The auction will start on 09.09.2022

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
23729

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie zachowania (Fi.100.-).

80 PLN80 PLN
23732

1943 polskie siły zbrojne w walce z Niemcami, seria drugiego wydania.

45 PLN45 PLN
23735

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie (Fi.70.-).

80 PLN80 PLN
23739

1944 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na kopercie, skasowana 18.VII metalowym datownikiem typu I w agencji pokładowej nr.5 Polskiej Marynarki Handlowej na statku m/s "Sobieski", znaczki kasowane w agencjach statków handlowych są o wiele rzadziej spotykane i bardzo trudne do zdobycia.

150 PLN135 PLN
23773

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, unikalny lotniczy list polecony wysłany 14.12 z urzędu pocztowego Lwów 10 do Krakowa; ładnie ofrankowana koperta, fioletowe stempelki: polski polecenia i rosyjski "АВИО"; zalepka i stemple cenzury niemieckiej, kasownik odbiorczy Kraków 30.12; korespondencja pomiędzy częścią Polski okupowaną przez Rosję, a częścią okupowaną przez Niemcy wędrowała okrężną drogą przez Moskwę i Berlin, na tym właśnie odcinku mogła być przewieziona pocztą lotniczą, przesyłki takie są jednak wyjątkowo rzadkie, a w idealnym stanie zachowania niespotykane; gwarancja Korszeń.

1 200 PLN1 200 PLN
23858

1941 zestaw pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii, znaczki gumowane w pięknym stanie.

200 PLN200 PLN
23860

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie, bardzo ładny stan, nakład 1000 sztuk.

800 PLN800 PLN
23862

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, cięta seria niegumowana, w dawnych katalogach w tej postaci katalogowano tych osiem wartości jako nowodruki, obecnie jako próby lub nowodruki (Fi.800.-), siedem zachowanych w ładnym stanie, ostatni na ścienionym papierze nie jest liczony.

700 PLN630 PLN
23903

1943 Święto Morza, seria nalepek propagandowych - SŁOWIANIE NA OCEANY i POTĘGA POLSKI TO KOLONIE, wydanych przez zjednoczone organizacje podziemne: KOP, OW, ZPN oraz MIECZ i PŁUG.

80 PLN80 PLN
23915

1944 aerograf z kopertą - wysłany 5.II z Nowego Jorku do polskiej jednostki o kryptonimie pocztowym 628, przekazany kolejno do jednostek o kryptonimach: 264, 202, O.Z.A., cenzura, kasowniki poczt polowych 101, 132; przesyłka długo poszukiwała adresata, obieg pocztowy na każdym etapie bogato udokumentowany; bardzo dobry stan zachowania.

400 PLN400 PLN
23932

1944 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, polecona karta pocztowa wysłana z Żyrardowa do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymane paczki, w rzeczywistości poprzez PCK, który pośredniczył w wysyłce paczek do kraju, okrągły stempel cenzury Wehrmachtu, a na odwrocie stempel odbiorczy i ślady cenzury chemicznej przeprowadzanej w celu poszukiwania ukrytego tekstu.

175 PLN158 PLN
23983

1947 UGANDA, urzędowy list wysłany 22.V z Masindi do Towarzystwa Pomocy Polakom "Relief Society for Poles" w Londynie - organizacji zajmującej się pomocą humanitarną Polakom, którzy w wyniku wojny znaleźli się na obczyźnie; owalna pieczęć "POLISH REFUGEE SETTLEMEN BUNYORO" z datą"MAY 22 1947" i stempelek "POLSKIE OSIEDLA Polish Settlement Masindi Uganda", datownik nadawczy MASINDI; koperta użyta dwukrotnie (pod naklejką widoczny poprzedni adres i fragmenty znaczka) w ramach tzw. WAR ECONOMY - wielokrotnego użycia kopert urzędowych (oszczędność papieru) w ramach gospodarki wojennej Imperium Brytyjskiego; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania, będący świadectwem dramatycznych losów Polaków w czasie II wojny.

