The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
13587

1921 Uchwalenie Konstytucji - siedząca niewiasta, rzadka próba znaczka za 50 mk. w kolorze czarnym na szarożółtym gazetowym średnim papierze; co ciekawe próby te miały cyfry rozrachunkowe po lewej stronie arkusza (znaczki ich nie miały), a znane błędy występowały na innych pozycjach w arkuszu niż w wydaniu definitywnym, lekko pionowo zgięta - jak prawie wszystkie, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN1 000 PLN
13588

1921 uchwalenie Konstytucji, czworoblok, dolne znaczki z błędem "brak kropki po 1921".

100 PLN100 PLN
13614

1921 T.A.B.R.O.M.I.K. - wydanie współpocztowe znaczków dodatkowej obowiązkowej opłaty lotniczej, seria czysta, gwarancja Petriuk.

900 PLN900 PLN
13683

1922 wydanie dla Górnego Śląska, kartka z Katowic 3.7.22 do Niemiec opłacona według taryfy zagranicznej z 19.06.22, a nie obowiązującej już w dniu nadania nowej taryfy z 1.7.22, jedna z najrzadszych frankatur wielokrotnych tego wydania w doskonałym stanie - idealna do zbioru wystawowego, katalog Fischer 2.000,- zł.

1 200 PLN1 080 PLN
13687

1922 wydanie dla Górnego Śląska, list firmowy z Mysłowic (polski datownik) nadany 31.07.22 do Szwajcarii, rzadka wielokrotna frankatura znaczka za 2 mk.

300 PLN300 PLN
13689

1922 wydanie dla Górnego Śląska, list z Tarnowitz (Tarnowskie Góry) 10.2.22 do Niemiec, koperta lekko przycięta od góry.

240 PLN240 PLN
13694

1922 wydanie dla Górnego Śląska - 20 mk brązowofioletowy - multifrankatura, list opłacony 15 znaczkami wysłany 3.III.23 z miejscowości Żory do Gdańska; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

1 200 PLN1 080 PLN
13695

1922 wydanie dla Górnego Śląska, list firmowy z Mysłowic (niemiecki kasownik Myslowitz) nadany 9.11.22 do Szwajcarii, rzadka pojedyncza frankatura znaczka za 20 mk.

300 PLN300 PLN
13706

1923 list polecony z Noworadomska do Warszawy, znaczki unieważnione po austriackim unarodowionym stemplem poczty etapowej.

30 PLN43 PLN
13727

1923 wydanie dla Górnego Śląska, list wysłany z Zarządu Huty w Wirku nadany 7.4.23 do Niemiec, rzadka frankatura wielokrotna znaczka za 100 mk.

1 200 PLN1 080 PLN
13730

1923 seria wydania okolicznościowego.

15 PLN15 PLN
13766

1923 wydanie przedrukowe, znaczek z szczątkowym drukiem podwójnym, gwarancja Walocha.

50 PLN50 PLN
13787

1924 hiperinflacja, wielka koperta (wymiary 14,5 x 35,5 cm) polecona z Wygody nadana 4.2.24 do Lwowa, opłata w wysokości 800.000 mk; 10 znaczkami po 50.000 mk i 60! znaczkami po 5.000 mk, koperta złożona w dwóch miejscach.

1 500 PLN1 500 PLN
13814

1924 orzeł w wieńcu, kartka z Sanoka 29.6.26 do Lwowa, znaczek za 1 gr użyty jako opłata obowiązkowego pobrania na rzecz Funduszu Bezrobocia obowiązującego w okresie 15.4. - 31.8.26.

30 PLN30 PLN
13851

1924 Stanisław Wojciechowski prezydent RP, czysty znaczek za 1 zł. z rzadkim niekatalogowanym błędem "myślnik pomiędzy 1 a ZŁOTY", bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

1 500 PLN1 500 PLN
13859

1925 list polecony z Kolbuszowej do polskiego poselstwa w Pradze.

35 PLN33 PLN
13868

1925 list firmowy z Dziedzic. Gargoyle Vacuum Oil Company, ropa naftowa.

50 PLN50 PLN
13872

1925 wydanie z dopłatą na Skarb narodowy, seria z delikatnymi podlepkami w dwóch miejscach; bardzo dobry stan zachowania; doskonała prezencja.

