The auction will start on 09.09.2022

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
24146

1942 formularz przesyłki ekspresowej.

80 PLN80 PLN
24150

1943 "unbekannt/ Aufruf Erfolglos" rzadki stempel urzędu pocztowego we Lwowie informujący o niemożliwości doręczenia przesyłki odciśnięty na formularzu kartkowym o sygnaturze DPO 444 (3.41), nadawcą którego jest Gertruda Potocka, wysłany 14.5 z Czortkowa do Lwowa, przesyłka niedoręczona, opatrzona stosowną adnotacją, zwrócona do nadawcy stempelek "Zurück": bardzo ciekawa całość w dobrym stanie zachowania (niewielkie zaplamienia).

350 PLN350 PLN
24169

1943 znaczki urzędowe, godło III Rzeszy na tle Wawelu, znaczek za 6 gr. z przesuniętą cyfrą wartości, gwarancja Korszeń.

150 PLN150 PLN
24171

1943 godło III rzeszy na tle Wawelu, znaczek z silnym abklaczem.

100 PLN100 PLN
24172

1943 znaczek makulaturowy z drukiem na pomarszczonym papierze, gwarancja Korszeń.

100 PLN100 PLN
24175

1943 (?) "Nächtraglich entwertet" rzadki stempel pocztowy na miejscowym liście urzędowym przesłanym w Warszawie, w urzędzie nadawczym znaczek nie został skasowany, a w urzędzie odbiorczym - aby uniemożliwić jego powtórne użycie - unieważniono go stempelkiem "Nächtraglich entwertet"; ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN250 PLN
24177

1943 znaczki urzędowe, godło III Rzeszy na tle Wawelu, 24 gr - frankatura pojedyncza, druk - "Decyzja zapomogowa" przesłany miejscowo 11.5.44 w Warszawie, znaczek skasowany datownikiem WARSCHAU C1 z wyróżnikiem "am"; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

100 PLN100 PLN
24178

1943 KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA DO POLSKI, list polecony wysłany 26.8 z Berlina do Starachowic, datownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
24182

1943 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji w Tymbarku do Limanowej.

40 PLN40 PLN
24207

1944 list z Lublina 13.4.44 do Oszczowa w gminie Dołchobyczów gdzie w tym okresie doszło do mordu na polskiej ludności przez ukraińskich nacjonalistów, stempelek z informacją o czasowym braku możliwości doręczenia przesyłki " Sendung z. Zt. unzustellbar / Neue Anschrift abwarten / Zurück an Absender".

500 PLN500 PLN
24208

1944 kartka ekspresowa z Warszawy do Sztokholmu z prośbą pomoc w postaci paczki, tak zwana korespondencja "żebracza", stempel cenzury Wermachtu, ślady cenzury chemicznej przeprowadzanej w celu poszukiwania ukrytego tekstu.

150 PLN150 PLN
24220

1944 wydanie na Fundusz Generalnego Gubernatorstwa, makulaturowy znaczek cięty, gwarancja Korszeń.

200 PLN200 PLN
24221

1944 wydanie na fundusz kultury GG, znaczek cięty zw pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

500 PLN500 PLN
24242

1944 telegram nadany 8.IV z Warszawy do Lublina (koperta dobierana); walor nieczęsto oferowany na rynku.

120 PLN120 PLN
24252

2008 zeszyt wydania Arge Generalgouverment 1939 - 1945 autorstwa Michaela Schweizera i Otto Thala, język angielski, 90 stron, liczne ilustracje.

100 PLN90 PLN
24277

1945 specjalna karta dla robotników przymusowych z krajów Europy Wschodniej w III Rzeszy, część na odpowiedź karty podwójnej wysłana 17.1 ze szpitala dziecięcego w Bad Hall do obozu pracy przymusowej Reichsbahnlager 5 St.Martin b/Traun; karty stosowane głównie przez robotników ukraińskich, użyte przez Polaków - bardzo rzadkie; bardzo dobry stan zachowania.