Masindi - zespół osiedli znajdujących się na terenie królestwa Bunyoro w Ugandzie dla polskich uchodźców, głównie kobiet i dzieci, które wskutek agresji sowieckiej 17.IX.1939 wywieziono z Polski w głąb Związku Sowieckiego, części z nich dzięki gen.Andersowi udało się opuścić "nieludzką ziemię" i po koszmarze pobytu w kraju rad znaleźć spokojną przystań w Ugandzie; polscy uchodźcy przebywali w Masindi w latach 1942-48.

800 PLN550 PLN
23995

1939 I wydanie przedrukowe, 16 gr - frankatura pojedyncza, kompletna opaska gazetowa "Warschauer Zeitung" nr.26 z 1939 roku (ukazał się 12.12.39) wysłana 27.2.40 z Warszawy do Amstelveen w Holandii; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN250 PLN
23996

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 27.XII z Gorlic do "Administracji Łemkowszczyzny" w Sanoku, znaczek z dolnym marginesem unieważniony fioletowym kasownikiem prowizorycznym "Gorlice" z dostawioną datą "27 Dez.1939"; przesyłka dosyłana, liczne adnotacje na odwrocie.

100 PLN100 PLN
24000

1939 polska karta pocztowa użyta jako formularz przez urzędnika niemieckiego, wysłana 28.11 z Krakowa do Halle, przekreślony znak opłaty unieważniono datownikiem KRAKAU 1 z wyróżnikiem "c", na górze karty dopisek "Deutsche Dienstpost", w adresie nadawcy podano urząd Kraków 3, pieczęć urzędowa wysyłającego z godłem III Rzeszy "Postbeauftragte de ... Militärbefehlshabe ... "; niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu funkcjonowania niemieckiej poczty okupacyjnej, doskonały stan zachowania.

350 PLN350 PLN
24002

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 15 fen użyty na terenie GG, polska karta pocztowa wykorzystana jako formularz opłacona znaczkiem niemieckim według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940), wysłana 20.XII z Warszawy do Pruszkowa; znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem; dobry stan zachowania.

250 PLN250 PLN
24010

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana, poza rozmytą miejscami i brakiem pasa gumy po lewej w dobrym stanie , gwarancja i opis

150 PLN150 PLN
24012

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 24/25 gr z katalogowanym błędem na poz 41 "przecinek między n i e w General", kasowany, dobry stan zachowania; gwarancja i opis Korszeń.

50 PLN50 PLN
24017

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria czysta, bardzo dobry stan zachowania (Fi.80.-).

60 PLN60 PLN
24030

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową, seria na liście poleconym z Krakowa do Poznania, na odwrocie stempel odbiorczy.

80 PLN80 PLN
24035

1940 całostka z sygnaturą VI-1939 i hasłem propagandowym I.

50 PLN50 PLN
24045

1940 "wyszczerbiona górna pozioma kreska litery E w POSTKARTE" widoki zabytkowych budowli, 12 gr karta zielona o sygnaturze II.41, wysłana 4.8.1941 z Lublina do Otwocka.

100 PLN100 PLN
24047

1940 formularz na polskiej całostce, gwarancja Pelczar.

150 PLN150 PLN
24052

1940 formularz na polskiej całostce, gwarancja i oznaczenie Pelczar.

50 PLN242 PLN
24053

1940 formularz na polskiej całostce, gwarancja Pelczar.

50 PLN50 PLN
24054

1940 formularz na polskiej całostce, gwarancja Pelczar.

50 PLN50 PLN
24058

1940 godło Rzeszy w dużym formacie, znaczek z silnie przesuniętym drukiem nominału z obiegu pocztowego.

