The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
14309

1936 zawody balonowe o puchar Gordon-Bennetta, parka znaczków za 30 gr., prawy z błędem na poz.20 "górna kreska drugiego E wygięta" (Fi.240.-), gwarancja Kalinowski, z opisem.

200 PLN180 PLN
14314

1936 zawody balonowe o puchar Gordon-Bennetta, seria czysta, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja (Fi.150.-).

130 PLN120 PLN
14330

1937 "WITAJ GWIAZDKO ZŁOTA" Gdynia - karnet z znaczkami ostemplowanymi świątecznym kasownikiem okolicznościowych, według Myślickiego stopień rzadkości C (Myślicki 36 044).

300 PLN990 PLN
14333

1937 miejscowy firmowy list polecony z Kalisza 18.III.37.

25 PLN35 PLN
14340

1937 list polecony z Radziwiłowa koło Brodów do Paragwaju, na odwrocie nalepka kontroli dewizowej i stemple odbiorcze, ciekawa i rzadka destynacja.

180 PLN180 PLN
14341

1937 pośrednictwo pocztowe "KOLEKTURA J.WOLANOW" Warszawa 1, polecony list zleceniowy wysłany 24.2.37 do Kielc, rzadki stempel kolektury z numerem pośrednictwa pocztowego nr 6, walor w bardzo dobrym stanie zachowania; wszelkie przesyłki z pośrednictw pocztowych, a polecone w szczególności, należą do najrzadszych walorów okresu międzywojennego.

1 200 PLN2 300 PLN
14349

1937 list z kasownikiem okolicznościowym II Jarmarku Poleskiego w Pińsku.

30 PLN30 PLN
14351

1937 seria wydania widokowego.

20 PLN25 PLN
14364

1937 gen. Edward Rydz Śmigły, seria z dwoma odmianami znaczka za 25 gr.

15 PLN15 PLN
14369

1937 Edward Rydz - Śmigły, znaczek makulaturowy z przesuniętą perforacją.

120 PLN110 PLN
14372

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, cięty znaczek za 1 zł., katalogowany tylko bez gumy (Fi.75.-), ten z pełną oryginalną gumą w pięknym stanie, gwarancja Berbeka.

150 PLN140 PLN
14392

1938 polecony list urzędowy z Ministerstwa Przemysłu i handlu w Warszawie do Torunia, opłata za ekspres znaczkiem opłaty, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN60 PLN
14420

1938 150. rocznica uchwalenia konstytucji Stanów Zjednoczonych.

10 PLN10 PLN
14425

1938 V Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna, bloki z małymi śladami podlepek na marginesie liczone jako parki znaczków z bloku (306 + 307AB Fi.520.-).

540 PLN540 PLN
14429

1938 przyłączenie Zaolzie.

15 PLN15 PLN
14460

1938 wydanie dobroczynne z dopłatą na pomoc zimową, seria czysta (Fi.50.-); bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
14483

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości blok stemplowany kasownikiem pierwszego dnia obiegu.

80 PLN80 PLN
14488

1938 kartka okolicznościowa wydana przez Komitet Organizacyjny 1-go polskiego lotu do stratosfery, stan idealny.

80 PLN80 PLN
14520

1939 Międzynarodowe Zawody narciarskie FIS w Zakopanem, seria.

60 PLN60 PLN
14528

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC101, kartka z Kielc do Starachowic, stempel cenzury z Kielc BC nr 101 w kolorze fioletowym, widokówka z Kielc, gwarancja Drzewiecki.

360 PLN360 PLN
14531

1939 25. rocznica wymarszu Legionów, znaczki z bloku.

50 PLN50 PLN
14539

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC108, kartka z Zawichostu nadana 3.09.39 do Zawiercia, stempel cenzury z Ostrowca BC nr 108 w kolorze czerwonym, najwyższy numer cenzury.

580 PLN580 PLN
14549

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC3, kartka z Warszawy nadana 4.9.39 do Skrzeszewa, stempel cenzury z Warszawy BC nr 3, rzadki wirnik propagandowy "TYDZIEŃ GÓR ZAKOPANE 7 - 12 WRZEŚNIA 1939" stosowanym na krótko przed wybuchem drugiej Wojny Światowej i na początku trwania kampanii wrześniowej, gwarancja Rzadkosz.

500 PLN510 PLN
14550

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC95, kartka z Drohiczyna nadana 9.9.39 do Józefowa, stempel cenzury z Pińska BC nr 95 w kolorze fioletowym.

500 PLN500 PLN
14565

1939 Międzynarodowe Zawody Narciarskie FIS w Zakopanem, okolicznościowa widokówka ze zdjętym znaczkiem.

60 PLN84 PLN
14607

1921 wydanie z dopłatą na Śląsk, seria cieta i ząbkowana.

160 PLN150 PLN
14629

1921 seria obiegowa z różnymi rysunkami cięta i ząbkowana.

100 PLN90 PLN
14635

1921 Oszmiana - rzadkie oryginalne ostemplowanie Litwy Środkowej - Katedra Św.Stanisława w Wilnie, znaczek za 2 mk. ręcznie skasowany w Oszmianie w dniu 18.VI.21, gwarancja i opis Schmutz.

250 PLN225 PLN
14667

1921 znaczki dopłaty, komplet prób w kolorze lilabrązowym, na kremowoszarym papierze gazetowym, w czworoblokach (wersje najtańsze na tym papierze Fi.2400.-), gwarancja.

320 PLN320 PLN
14668

1921 znaczki dopłaty, komplet prób w kolorze lilabrązowym, na kremowoszarym papierze gazetowym, w czworoblokach, wszystkie o podwójnym druku, sygnowane, gwarancja Krawczyk, Berbeka.

240 PLN240 PLN
14687

1921 polecona kartka poczty polowej Litwy Środkowej, datownik frontowej poczty polowej nr 23.

180 PLN180 PLN
14696

1922 otwarcie Sejmu Litwy Środkowej, czysta seria cięta z pełną oryginalną gumą, bardzo ładny stan zachowania.

160 PLN145 PLN
14719

1925 Port Gdańsk, arkusz sprzedażny znaczka za 1 gr. złożony w połowie.

800 PLN800 PLN
14732

1927 Port Gdańsk, kartka z Gdańska 22.3.27 do Krakowa.

100 PLN100 PLN
14750

1931 Port Gdańsk, prawidłowo opłacony list lotniczy z Gdańska do Poznania, mieszana frankatura ze polskim znaczkiem opłaty wydania lotniczego, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

200 PLN200 PLN
14787

1938 Port Gdańsk, FDC - 20. rocznica odzyskania niepodległości, seria znaczków na wycinkach ostemplowanych 11.XI w pierwszym dniu obiegu datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY GDAŃSK 1" (Mi. seria kasowana - 110 euro).

60 PLN60 PLN
14802

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. na kopercie znaczki: fenigowe (małe) w I typie, koronowe (duże) w II typie, skasowana 29.V w Cieszynie, na kilku znaczkach przebarwienia

100 PLN115 PLN
14898

1920 Kwidzyn, znaczek wydania przedrukowego unieważniony kasownikiem MMarienburga (Malbork), gwarancja Wiatrowski.

60 PLN60 PLN
14932

1920 Olsztyn, całostka.

30 PLN30 PLN
14939

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek gazetowy za 3 hal. w kolorze czarnym na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Głowa Merkurego" projektu Prof.J.Bukowskiego, zachowany w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

160 PLN160 PLN