300 PLN300 PLN
24338

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, gwarancja Walocha.

30 PLN30 PLN
24343

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, gwarancja Walocha.

25 PLN25 PLN
24346

1942 Madonna, kasowana seria na papierze białym gładkim bibułkowym (Fi.185.-), gwarancja Korszeń.

150 PLN150 PLN
24383

1942-43 Cyfry, kasowana seria znaczków dopłaty - wszystkie podstawowe odmiany (Fi.595.-), gwarancja Korszeń.

480 PLN480 PLN
24416

1942 kartka z grafiką obozową "Łazienki Królewskie w warszawie", drobne zaplamienia.

70 PLN70 PLN
24418

1943 kartka z wielkanocna grafiką obozową, stempel okolicznościowy "DRUGA WYSTAWA DRZEWORYTU". 26.IV - 1943 - 2.V.".

90 PLN90 PLN
24423

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, znaczek za 5 f na karcie skasowany 24 V stemplem okolicznościowym "400-LECIE KOPERNIKA"; dodatkowo stempelek "KOŁO FILATELISTÓW OBÓZ OF.IIC" - ciekawa treść; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

250 PLN250 PLN
24440

1943-44 Hetmani, seria czysta (Fi.250.-), gwarancja Korszeń.

225 PLN225 PLN
24463

1943 Obrona Warszawy, czysty znaczek za 10+40 f., gwarancja Korszeń.

45 PLN45 PLN
24466

1943 obrona Warszawy, gwarancja Walocha.

30 PLN30 PLN
24472

1943 25-lecie odzyskania niepodległości, gwarancja Walocha.

40 PLN40 PLN
24476

1943 Polska YMCA, karta z wydrukowanym na odwrocie tekstem ozdobiona grafiką Koła Filatelistów, znaczek skasowany stemplem okolicznościowym "WILNO" z okazji rocznicy wyzwolenia Wilna w 1919; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

200 PLN200 PLN
24491

1943 znaczek na przesyłki urzędowe, gwarancja Walocha.

20 PLN20 PLN
24551

1944 150. rocznica Powstania Kościuszkowskiego, gwarancja Walocha.

15 PLN15 PLN
24560

1944 święto 3 Maja, gwarancja Walocha.

15 PLN15 PLN
24577

1944 Święto Morza, gwarancja Korszeń.

15 PLN15 PLN
24580

1944 Rok Olimpijski, kasowany znaczek za 10 f. w kolorze czerwonym, gwarancja Korszeń.

40 PLN40 PLN
24581

1944 karta "firmowa" klubu sportowego KS KRESY na froncie ozdobiona grafiką przedstawiającą godło klubu, a na odwrocie jego miniaturką, z fantazyjnym napisem POCZTÓWKA, ofrankowana znaczkiem Rok Olimpijski skasowanym stemplem olimpijskim 13.VIII - dniu rozpoczęcia Olimpiady Obozowej; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

600 PLN600 PLN
24590

1944 Tydzień Ziem Wschodnich, seria czysta, gwarancja Korszeń.

75 PLN75 PLN
24600

1944 500. rocznica bitwy pod Warną, gwarancja Korszeń.

15 PLN15 PLN
24646

1944 grafika obozowa z życzeniami "wesołych świąt" Wielkiej Nocy, na odwrocie stempelek własnościowy.

250 PLN250 PLN
24647

1944 grafika obozowa z życzeniami "wesołych świąt" Wielkiej Nocy, na odwrocie stempelek własnościowy.

250 PLN250 PLN
24648

1944 grafika obozowa z życzeniami "wesołych świąt" Wielkiej Nocy, na odwrocie stempelek własnościowy.

250 PLN250 PLN
24663

1942 Budynek obozowy, kasowany znaczek za 10 f. niekatalogowany w kolorze szarym na papierze żółtobrunatnym gładkim cienkim, gwarancja i opis Korszeń.

400 PLN400 PLN