The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
14945

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 10 hal. w rzadszych kolorach czarnym i czerwonym na papierze białym gładkim średnim - wzór "Hutnik" projektu Prof.J.Raszki - odmiana II - druk dwubarwny, poza małą prześwitką w miejscu po podlepce zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

200 PLN180 PLN
14946

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 5 hal. niekatalogowany w kolorze zielonym na papierze białym gładkim średnim - wzór "Kościołek w Komorowicach", gwarancja Wiatrowski.

220 PLN198 PLN
14948

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 15 hal. w barwie czarnobrunatnej na papierze białym gładkim średnim - wzór "Ślązaczka dziewczyna" projektu prof. J.Bukowskiego, ładny stan zachowania, gwarancja.

140 PLN140 PLN
14957

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 15 hal. w kolorze jasnobrunatnym na papierze białym gładkim średnim - wzór "Ślązaczka kobieta" projektu Prof.J.Bukowskiego - odmiana I - znak diakrytyczny Ą częściowo pod tłem, a kreskowanie na rękawie w postaci dwóch kreseczek, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

180 PLN180 PLN
14958

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu marginesowy znaczek opłaty za 25 hal. w barwie błękitnoniebieskiej na papierze białym gładkim średnim - wzór "Herb Śląska Cieszyńskiego" projektu prof. J.Bukowskiego, ładny stan zachowania, gwarancja.

140 PLN140 PLN
14962

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 200 hal. w kolorze szarofioletowym o nietypowo ostrym rysunku - wzór "Rolnik" odmiana II z kreskowanym tłem pod napisami, projektu Prof.J.Czajkowskiego, na papierze białym gładkim średnim, zachowany w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

240 PLN240 PLN
14974

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, znaczek cięty.

30 PLN30 PLN
14978

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, znaczek cięty.

25 PLN25 PLN
14992

1922 Górny Śląsk, znaczki stemplowane na liście z Opola.

50 PLN50 PLN
15004

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczki w doskonałym stanie.

360 PLN360 PLN
15007

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie zachowania (Fi.100.-).

80 PLN70 PLN
15016

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na kopercie skasowana 1.XI w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.3 na krążowniku ORP "Dragon" w dniu jej uruchomienia!!! znaczki ostemplowane gumowym datownikiem typu III; agencja funkcjonowała zaledwie 8 miesięcy (1.XI.1943-8.VII.1944) do czasu zatopienia okrętu; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN150 PLN
15017

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na liście poleconym nadanym 1.XII w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia "AGENCIA", stempelek cenzury brytyjskiej; kasownik odbiorczy "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1" z dnia 11.XI; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

250 PLN260 PLN
15022

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, czysta seria przedrukowa w pięknym stanie (Fi.280.-).

240 PLN210 PLN
15023

1944 karnet - "XXV LAT POCZTY POLSKIEJ 1919 1944" wydany przez Stowarzyszenie Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii, znaczki: brytyjskie i polski emigracyjny ostemplowane dwuobrączkowym datownikiem "Biuro Poczt. Deleg. In. Lot. Polish Air Forces Mail", pieczęć Stowarzyszenia, wydawnictwo numerowane.

120 PLN120 PLN
15031

1975 XXX-lecie Stowarzyszenia Polskiej Marynarki Wojennej, Światowy Zjazd Marynarzy w Londynie, koperta z pamiątkową winietą przedstawiający znaczek (H338) wydania emigracyjnego.

40 PLN40 PLN
15039

1939 Ziemie Zachodnie, karta (druki) w sprawie poszukiwań, wysłana 24.X przez Niemiecki Czerwony Krzyż we Wrocławiu do Rybnika, znaczek skasowany czerwonokrzyskim wirnikiem okolicznościowym; temat - CZERWONY KRZYŻ.

60 PLN60 PLN
15046

1939 list z Bielicy (obwód grodzieński) nadany 10.12.39 do Lwowa, polski przedwojenny kasownik.

300 PLN300 PLN
15049

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, mieszana frankatura znaczków polskiego i sowieckiego na kopercie stemplowanej polskim kasownikiem z Przemyśla adresowanej do Sokalu.

100 PLN100 PLN
15071

1940 okupacja sowiecka, mieszana frankatura znaczków polskich i sowieckich na wycinku stemplowana radzieckim kasownikiem Przemyśla.