500 PLN450 PLN
13878

1925 wydanie z dopłatą na Skarb Narodowy, znaczek za 30+50 gr z błędem na poz.34 (lub 84) "wyrostek na daszku T", czyste bez podlepki w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

180 PLN180 PLN
13903

1925 pomnik Jana III Sobieskiego, wzorcowy egzemplarz rzadkiego I nakładu znaczka za 30 gr. (Fi.280.-); kreski nie tylko przecinają nominał, ale sam znaczek w całkowicie odmiennej szaroturkusowej barwie.

250 PLN225 PLN
13936

1926 list z Poznania 2.11.26 do Radomia, na odwrocie wytłoczony herb gen. Zamoyskiego.

20 PLN30 PLN
13957

1927 list firmowy Rafinerja Nafty w Glinniku Mariampolskim do Szwajcarii.

30 PLN30 PLN
13980

1927 "WYSTAWA FOTO =/ KINEMATOGRAFICZNA/ WARSZAWA 8.IX. - 3.X." Warszawa 2, okolicznościowy wirnik na kopercie listu miejscowego - wysłanego 2.8 (Myślicki 27 104).

200 PLN200 PLN
13987

1927 znaczek z perforacją firmową "T.F. / S.J." - Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu użyty prawdopodobnie w przedstawicielstwie w Warszawie.

80 PLN80 PLN
13988

1927 złożenie prochów Juliusza Słowackiego w katedrze na Wawelu.

90 PLN85 PLN
13996

1928 kartka z Gdyni do Płocka, bardzo rzadki stempel "SKRZYNKA OKRĘTOWA P.P. ŻEGLUGA POLSKA S.S. "GDAŃSK"", S.S. Gdańsk – polski parowy statek pasażerski żeglugi przybrzeżnej został zbudowany przez Stocznię Cesarską w Gdańsku w roku 1926 na zamówienie polskiego armatora "Żegluga Polska", widokówka z Gdyni - Kamienna Góra.

300 PLN300 PLN
14001

1928 firmowy list polecony z Krakowa 25.X.28 do Radomia, na odwrocie stempel odbiorczy.

30 PLN30 PLN
14005

1928 firmowy list polecony z Częstochowy do Niemiec, stempel niemieckiego ambulansu na trasie Wrocław - Bytom.

90 PLN90 PLN
14007

1928 Józef Piłsudski, znaczek w barwie brązowawoochrowej, gwarancja z oznaczeniem.

900 PLN3 383 PLN
14008

1928 Józef Piłsudski, czysty znaczek za 25 gr. w kolorze czerwonawobrązowym, piękny stan, nowa gwarancja i opis.

300 PLN640 PLN
14009

1928 Józef Piłsudski, znaczek w barwie pomarańczowobrazowej, gwarancja z oznaczeniem.

140 PLN150 PLN
14010

1928 Józef Piłsudski, znaczek w barwie jasno pomarańczowobrazowej, gwarancja z oznaczeniem.

160 PLN260 PLN
14011

1928 Józef Piłsudski, znaczek w barwie jasno brązowawoochrowej, gwarancja z oznaczeniem Schmutz.

500 PLN510 PLN
14012

1928 Józef Piłsudski, znaczek w barwie żółtobrązowej, plamka na środku i poprawiana guma, gwarancja z oznaczeniem Schmutz.

200 PLN200 PLN
14018

1928 złożenie zwłok gen. Józefa Bema w mauzoleum w Tarnowie, czworoblok.

220 PLN200 PLN
14019

1928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, znaczek za 50 gr. w niekatalogowanym odcieniu jasno niebieskostalowym, gwarancja i opis koloru.

150 PLN150 PLN
14022

1928 wydanie obiegowe, marszałek Józef Piłsudski (czarnoniebieskostalowy), frankatura mieszana, zagraniczny list polecony wysłany 26.II.1931 z Warszawy do Aalst w Belgii; temat - ESPERANTO.

30 PLN30 PLN
14033

1928 Henryk Sienkiewicz, znaczek za 15 gr. w kolorze fioletowoniebieskim, gwarancja opis koloru Schmutz.

40 PLN64 PLN
14035

1928 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, znaczek w barwie pomarańczowobrązowej, wtrącenie w papierze, gwarancja z oznaczeniem.

50 PLN50 PLN
14036

1928 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, znaczek w barwie ciemno pomarańczowobrązowej, gwarancja z oznaczeniem.

120 PLN460 PLN