The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
14037

1928 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, znaczek w barwie ciemnobrązowej, gwarancja z oznaczeniem.

900 PLN1 120 PLN
14038

1928 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, znaczek w barwie ciemnobrązowej, ślad po podlepce, gwarancja z oznaczeniem.

100 PLN560 PLN
14039

1928 seria wydania obiegowego.

20 PLN40 PLN
14056

1929 znaczek z perforacja firmową "P.G." z Katowic.

60 PLN70 PLN
14058

1929 list firmowy Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa z Hajduk Wielkich do Szwajcarii.

30 PLN30 PLN
14067

1929 list firmowy Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo Akcyjne Glinnik Mariampolski do Szwajcarii.

30 PLN30 PLN
14071

1930 list firmowy z Trzebini do Szwajcarii, nalepka Polskiego Związku Przeciwgruźliczego.

60 PLN60 PLN
14073

1930 list firmowy Rafineria Nafty w Glinniku Mariampolskim do Szwajcarii.

30 PLN30 PLN
14074

1930 list firmowy z Warszawy do Holandii, wirnik propagandowy "NIE MA POLSKI BEZ MORZA / BUDUJEMY OKRĘTY WOJENNE".

25 PLN25 PLN
14082

1930 król Jan III Sobieski.

25 PLN30 PLN
14098

1930 "Koncern Naftowy PREMIER i Naftowy Przemysł Małopolski", frankatura mechaniczna A44 na kopercie firmowej wysłanej ze Lwowa do Austrii.

60 PLN60 PLN
14102

1931 list polecony z Przedborza do Wojciechowa, znaczki unieważnione po austriackim unarodowionym stemplem poczty etapowej.

60 PLN60 PLN
14103

1931 firmowy list ekspresowy nadany 16.I.1931 w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Zbąszyń nr 3 z wyróżnikiem a. Na rewersie stempel odbiorczy Berlin SW 17.I.1931. Prawidłowa frankatura 1,50 zł (50 gr list zagraniczny + 1 zł express).

100 PLN100 PLN
14108

1931 list firmowy z Hajduk Wielkich 6.II.31.

20 PLN50 PLN
14118

1932 znaczek z dziurkowaniem firmowym "AEG" - Allgemeine Elektricitäts -Gesellschaft, użyty w przedstawicielstwie w Katowicach.

80 PLN80 PLN
14119

1932 firmowy ekspres polecony ze Lwowa do Wielkiej Brytanii, koperta złamana w pionie.

60 PLN60 PLN
14135

1933 kasownik okolicznościowy VII Międzynarodowego Kongresu Historyków 21-27. sierpnia 1935 w Warszawie.

200 PLN180 PLN
14138

1933 list z Gniezna do Warszawy, stempelek opłaty ulgowej, na odwrocie stempel "69 PUŁK PIECHOTY / (11 P. STRZ. WLKP. / 3 KOMPANJA".

140 PLN140 PLN
14155

1933 II Wszechpolska Wystawa Filatelistyczne w Toruniu, czworoblok na papierze ze znakiem wodnym II.D, gwarancja i opis Weźranowski.

400 PLN400 PLN
14181

1933 "ROBUR Związek Kopalń Górnośląskich" - 20 gr frankatura mechaniczna H7 Katowice, karta firmowa wysłana 25.IV do Kielc; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
14184

1934 kartka z Warszawy do Holandii, widokówka "muzeum antyreligijne Isakijewskij sobor".

20 PLN20 PLN
14202

1934 AMBULANS NR.3 relacji WARSZAWA - ZBĄSZYŃ, list zagraniczny do Harrow w Anglii przesłany 11.IX ambulansem, znaczki unieważnione datownikiem z wyróżnikiem "a"; dobry stan zachowania (w naturalny sposób klej miejscami przesiąkł wzdłuż perforacji znaczków).

120 PLN120 PLN
14234

1934 wydanie przedrukowe, znaczek za 55/60 gr. z przesuniętym w poziomie nadrukiem nowej wartości, gwarancja.

60 PLN54 PLN
14238

1934 "Bank Udziałowy Sp. z.o.o." - 80 gr (75gr + 5gr) frankatura mechaniczna C47 Białystok, list zleceniowy - koperta druk bankowy wysłana 15.X do urzędu pocztowego w miejscowości Kleszczele; stempelek polecenia urzędu Warszawa 1 z wyróżnikiem "b", na odwrocie datownik odbiorczy; dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).

120 PLN120 PLN
14240

1934 PRZESYŁKA MASOWA OPŁACONA GOTÓWKĄ - "opł.got.60%", okolicznościowy datownik nadawczy "700-LECIE MIASTA RADZYNIA POMORSKIEGO 1234-1934"; bardzo dobry stanie zachowania (Myślicki 34 001).