80 PLN80 PLN
15075

1941 Obszary okupowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 19.5 z miejscowości Petlikowce do Czortkowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

180 PLN180 PLN
15083

1941 okupacja sowiecka, kartka ze Skałatu do Lwowa, radziecka całostka i stemple pocztowe.

200 PLN301 PLN
15084

1941 kartka z Poznania do Radomia, wirnik okolicznościowy.

35 PLN35 PLN
15085

1941 kartka z Gródka Jagiellońskiego (Obwód lwowski) nadana 12.2.41 do Żupan.

300 PLN300 PLN
15116

1939 książka Przemysława Drzewieckiego "Polskie poczty polowe i polska cenzura korespondencji w 1939 roku", pięknie wydana ilustrowana książka, częściowo dwujęzyczna w języku polskim i angielskim, 128 stron, sztywne okładki.

120 PLN120 PLN
15121

1940 Brygada Strzelców Karpackich w Syrii, czysty znaczek za 3 Pi. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; poczta sformowanej w kwietniu 1940 roku jednostki nie stosowała żadnych specjalnych polskich znaków czy stempli pocztowych, znane są jedynie zwykłe francuskie lub syryjskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, opłaty wymagały jedynie listy lotnicze.

600 PLN686 PLN
15137

1941 koperta od kwatermistrza z poczty polowej I Korpusu Wojsk Polskich do dowództwa Brygady Strzelców, koperta mocno przycięta z prawej strony, na froncie brak treści.

120 PLN100 PLN
15142

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie, bardzo ładny stan, nakład 1000 sztuk, gwarancja Ryblewski.

800 PLN840 PLN
15234

1946 Korpus Polski we Włoszech, seria - szlak bojowy na podlepkach, dodatkowo znaczek z nadrukiem nowej wartości, znaczek za 2 zł w barwie szarooliwkowej zamiast czerwonobrązowej, różnica dobrze widoczna w porównaniu z znaczkiem z nadrukiem.

140 PLN110 PLN
15243

1946 Poczta Polowa II Korpusu - gen W.Anders, cięta próba znaczka za 2 zł. w kolorze brązowoczarnym na białym niegumowanym papierze (Fi.500.-), piękny stan zachowania, gwarancja.

500 PLN450 PLN
15252

1946 Poczta Polowa II Korpusu, blok z serią znaczków pierwszego wydania.

290 PLN290 PLN
15278

1939 zagraniczna karta pocztowa wysłana 26.XI z miejscowości Arad w Rumunii do Warszawy; znaczek uszkodzony.

20 PLN20 PLN
15287

1940 przesyłka zagraniczna do Szwajcarii, II wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list z Warszawy do obozu Lützelflüh dla internowanych żołnierzy polskich w Szwajcarii, zalepki i stempelki cenzury niemieckiej i szwajcarskiej, pieczątka szwajcarskiego cenzora 354, dodatkowo stempel "Zuzustellen Feldpostdirektion"; całość w dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji).

160 PLN140 PLN
15300

1940 kartka okolicznościowa zawodów narciarskich w Zakopanem.

25 PLN25 PLN
15306

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria skasowana 17.9 w urzędzie Kraków 5 na dwóch kopertach ekspresowych listów poleconych (opłata niezgodna z taryfą), datownik odbiorczy na odwrocie; znaczki w dobrym stanie zachowania, koperty w słabszym.

60 PLN60 PLN
15307

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria czysta, bardzo dobry stan zachowania (Fi.80.-).

60 PLN60 PLN
15312

1940 seria znaczków z dopłata na Niemiecki czerwony Krzyż stemplowana kasownikiem okolicznościowym z pierwszego dnia obiegu.

40 PLN40 PLN
15315

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, komplet czterech karnetów skasowanych 17/18.8 stemplami okolicznościowymi w: Krakowie, Lublinie, Radomiu i Warszawie.

140 PLN140 PLN
15316

1940 seria z okazji 1. rocznicy utworzenia Generalnego Gubernatorstwa stemplowana stemplem okolicznościowym.

40 PLN55 PLN
15319

1940 1. rocznica utworzenia GG, seria na kopercie skasowana okolicznościowo 20.IV.1941 w Krakowie.

50 PLN50 PLN