The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
11704

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja Schmutz.

100 PLN100 PLN
11718

1919 poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, drugie wydanie stanisławowskie, gwarancja Körner.

250 PLN250 PLN
11726

1919 list urzędowy z Ostrowa Łomżyńskiego do Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, stempel "SPRAWA URZĘDOWA. / WOLNE OD OPŁAT POCZTOWEJ", stempel "KOMISARZ URZĘDU POLSKIEGO na POW. OSTROWSKI / Stempel Listowy".

100 PLN100 PLN
11793

1916 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony, wysłany 31.8 z Mińska, za pośrednictwem poczty polowej - kasowniki "OBRATNA.POCZ.KAN.w MIŃSKU" (ОБРАТНАЯ ПОЛ.ПОЧ.КОН. ВЪ МИНСКѢ) z wyróżnikiem "ж", z datami 2 i 9.9 - przesłany do ocenzurowania w Piotrogrodzie; zwraca uwagę stempelek polecenia z nazwą miejscowości pisaną grażdanką, nie używany na korespondencji zagranicznej! pieczęci lakowe, zalepki i różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym z numerem cenzora 615; datownik odbiorczy; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
11812

1916 służbowy list polecony wysłany z poczty etapowej Zamość do Wiednia ze stemplem formacyjnym "K. k. Landsturm Etappen Baon Nr. 213".

120 PLN108 PLN
11836

1916 list wysłany 6 sierpnia z kolumny prowiantowej 3/P z frontu na Wołyniu. Datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 355, stempel formacyjny z orłem "Kolumna prowiantowa 3./P. / Polskie Legiony".

120 PLN120 PLN
11848

1917 list polecony wysłany 23.X z Mińska do miejscowości Pau we Francji, na odwrocie datowniki rosyjskiej zapasowej poczty polowej w Mińsku, a także zalepka cenzury tejże i stempelek cenzora; przesyłka wysłana na kilka dni przed wybuchem rewolucji bolszewickiej w Rosji, adresowana do Antoniego Madeyskiego wybitnego polskiego rzeźbiarza i medaliera, opiekuna polskich artystów we Włoszech (m.in.Aleksandra Gierymskiego), wielkiego patrioty działającego na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, udzielał pomocy polskim działaczom politycznym we Włoszech i Francji; niezwykle ciekawa całość w dość dobrym stanie zachowania; z kolekcji G.Hahne.

200 PLN200 PLN
11878

1917 karta pocztowa wysłana 7 października z Oddziału Telefonicznego 2. Pułku Piechoty Polskiego Korpusu Posiłkowego do Stanisławowa. Datownik PRZEMYŚL 1, stare stemple formacyjne: stempel owalny z literą T i błyskawicami "* Oddział telefoniczny * 2. pułku Legionów polskich" oraz "ODDZIAŁ TELEFONICZNY I. BRYGADY LEGIONÓW POLSKICH".

150 PLN150 PLN
11899

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - marginesowy znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

70 PLN70 PLN
11922

1918 I Korpus Polski gen. Dowbora Muśnickiego, znaczek z II wydania przedrukowego, znaczek skasowano bardzo rzadkim datownikiem z wyróżnikiem "1" "POCZTA POLOWA / I POL.KORP. 1 - 25 3 18", był to dzień rozkazu Dowódcy I Korpusu o uruchomieniu poczty, datownik używany w Mohylewie, fotoatest Drzewiecki.

180 PLN180 PLN
11936

1918 dekoracyjna widokówka propagująca 8 pożyczkę wojenną z hasłem "DAJCIE NAM PIENIĄDZE NA AMUNICYĘ!", na odwrocie tekst "SUBSKRYBUJCIE 8 POŻYCZKĘ WOJENNĄ", identyczne karty wydawane były z tekstem we wszystkich urzędowych językach monarchii - oferowana z tekstem polskim jest bardzo rzadka; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

150 PLN150 PLN
11986

1920 kartka nadana z Głównej Poczty Polowej nr VI 9.11.20 do Warszawy, rzadki stempel formacyjny "6. pol. Oddział Motocykli".

1 000 PLN800 PLN
12004

1915 Warszawa, znaczek w barwie czerwonokarminowej i żółtoszarej, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

10 PLN9 PLN
12011

1915 Warszawa, połówka znaczka doręczeniowego poczty miejskiej na wycinku koperty.

20 PLN20 PLN
12017

1915 Warszawa wydanie z nadrukiem nowej wartości, połówka znaczka za na wycinku.

15 PLN20 PLN
12019

1915 Warszawa, znaczek z nadrukiem nowej wartości, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

15 PLN15 PLN
12023

1915 Warszawa wydanie z nadrukiem nowej wartości, połówka znaczka za na wycinku.

25 PLN20 PLN
12029

1915 Warszawa, znaczek w barwie matowej czerwonej z tłem jasnożółtym, gwarancja i opis Walocha.

30 PLN30 PLN
12061

1916 Białystok, bardzo rzadka próba niezrealizowanego znaczka poczty doręczeniowej, minimalny ślad po podlepce, bardzo ładny stan zachowania, fotoatest Mikulski.

4 000 PLN3 200 PLN
12070

1916 Częstochowa, list polecony z Częstochowy do Warszawy, list zwrócony do nadawcy, rzadki stempel pomocniczy z Częstochowy "Beanstandet" w ramce ("zakwestionowany") (cena tego stempla w katalogu Fischer II 2022 2.000,-) i stemple doręczeniowe poczty miejskiej, dekoracyjny walor w dobrym stanie.

