The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
11027

1578 kompletny list pisany po łacinie, datowany 16 lipca we Lwowie, wysłany do Stanisława Lubomirskiego - twórcy potęgi i znaczenia rodu, w okresie z którego pochodzi oferowany dokument, rozpoczynał on budowanie swojej pozycji i powiększanie majątku, m.in. tocząc procesy z krewnymi w Małopolsce i na Węgrzech; list zawiera prośbę nadawcy o pośrednictwo w sporze o wieś w województwie podolskim, toczonym z wojewodą podolskim, którym w tym czasie był hetman wielki koronny Mikołaj Mielecki;
list pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich - ma owalną pieczęć Łańcut z herbem Pilawa; dołączono tłumaczenie na język niemiecki; zachował się w bardzo dobrym stanie, fragment spodniej strony wycięty na tzw. zapinkę, co było w tamtym okresie powszechne; jest to najstarsza przesyłka oferowana od początku naszych aukcji od ponad 20 lat - wspaniały dokument historyczny, mający prawie 450 lat!!!

2 400 PLN3 300 PLN
11044

1812 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).

80 PLN80 PLN
11046

1817 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).

80 PLN80 PLN
11059

1828 składany list z Bütow (Bytów) do Marienwerder (Kwidzyna).

45 PLN45 PLN
11082

1840 około, list wysłany 17/9 z Częstochowy do Kalisza, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IV z ozdobnikiem na dole; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) z podpisem urzędnika; na odwrocie częściowo zachowana pieczęć lakowa nadawcy (Burmistrz Częstochowy) z godłem; całość w dobrym stanie zachowania.

160 PLN160 PLN
11088

1840 kompletny list urzędowy wysłany ze zbiornicy listów w Leżajsku do Przeworska, czarny łukowy z datą stempel nadawczy LEZAYSK 12 DEC, na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy PRZEWORSK 13 DEC i zalepka nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.

250 PLN200 PLN
11151

1862 potwierdzenie nadania (recepis) listu pieniężnego o wartości 500 florenów do Lwowa, jednowierszowy stempel urzędu nadawczego TARNOW.

40 PLN40 PLN
11180

1858 STANISLAU, austriacki znaczek za 10 kr II wydania z 1858 roku z mocno przesuniętą perforacją pionową, skasowany polskim datownikiem z ozdobnikami w Stanisławowie; dobry stan zachowania.

100 PLN105 PLN
11208

1876 list polecony z Ober Glogau (Głogówek) do Niemiec, ciekawa erka "Eingeschrieben", na odwrocie ładne pieczęcie lakowe sądu w Głogowie.

120 PLN108 PLN
11227

1887 DUBLANY, austriacki znaczek za 5 kr wydania z 1883 roku, skasowany polskim datownikiem w Dublanach, bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN50 PLN
11248

1890 adres przesyłkowy do paczki ze Lwowa Filia III do Tarnopola, na odwrocie stempel odbiorczy.

80 PLN72 PLN
11262

1894 list polecony z Zakliczyna do Krakowa z nalepką polecenia R, na odwrocie stempel odbiorczy.

70 PLN63 PLN
11266

1896 Niemirów, austriacki znaczek wydania z 1890 roku unieważniony kasownikiem w Niemirowie.

30 PLN35 PLN
11267

1896 Ustroń, austriacki znaczek wydania z 1890 roku unieważniony kasownikiem w Ustroniu.

20 PLN20 PLN
11276

1898 Lwów Filia I, austriacki znaczek wydania z 1890 roku unieważniony kasownikiem w Lwowie.

20 PLN20 PLN
11280

1899 Rudki, austriacki znaczek wydania z 1899 roku unieważniony kasownikiem w Rudkach.

20 PLN20 PLN
11306

1903 adres przesyłkowy do paczki z Krakowa Zabierzów do Bielska, na odwrocie stempel odbiorczy.

80 PLN80 PLN
11345

1909 pokwitowanie telegraficzne z brązowoczerwonym znakiem opłaty z napisami niemieckimi, polskimi i ukraińskimi, wystawione na telegram nadany 14.3 ze Lwowa do Berlina, znak opłaty unieważniony datownikiem urzędu Lwów 5; rzadki walor (Fi.180.-) w słabszym stanie zachowania (formularz pionowo złożony i podgięty u góry).

100 PLN100 PLN
11374

1913 dofrankowana karta pocztowa, wysłana 20.IX z Nowego Sącza do Nowego Jorku, tekst pisany po hebrajsku; słabszy stan zachowania; judaika.

20 PLN20 PLN
11384

1914 dofrankowana karta pocztowa wysłana 7.VI z Krakowa do Otwocka, kasownik odbiorczy na froncie.

30 PLN27 PLN
11386

1914 karta pocztowa wysłana 8.I z Tarnowa do Otwocka; datownik odbiorczy na froncie.

