The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
12255

1918 Przedbórz, III wydanie, cięta seria czysta, znaczek za 2 gr. typ 3, za 4 gr. typ 1, za 6 gr. typ 2 i za 10 gr. typ 1 (Mi.200 euro), bardzo ładny stan zachowania, każdy znaczek pełna oryginalna guma z jednym niewielkim śladem podlepki, każdy gwarancja z opisem typu Schmutz (4 gr.), Mikstein.

240 PLN240 PLN
12293

1918 Przedbórz, opaska gazetowa przesyłki do Przedborza, znaczek opłaty doręczeniowej poczty miejskiej piątego wydania, gwarancja.

800 PLN800 PLN
12320

1965 Śnieżko Aleksander "Poczta Miejska miasta st. Warszawy 1915-1918", 144 strony, liczne tabele i ilustracje.

80 PLN80 PLN
12328

1918 Przedbórz, znaczek II wydania typu 2, gwarancja i oznaczenie Walocha.

35 PLN30 PLN
12333

1918 Olkusz, znaczek okupacji austriackiej za 6 h. z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", kasowany na wycinku, gwarancja Krawczyk.

30 PLN30 PLN
12336

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym pierwszego wydania, na gumie ślady po przywarciu innego arkusza, gwarancja Gryżewski.

100 PLN100 PLN
12339

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja.

300 PLN300 PLN
12362

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

100 PLN100 PLN
12376

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II, gwarancja Schmutz.

400 PLN400 PLN
12395

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Walocha.

150 PLN150 PLN
12419

1918 Włocławek II wydanie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym dwuwierszowym nadrukiem "Na Skarb Narodowy" w kolorze czerwonym (Fi.260.-), sygnowany Rachmanow, gwarancja Schmutz.

225 PLN225 PLN
12421

1918 Włocławek, dziesięcioblok znaczka z nadrukiem lokalnym "Na Skarb Narodowy".

350 PLN350 PLN
12446

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

220 PLN220 PLN
12469

1919 Myślenice, I wydanie, austriacki znaczek pospieszny za 2 hal. z nadrukiem lokalnym "Orzeł" stempelkiem gumowym o wymiarze 16 x 22 mm, niespotykany z pustopolem po lewej, sygnowany T, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.

700 PLN590 PLN
12545

1918 wydanie PP/GGW, list polecony z Będzina nadany 10.1.19 do Kielc, znaczki z nadrukiem pierwszej formy, koperta przycięta od góry, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Schmutz.

900 PLN800 PLN
12565

1918 wydanie PP/GGW, wieloblok z nadrukiem drugiej formy, znaczek z poz. 11 z błędem "podniesione s", znaczek z błędem gwarancja i oznaczenie Berbeka.

300 PLN300 PLN
12640

1918 KONIN (Kalisz) - wydanie PP/GGW, znaczek za 10 fen. z nadrukiem drugą formą, unieważniony czytelnie okrągłym kasownikiem prowizorycznym w Koninie, gwarancja i opis Krawczyk.

100 PLN100 PLN
12643

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "odwrócone k", gwarancja i oznaczenie.

80 PLN80 PLN
12667

1918 wydanie PP/GGW, znaczek w barwie niebieskiej z druku pokojowego z nadrukiem z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

1 200 PLN1 080 PLN
12669

1918 wydanie PP/GGW, znaczków w barwie niebieskiej z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

680 PLN680 PLN
12722

1918 OSTROŁĘKA - wydanie PP/GGW, znaczek za 25/7,5 fen. rzadszy z nadrukiem drugą formą, unieważniony czytelnie rzadkim okrągłym kasownikiem prowizorycznym w Ostrołęce, gwarancja i opis.

200 PLN200 PLN
12787

1918 PŁOCK - wydanie PP/GGW, znaczek za 60 fen. z nadrukiem pierwszą formą, unieważniony okrągłym kasownikiem prowizorycznym w Płocku, pod słabiej czytelnym PŁOCK dobrze widoczna data '191 ,gwarancja i oznaczenie.

60 PLN60 PLN
12791

2018 książka Juliana Auleytnera "Obieg pocztowy wydania PP/GGW 1918/19", 68 stron, kolorowe ilustracje.

80 PLN80 PLN
12812

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja.

100 PLN100 PLN
12833

1918 drugie wydanie lubelskie, prawy znaczek z błędem "krótsza litera A w POLSKA", gwarancja i oznaczenie Wiatrowski.

550 PLN495 PLN
12847

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem brązowofioletowym, gwarancja Ryblewski.

300 PLN300 PLN
12865

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z ząbkowaniem 11½, gwarancja i opis Schmutz.

60 PLN50 PLN
12872

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Schmutz.

30 PLN30 PLN
12873

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Ryblewski.

60 PLN60 PLN
12874

1918 drugie wydanie lubelskie, lewy znaczek z błędem "litera A w POLSKA niższe", gwarancja bez oznaczenia błędu Schmutz.

120 PLN110 PLN
12901

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja.

90 PLN90 PLN
12903

1918 drugie wydanie lubelskie, prawy znaczek z błędem "krótsza litera A w POLSKA", gwarancja Wiatrowski.

200 PLN180 PLN
12904

1918 drugie wydanie lubelskie, parka znaczków z nadrukiem odwróconym, dolny znaczek z błędem "uszkodzone PO w POLSKA", gwarancja i oznaczenie pozycji Berbeka.

480 PLN432 PLN
12922

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem niebieskoczarnym, gwarancja i opis Berbeka.

180 PLN180 PLN
12938

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Schmutz.

30 PLN30 PLN
12947

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwsze formy z poz. 47, fotoatest Berbeka.

1 000 PLN875 PLN
12958

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIE z poz. 5, lekko przygięty prawy górny narożnik (nie złamany), ogólnie bardzo ładny stan zachowania, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

600 PLN600 PLN
12965

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 8, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

240 PLN216 PLN
12971

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 53, na środku znaczka niewielkie zagniecenie, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

390 PLN400 PLN
12985

1919 wydanie krakowskie, gwarancja Schmutz.

30 PLN30 PLN