The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
24067

1940 znaczki urzędowe, godło III Rzeszy w małym formacie, 12 gr - frankatura wielokrotna, miejscowy list wysłany 19.12.1941 w Kielcach, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN45 PLN
24068

1940 znaczki z różnym rozstawieniem cyfr w nominale.

20 PLN20 PLN
24072

1940 Oflag IXB, formularz potwierdzenia otrzymania paczki datowany 17.IV, wysłany z obozu 20.4.39 (błędnie ustawiona data roczna datownika) do Będzina, niemy kasownik nadawczy, stempelek cenzora obozowego nr.5; zwraca uwagę stempel w ramce "Leitpunkt: Kattowitz 2"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
24075

1940 formularz GG potwierdzenia wpłaty, niewielkie rozdarcie prawego odcinka.

130 PLN130 PLN
24078

1941 2. rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria 5 kart okolicznościowych ostemplowanych okolicznościowo 26.10 w: Krakowie, Lwowie, Lublinie, Radomiu i Warszawie.

120 PLN120 PLN
24080

1941 formularz poszukiwawczy Polskiego Czerwonego Krzyża wysłany 14.VIII z miejscowości Kańczuga do PCK w Krakowie, stempelek wpływu "16 SRP.1941"; dodatkowo propagandowy stempel zwycięstwa - V (Viktoria), wprowadzony do użycia w Generalnym Gubernatorstwie po ataku na Związek Sowiecki; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania; niewielkie ślady archiwizacji; gwarancja Schmutz.

350 PLN350 PLN
24087

1941 widoki zabytkowych budowli (II) - Barbakan w Krakowie, unikalna - co zaznaczono w ateście, próba znaczka za 2 zł. w kolorze czarnosepia na białym grubszym papierze, lekko pionowo zgięta, fotoatest Krischke BPP.

2 600 PLN2 600 PLN
24096

1941 portret Hitlera na jednolitym tle, 20 gr - frankatura pojedyncza, dowód nadania paczki o sygnaturze DPO449 (3.41) wysłanej 18.III z Falenicy; znaczek unieważniony datownikiem "FALENICA über WARSCHAU C1" z wyróżnikiem "b"; niecodzienna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; wysoka wycena katalogowa (Fi.160.-)!

120 PLN120 PLN
24123

1942 urodziny Hitlera, seria wydana na japońskim papierze, ostemplowana okolicznościowo na karcie 20.IV w pierwszym dniu obiegu w Krakowie.

30 PLN27 PLN
24128

1942 kartka nadana w pośrednictwie pocztowym w Kościelcu Pińczowskim do Krakowa, stempel pośrednictwa, dodatkowo propagandowy stempel zwycięstwa - V (Viktoria), wprowadzony do użycia w Generalnym Gubernatorstwie po ataku na Związek Sowiecki.

140 PLN140 PLN
24144

1942 więzienie na zamku w Lublinie, przekaz paczkowy z Rudy Opalińskiej do więzienia. Zamek w Lublinie był uznawany za jedno z najcięższych niemieckich więzień w okupowanej Polsce[a]. Historycy obliczają, że w latach 1939–1944 przez więzienie przeszło około 40 tys. osób. W gronie tym znajdowali się m.in. aresztowani członkowie ruchu oporu, ofiary pacyfikacji i ulicznych łapanek, przestępcy pospolici oraz Żydzi. Około 2200 więźniów zginęło w śledztwie lub zmarło na terenie więzienia, a kolejne 4500 zamordowano w tajnych egzekucjach przeprowadzanych w okolicach Lublina. 18 640 więźniów zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych, z czego około 3600 poniosło tam śmierć.

200 PLN200 PLN
24145

1942 niemiecki przekaz pocztowy.

80 PLN80 PLN
24146

1942 formularz przesyłki ekspresowej.

80 PLN80 PLN
24150

1943 "unbekannt/ Aufruf Erfolglos" rzadki stempel urzędu pocztowego we Lwowie informujący o niemożliwości doręczenia przesyłki odciśnięty na formularzu kartkowym o sygnaturze DPO 444 (3.41), nadawcą którego jest Gertruda Potocka, wysłany 14.5 z Czortkowa do Lwowa, przesyłka niedoręczona, opatrzona stosowną adnotacją, zwrócona do nadawcy stempelek "Zurück": bardzo ciekawa całość w dobrym stanie zachowania (niewielkie zaplamienia).