160 PLN160 PLN
24059

1940 znaczki urzędowe, godło III Rzeszy w dużym formacie, list II klasy za zwrotnym poświadczeniem odbioru wysłany 17.12.1941 z Krakowa do Dobczyc, list najpewniej nie został doręczony i zwrócono go do nadawcy - sądu, stąd otwory od przechowywania koperty w aktach; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN72 PLN
24067

1940 znaczki urzędowe, godło III Rzeszy w małym formacie, 12 gr - frankatura wielokrotna, miejscowy list wysłany 19.12.1941 w Kielcach, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN45 PLN
24068

1940 znaczki z różnym rozstawieniem cyfr w nominale.

20 PLN20 PLN
24072

1940 Oflag IXB, formularz potwierdzenia otrzymania paczki datowany 17.IV, wysłany z obozu 20.4.39 (błędnie ustawiona data roczna datownika) do Będzina, niemy kasownik nadawczy, stempelek cenzora obozowego nr.5; zwraca uwagę stempel w ramce "Leitpunkt: Kattowitz 2"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
24075

1940 formularz GG potwierdzenia wpłaty, niewielkie rozdarcie prawego odcinka.

130 PLN130 PLN
24078

1941 2. rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria 5 kart okolicznościowych ostemplowanych okolicznościowo 26.10 w: Krakowie, Lwowie, Lublinie, Radomiu i Warszawie.

120 PLN120 PLN
24080

1941 formularz poszukiwawczy Polskiego Czerwonego Krzyża wysłany 14.VIII z miejscowości Kańczuga do PCK w Krakowie, stempelek wpływu "16 SRP.1941"; dodatkowo propagandowy stempel zwycięstwa - V (Viktoria), wprowadzony do użycia w Generalnym Gubernatorstwie po ataku na Związek Sowiecki; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania; niewielkie ślady archiwizacji; gwarancja Schmutz.

350 PLN350 PLN
24087

1941 widoki zabytkowych budowli (II) - Barbakan w Krakowie, unikalna - co zaznaczono w ateście, próba znaczka za 2 zł. w kolorze czarnosepia na białym grubszym papierze, lekko pionowo zgięta, fotoatest Krischke BPP.

2 600 PLN2 600 PLN
24096

1941 portret Hitlera na jednolitym tle, 20 gr - frankatura pojedyncza, dowód nadania paczki o sygnaturze DPO449 (3.41) wysłanej 18.III z Falenicy; znaczek unieważniony datownikiem "FALENICA über WARSCHAU C1" z wyróżnikiem "b"; niecodzienna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; wysoka wycena katalogowa (Fi.160.-)!

120 PLN120 PLN
24123

1942 urodziny Hitlera, seria wydana na japońskim papierze, ostemplowana okolicznościowo na karcie 20.IV w pierwszym dniu obiegu w Krakowie.

30 PLN27 PLN
24128

1942 kartka nadana w pośrednictwie pocztowym w Kościelcu Pińczowskim do Krakowa, stempel pośrednictwa, dodatkowo propagandowy stempel zwycięstwa - V (Viktoria), wprowadzony do użycia w Generalnym Gubernatorstwie po ataku na Związek Sowiecki.

140 PLN140 PLN
24144

1942 więzienie na zamku w Lublinie, przekaz paczkowy z Rudy Opalińskiej do więzienia. Zamek w Lublinie był uznawany za jedno z najcięższych niemieckich więzień w okupowanej Polsce[a]. Historycy obliczają, że w latach 1939–1944 przez więzienie przeszło około 40 tys. osób. W gronie tym znajdowali się m.in. aresztowani członkowie ruchu oporu, ofiary pacyfikacji i ulicznych łapanek, przestępcy pospolici oraz Żydzi. Około 2200 więźniów zginęło w śledztwie lub zmarło na terenie więzienia, a kolejne 4500 zamordowano w tajnych egzekucjach przeprowadzanych w okolicach Lublina. 18 640 więźniów zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych, z czego około 3600 poniosło tam śmierć.

200 PLN200 PLN
24145

1942 niemiecki przekaz pocztowy.

80 PLN80 PLN