The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:
Back

Description

1916 Warszawa - "8 Pfennig Porto", miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 5.10, stempelek informacyjny "Portopflichtige Dienstsache" (przesyłka urzędowa podlegająca opłacie pocztowej), opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, wysokość tej należności określał stempelek, tu - "8 Pfennig Porto", pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu, jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, co było udokumentowane doklejeniem znaczka za 6/5 gr; na odwrocie pieczęć listowa nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Lot # 9549

Auction 98
Close: Auction is closed
Current price: 180 PLN
Catalog: Fi.10
Category: Town postage 1914-1918
 
Number of bids: 1 Bid history
Back