The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:
Back

Description

1866 Królestwo Polskie - BW, wycinek listu opłaconego według taryfy do Francji rosyjskimi znaczkami za 3, 5 i 10 kop. wydania z 1866 roku na prążkowanym poziomo papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek (Fi.260.-); znaczki unieważniono polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska, po prawej fragment stempla FRANCO - informacji o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę.

Lot # 11470

Auction 113
Close: Auction is closed
Current price: 130 PLN
Catalog: Fi.19-21x
Category: Polish Kingdom
 
Number of bids: 2 Bid history
Back