350 PLN350 PLN
24169

1943 znaczki urzędowe, godło III Rzeszy na tle Wawelu, znaczek za 6 gr. z przesuniętą cyfrą wartości, gwarancja.

150 PLN150 PLN
24171

1943 godło III rzeszy na tle Wawelu, znaczek z silnym abklaczem.

100 PLN100 PLN
24172

1943 znaczek makulaturowy z drukiem na pomarszczonym papierze, gwarancja.

100 PLN100 PLN
24175

1943 (?) "Nächtraglich entwertet" rzadki stempel pocztowy na miejscowym liście urzędowym przesłanym w Warszawie, w urzędzie nadawczym znaczek nie został skasowany, a w urzędzie odbiorczym - aby uniemożliwić jego powtórne użycie - unieważniono go stempelkiem "Nächtraglich entwertet"; ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN250 PLN
24177

1943 znaczki urzędowe, godło III Rzeszy na tle Wawelu, 24 gr - frankatura pojedyncza, druk - "Decyzja zapomogowa" przesłany miejscowo 11.5.44 w Warszawie, znaczek skasowany datownikiem WARSCHAU C1 z wyróżnikiem "am"; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

100 PLN100 PLN
24178

1943 KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA DO POLSKI, list polecony wysłany 26.8 z Berlina do Starachowic, datownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
24182

1943 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji w Tymbarku do Limanowej.

40 PLN40 PLN
24207

1944 list z Lublina 13.4.44 do Oszczowa w gminie Dołchobyczów gdzie w tym okresie doszło do mordu na polskiej ludności przez ukraińskich nacjonalistów, stempelek z informacją o czasowym braku możliwości doręczenia przesyłki " Sendung z. Zt. unzustellbar / Neue Anschrift abwarten / Zurück an Absender".

500 PLN500 PLN
24208

1944 kartka ekspresowa z Warszawy do Sztokholmu z prośbą pomoc w postaci paczki, tak zwana korespondencja "żebracza", stempel cenzury Wermachtu, ślady cenzury chemicznej przeprowadzanej w celu poszukiwania ukrytego tekstu.

150 PLN150 PLN
24220

1944 wydanie na Fundusz Generalnego Gubernatorstwa, makulaturowy znaczek cięty, gwarancja.

200 PLN200 PLN
24221

1944 wydanie na fundusz kultury GG, znaczek cięty zw pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

500 PLN500 PLN
24242

1944 telegram nadany 8.IV z Warszawy do Lublina (koperta dobierana); walor nieczęsto oferowany na rynku.

120 PLN120 PLN
24252

2008 zeszyt wydania Arge Generalgouverment 1939 - 1945 autorstwa Michaela Schweizera i Otto Thala, język angielski, 90 stron, liczne ilustracje.

100 PLN90 PLN
24277

1945 specjalna karta dla robotników przymusowych z krajów Europy Wschodniej w III Rzeszy, część na odpowiedź karty podwójnej wysłana 17.1 ze szpitala dziecięcego w Bad Hall do obozu pracy przymusowej Reichsbahnlager 5 St.Martin b/Traun; karty stosowane głównie przez robotników ukraińskich, użyte przez Polaków - bardzo rzadkie; bardzo dobry stan zachowania.

300 PLN300 PLN
24294

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x2 o nakładzie 200 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

750 PLN750 PLN
24307

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szaroniebieskim na papierze y4 o nakładzie 207 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN720 PLN
24312

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze y2 o nakładzie 232 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

600 PLN600 PLN
24318

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze x2 o nakładzie 276 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

400 PLN360 PLN
24320

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnooliwkowym na papierze y2 o nakładzie 204 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN720 PLN
24324

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze w kolorze ciemnobrązowym na papierze y2 (nakład 208 sztuk), gwarancja i opis Schmutz.

700 PLN700 PLN
24330

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowobrązowym na papierze x2 o nakładzie 183 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

850 PLN750 PLN
24338

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, gwarancja Walocha.

30 PLN30 PLN
24343

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, gwarancja Walocha.

25 PLN25 PLN
24346

1942 Madonna, kasowana seria na papierze białym gładkim bibułkowym (Fi.185.-), gwarancja.

150 PLN150 PLN
24383

1942-43 Cyfry, kasowana seria znaczków dopłaty - wszystkie podstawowe odmiany (Fi.595.-), gwarancja.

480 PLN480 PLN
24416

1942 kartka z grafiką obozową "Łazienki Królewskie w warszawie", drobne zaplamienia.

70 PLN70 PLN