1 200 PLN1 250 PLN
12073

1916 Łódź, kartka z obozu jenieckiego w Bütow do Łodzi, stempel doręczeniowy poczty miejskiej Łódzkiej Straży Ogniowej typu 2, kartka lekko złamana w połowie.

200 PLN200 PLN
12080

1916 Łódź, opaska gazetowa z Niemiec do Łodzi, datownik doręczeniowy Łódzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej "L.F.F.", stempel niemieckiej cenzury z Poznania.

300 PLN250 PLN
12083

1916 Sosnowiec, trójkątny znaczek trzeciego wydania, gwarancja Schmutz.

70 PLN70 PLN
12150

1916 Warszawa, makulaturowy znaczek serii pomnikowej nie dopuszczonej do obiegu z drukiem dwustronnym.

40 PLN40 PLN
12169

1917 Przedbórz, I wydanie, seria kasowanaa, znaczek za 2 gr. - typ 2, znaczek za 4 gr. - typ 7, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja i oznaczenie.

300 PLN250 PLN
12170

1917 Przedbórz, seria znaczków pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

250 PLN225 PLN
12171

1917 Przedbórz, czworoblok znaczków pierwszego wydania rozdzielony poziomym międzypolem, gwarancja Schmutz.

2 400 PLN2 150 PLN
12175

1917 Przedbórz, połówka znaczka za 4 gr. na wycinku - typ 3 z kropką pomiędzy ramkami wokół prawej dolnej cyfry 4, ładnie sygnowany - trąbka pocztowa z literką S.

70 PLN70 PLN
12182

1917 Łódź, pocztówka patriotyczna wysłana z Zegrza do Łodzi, kartka - formularz Pułku Piechoty poczty polowej 378, stempel formacyjny dowództwa ćwiczeń II Kursu wyszkolenia Wojsk Polskich, stempel doręczeniowy poczty miejskiej Łódzkiej Straży Ogniowej typu 3. Piękna ozdobna kartka podwyższająca estetykę i wartość każdego zbioru z tematu Legiony czy poczty miejskie.

300 PLN270 PLN
12183

1917 Łódź, list z Wielunia z Komisariatu Werbunkowego do Łodzi, stempel doręczeniowej Łódzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej typ 3.

450 PLN400 PLN
12220

1918 Luboml, seria ząbkowana stemplowana w czworoblokach, kilka rozdarć perforacji.

120 PLN120 PLN
12224

1918 Przedbórz, II wydanie, cięta seria czysta z pełną oryginalną gumą na pierwszej podlepce, co ciekawe wszystkie znaczki w tym samym typie 1, dużą część nakładu wydano bez gumy więc jej ładny stan to atut (Mi.355 euro), każdy znaczek jedna gwarancja z opisem typu Mikstein.

800 PLN700 PLN
12225

1918 Przedbórz, II wydanie, ząbkowana liniowo ZL 11,5 seria stemplowana (Fi.200.-), gwarancja Schmutz,.

180 PLN160 PLN
12226

1918 Przedbórz, seria ząbkowana II wydania, wszystkie znaczki typ 2, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

200 PLN180 PLN
12227

1918 Przedbórz, III wydanie, ząbkowana seria czysta z ząbkowaniem liniowym ZL10, 2 gr. typ 3, 4 gr. typ 3, 6 gr. typ 3 i 10 gr. typ 3 (Mi.104 euro), oryginalna guma z kilkoma śladami podlepek (Fi.120.-), każdy znaczek gwarancja z opisem typu.

90 PLN80 PLN
12228

1918 Przedbórz, list z Gorzkowic do Przedborza, opłata doręczeniowa znaczkiem poczty miejskiej II wydania.

350 PLN300 PLN
12232

1918 Częstochowa, formularz Austriackiego Czerwonego Krzyża przeznaczony dla jeńców w Rosji wysłany przez Polaka do Częstochowy, datownik poczty miejskiej (bez mostka) z 15.3, liczne stempelki cenzur: rosyjskiej, niemieckiej, austriackiej; dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

600 PLN600 PLN
12247

1918 Żarki, wydanie przedrukowe znaczek z podwójnym nadrukiem - lewa i prawa połowa nadruku na 1 znaczku, jako opłata za doręczenie listu poleconego wysłanego 24.10.18 za pośrednictwem urzędu etapowego w Dąbrowie (kasownik z wyróżnikiem "b"), unieważniony pieczątką z orłem i napisem "ŻARKI KRÓL. POLSKIE" w otoku; błędnodruki tego wydania na korespondencji są bardzo rzadkie, dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania gwarancja.

4 000 PLN4 000 PLN
12248

1918 Łódź, karta pocztowa wysłana 27.3 z Warszawy, wyjątkowo wyraźna odbitka sześciokątnego stempelka poczty miejskiej w kolorze czarnofioletowym z datą 28.3, w najnowszym wydaniu katalogu podano informację o czterech kolorach stosowanego tuszu, wyceniono jedynie czerwony (Fi.3000.-); dobry stan zachowania; gwarancja.

600 PLN540 PLN
12249

1918 Łódź, kartka z Wołkowyska nadana 9.7.18 do Łodzi, stempel doręczeniowy Łódzkiej Straży Ogniowej w kolorze fioletowym.

200 PLN200 PLN