cm) na papierze bibułkowy Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

200 PLN470 PLN
17229

1934 kartka lotnicza wysłana z Łodzi 19.7.34 do Brazylii, kartka przez Warszawę i Berlin, dalej do Stuttgartu - różowy lotniczy stempelek "DEUTSCHE LUFTPOST EUROPA-SÜDAMERIKA", a stamtąd do Ameryki Południowej, stempel odbiorczy na froncie, widokówka z sterowcem Graf Zeppelin.

400 PLN400 PLN
17242

1936 list z pierwszego lotu na trasie Lwów - Ateny, przewieziono 310 listów, na odwrocie stempel odbiorczy Aten.

120 PLN120 PLN
17256

1939 I lot Warszawa - Bejrut, list wysłany 28.II, dodatkowy stempel "PIERWSZY LOT LINIOWY WARSZAWA-BEYROUTH 20 II-1 III 1939 POLSKA-LIBAN", na odwrocie stempel odbiorczy z 2 III; dekoracyjna koperta; bardzo dobry stan zachowania (Fi.280.-).

250 PLN250 PLN
17264

1939 Gdynia-Warszawa-Wenecja-Rzym, niedostatecznie opłacony list lotniczy wysłany 14.VI z Gdyni do Rzymu; dodatkowy stempelek "14-VI-1939 OTWARCIE LINII GDYNIA-WARSZAWA-WENECJA-RZYM"; stempelek i znaczek dopłaty; datownik odbiorczy na odwrocie (Fi.180.-).

150 PLN150 PLN
17277

1958 Otwarcie linii Wiedeń-Warszawa lot austriackich linii lotniczych "AUA", list wysłany 17.10 z urzędu Wien 101, dodatkowy stempel okolicznościowy "ERÖFFNUNGSFLUG WIEN-WARSZAWA AUSTRIAN AIRLINES" z wyróżnikiem 2; na odwrocie okolicznościowy stempel odbiorczy "PIERWSZY LOT LINII AUSTRIAN AIRLINES WARSZAWA-WIEN" z tego samego dnia; przesyłki nie podjęto i zwrócono do Austrii; skąd, zapewne na prośbę nadawcy, podjęto kolejną próbę dosłania do adresata - karteczka ze stosowną adnotacją po francusku "Distribuee a l'adresse encore une fois, s'il vous plait!" (Proszę dosłać ponownie), stemplem P.A. Wien 101, Abt. (Flugpoststelle) i datownikiem z dnia 25.10; na odwrocie datownik odbiorczy Warszawa z 30 X; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN200 PLN
17367

Grafika Czesława Słani przedstawiająca marszałka Piłsudskiego na koniu. Grafika numerowana o nakładzie 350 sztuk. Podpis autora. Wielkość odbitki 15,8 x 15,8 cm (całości 22,5 x 22,5 cm).

1 000 PLN1 000 PLN
17371

Grafika przedstawiająca podobiznę Mahatmy Gandhiego grawerowana przez Czesława Słanię z podpisem autora. Odbitka o wymiarze 35 x 48 mm w paspartu.

600 PLN1 270 PLN
17376

1960 nalepka Totalizatora Sportowego za 2 zł., poszukiwany staloryt Czesława Słani rzadszym kolorze czerwonym.

120 PLN120 PLN
17440

1901 widokówka z Sagan - Żagania z obiegu pocztowego.

80 PLN80 PLN
17444

1903 widokówka z Sagan - Żagania z obiegu pocztowego.

70 PLN70 PLN
17727

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 25.4 z Odessy, przesyłkę ekspediowano dopiero po miesiącu (28.5)! dwa stempelki cenzury odeskiej: cenzora nr.144 z dostawioną datą 27. i drugi bez daty; kasownik odbiorczy 20.6; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
17733

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 12.7 z Rostowa nad Donem; zwraca uwagę nietypowy stempelek cenzury rostowskiej cenzora nr.1; niezgodny z przepisami stempelek polecenia z nazwą miejscowości grażdanką zamiast alfabetem łacińskim; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

100 PLN100 PLN
17734

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 2.3 z miejscowości Lebiedian (ЛЕБЕДЯНЬ ТАМБ.) guberni tambowskiej do ocenzurowania w Moskwie; zalepka i pieczątka cenzury moskiewskiej cenzora nr.107; zwracają uwagę dwie nalepki polecenia: krajowa i zagraniczna; kasownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
17735

1916 seria wydania przedrukowego.

15 PLN15 PLN
17737

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, zwolniony od opłaty list jeniecki wysłany 9.6 z Symferopola (СИМФЕРОПОЛЬ) do ocenzurowania w Odessie, gdzie dotarł 13.6, skąd 14.7 wyekspediowano go do Danii; stempelek cenzury odeskiej cenzora nr.144 z dostawioną datą 14.; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
17741

1917 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list od jeńca wojennego wysłany 18.VII z miejscowości Jakowlewskoje (ЯКОВЛЕВСКОЕ ЕКАТ.) guberni jekaterynosławskiej, stempelek cenzury moskiewskiej; dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
17743

1917 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 30.X z Połtawy, stempelek cenzury moskiewskiej, kasownik odbiorczy 25.XII na odwrocie; dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
17772

1947 ZSRR, herby republik związkowych, seria czysta.

60 PLN60 PLN