30 PLN27 PLN
11433

1860 pierwszy polski znaczek w barwach jasnoniebieskiej i różowej unieważniony rzadkim stemplem ambulansu pocztowego na trasie Warszawa - Wiedeń, odmiana stempla typ 1 z kropką o średnicy 2,5 mm, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja.

3 500 PLN3 500 PLN
11436

1860 pierwszy polski znaczek w barwach jasnego błękitu pruskiego i różowej z oryginalną gumą, usterka w postaci uszkodzenia górnej lewej ramki, u góry znaczka podlepka, stan znaczka bardzo dobry, fotoatest Pelc.

14 000 PLN14 000 PLN
11438

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej na papierze grubszym nieprześwitujacym typ t (katalog Fischer dopłata 100%), znaczek czysty bez gumy, fotoatest Pelc.

4 000 PLN4 350 PLN
11439

1860 pierwszy polski znaczek w barwie niebieskiej i karminowej unieważniony stemplem numerowym Jastkowa z liczbą "74" w czterech okręgach, według Bojanowicza najwyższy stopień rzadkości 10 punktów, bardzo ładny stan zachowania i czytelna odbitka stempla, ślady po reperacji, katalog Fischer 11.600,- zł, fotoatest Jendroszek.

2 500 PLN7 050 PLN
11440

1860 pierwszy polski znaczek w barwach karminowej i ciemnoniebieskiej o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym Kalisza, z liczbą 191 w czterech okręgach, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym rysunkiem znaczka na odwrocie, ładny stan zachowania, fotoatest Pelc.

2 000 PLN2 050 PLN
11447

1861 kompletny składany list zagraniczny wysłany 20 maja z Warszawy do Francji, mały stempel nadawczy typu IIIC, stempelek "11" określający wysokość opłaty w ruchu tranzytowym i "P.35", list przewieziony ambulansem relacji Wrocław-Berlin (BRESLAU-BERLIN), stemple kraju pochodzenia: pruski - "AUS RUSSLAND" i francuskie "PREUSSE 2 ERQUELINES", stempel odbiorczy z Reims, dobry stan zachowania.

50 PLN50 PLN
11462

1865 rosyjski znaczek wydania z 1865 roku kasowany stemplem numerowym Lublina z liczbą "73" w czterech okręgach.

60 PLN60 PLN
11465

1865 rosyjski znaczek wydania z 1865 roku kasowany stemplem numerowym Radomia z liczbą "138" w czterech okręgach.

30 PLN85 PLN
11470

1866 Królestwo Polskie - BW, wycinek listu opłaconego według taryfy do Francji rosyjskimi znaczkami za 3, 5 i 10 kop. wydania z 1866 roku na prążkowanym poziomo papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek (Fi.260.-); znaczki unieważniono polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska, po prawej fragment stempla FRANCO - informacji o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę.

120 PLN130 PLN
11484

1870 list z Warszawy (późne użycie stempla numerowego "1"w czterech kwadratach) do Radomska, na odwrocie stempel ambulansowy (kolej warszawsko-wiedeńska wagon 25-26) i odbiorczy, gwarancja Eisold.

200 PLN200 PLN
11502

1979 reprint w języku polskim książki M.Bojanowicza "Królestwo Polskie / Polska nr 1 na tle historii poczty", 172 strony z 236 ilustracjami oraz 4 tablice wielobarwne.

150 PLN150 PLN
11503

2010 album z wystawy zbioru pana Zbigniewa Mikulskiego na 150-lecie pierwszego polskiego znaczka na Zamku Królewskim w Warszawie, pięknie wydany, prezentujący perły z największego zbioru obejmującego Królestwo Polskie w tym słynny sześcioblok Tislowitza, 59 stron, twarda oprawa.

160 PLN160 PLN
11570

1916 kartka z Schaulen (Szawle dziś na Litwie) do Niemiec bez treści, stempel odbiorczy na odwrocie.

50 PLN50 PLN
11594

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta za 7½ fen wysłana 28.8.17 z Wyszogrodu do Warszawy; dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
11626

1917 kartka polecona nadana z poczty etapowej w Tomaszowie do Lwowa, kasownik z wyróżnikiem a, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Zamościu.

140 PLN120 PLN
11668

1918 miejscowy list polecony nadany z poczty etapowej w Lublinie, stempel z wyróżnikiem g.

160 PLN144 PLN
11675

1918 kartka z Warszawy do Zawiercia.

10 PLN10 PLN
11682

1918 okupacja niemiecka Rumunii, miejscowy list ofrankowany znaczkami III wydania przedrukowego, wysłany 21.V w Bukareszcie.

40 PLN36 PLN
11702

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja.

100 PLN100 PLN