80 PLN80 PLN
14243

1935 firmowy list polecony z Rozwadowa 26.VI.35 do Moskwy, na odwrocie stempel odbiorczy.

25 PLN75 PLN
14246

1935 list polecony z Grodzieszy Małych 3.X.35 do Kalisza, na odwrocie stempel odbiorczy.

30 PLN30 PLN
14252

1935 list ekspresowy z Grodna do Gdańska, na odwrocie stempel odbiorczy polskiego urzędu pocztowego w Gdańsku.

100 PLN100 PLN
14256

1935 dekoracyjnie ofrankowana karta pocztowa, wysłana 30.X jako polecona z Katowic do Drezna, nadawca najpewniej zamierzał nadać ją jako ekspresową (według taryfy opłata wynosiła 1,75 zł), faktycznie ofrankowana 1,70 zł - o 5 gr za mało, pomimo to dotarła do odbiorcy w iście ekspresowym tempie - datowniki odbiorcze 31.10 i 1.11; efektowny walor w dobrym stanie zachowania (karta u dołu naddarta).

120 PLN120 PLN
14260

1935 wydanie żałobne po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, seria, dwa znaczki z pustopolami.

120 PLN140 PLN
14262

1935 wydanie żałobne, 15 gr - frankatura pojedyncza, upomnienie z Ubezpieczalni Społecznej wysłane 28.X z Żyrardowa do Milanówka.

20 PLN20 PLN
14263

1935 wydanie żałobne, znaczek za 15 gr ze znacznym przesunięciem perforacji grzebieniowej na sąsiedni znaczek przez co ten właściwy jest bardzo "wysoki", do tej pory niekatalogowane, równie rzadkie jak brzegowy znaczek bez perforacji poziomej (Fi.1000.-); dobry stan zachowania, gwarancja.

1 000 PLN1 000 PLN
14266

1935 wydanie żałobne, 1 zł - frankatura mieszana, opłata 4,60 zł - lotniczy list polecony wysłany 26 IX z Warszawy do Rio de Janeiro, znaczki skasowane datownikiem Warszawa 1 z wyróżnikiem "ż", datownik odbiorczy; koperta firmowa "Kompanja Handlu Zamorskiego S.A."; słaby stan zachowania.

200 PLN200 PLN
14267

1935 Kopiec Marszałka Piłsudskiego, 15 gr - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy wysłany 7.VI z Krakowa do Sanoka, znaczek unieważniony stemplem okolicznościowym (Myślicki 35 006), nadawcą jest późniejszy zakonnik i ksiądz Edmund Rosenbajger, ciekawa treść.

50 PLN50 PLN
14273

1935 Kopiec Marszałka Piłsudskiego, opłacony zgodnie z taryfą list polecony ofrankowany znaczkami z nadrukiem wysłany 21 X 37 z Przemyśla do Włocławka; datownik odbiorczy na odwrocie; dobry stan zachowania.

50 PLN50 PLN
14274

1935 Kopiec Marszałka Piłsudskiego, opłacone zgodnie z taryfą druki polecone ofrankowany znaczkami z nadrukiem wysłany 12.VI z Krakowa do Poznania, znaczki skasowane datownikiem okolicznościowym KOPIEC MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO SOWINIEC k.KRAKOWA 7.VI; datownik odbiorczy na odwrocie; słabszy stan zachowania koperta pionowo złożona i ukośnie zgięta (Myślicki 35 006).

50 PLN50 PLN
14300

1936 list z Niedźwiedzia do Szwajcarii, adresowany do Ignacego Paderewskiego nadany przez Stanisława Bielickiego, wybitnego pianistę i krytyka muzycznego, ucznia J.I. Paderewskiego.

250 PLN290 PLN
14306

1936 list polecony z Lwowa do Niemiec ze stemplem kontroli dewizowej z UP Lwów 1, na odwrocie stempel niemiecki ambulansowy na trasie Breslau - Buthen (Wrocław - Bytom).

80 PLN80 PLN
14307

1936 list polecony z Warszawy do Kanady, kasownik okolicznościowy "witaj gwiazdko złota", na odwrocie znaczek na pomoc zimową dla bezrobotnych i stempel kontroli dewizowej.

120 PLN120 PLN
14308

1936 10-lecie prezydentury Ignacego Mościckiego, dwa czworobloki znaczków z 1 zł., pierwszy ma przesuniętą w dół datę - większa odległość daty od rysunku, drugi ma datę przesuniętą w górę - mniejsza odległość daty od rysunku, zwykle data jest pośrodku marginesu.

400 PLN380 PLN