The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
23577

1930 Port Gdańsk, znaczek w kolorze fioletowoniebieskim, gwarancja i opis Walocha.

60 PLN60 PLN
23578

1930 Port Gdańsk, znaczek w barwie szaroniebieskiej, gwarancja i opis Walocha.

150 PLN150 PLN
23579

1930 Port Gdańska, gwarancja Kalinowski.

50 PLN50 PLN
23588

1933 Port Gdańsk, gwarancja Kalinowski.

400 PLN400 PLN
23593

1935 Port Gdańsk, polskie znaczki opłaty bez przedruku użyte w Gdańsku, list wysłany 9.VII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Tczewa; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWO-TEL." z wyróżnikiem "u"; koperta firmowa "Bank Kwilecki, Potocki i Ska Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku"; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

400 PLN320 PLN
23595

1936 Port Gdańsk, wydanie obiegowe - widoki (I), seria czysta (Mi.50 euro), bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz, Krawczyk,.

60 PLN100 PLN
23600

1937 Port Gdańsk, wydanie obiegowe - widoki (II), seria czysta (Mi.50 euro), bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Kalinowski.

50 PLN50 PLN
23626

1920 Kwidzyn, seria podstawowa tak zwanego pierwszego wydania mediolańskiego, znaczki na wycinkach unieważnione kasownikiem Kwidzyna.

250 PLN250 PLN
23645

1920 Olsztyn, arkusz znaczka w barwie ciemno żółtozielonej wydania przedrukowego, na odwrocie kilka plamek, arkusz złożony w połowie.

240 PLN210 PLN
23681

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 5 hal. w barwie ciemnozielonej na papierze białym gładkim średnim - wzór "Kościół w Komorowicach" projektu Prof. W.Zarzyckiego, ładny stan zachowania, gwarancja.

120 PLN108 PLN
23699

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, znaczek cięty.

35 PLN45 PLN
23712

1921 Górny Śląsk, podstawowa seria wydania okolicznosciowego stemplowana na wycinkach, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

900 PLN900 PLN
23729

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie zachowania (Fi.100.-).

80 PLN80 PLN
23732

1943 polskie siły zbrojne w walce z Niemcami, seria drugiego wydania.

45 PLN45 PLN
23735

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie (Fi.70.-).

80 PLN80 PLN
23739

1944 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na kopercie, skasowana 18.VII metalowym datownikiem typu I w agencji pokładowej nr.5 Polskiej Marynarki Handlowej na statku m/s "Sobieski", znaczki kasowane w agencjach statków handlowych są o wiele rzadziej spotykane i bardzo trudne do zdobycia.

150 PLN135 PLN
23773

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, unikalny lotniczy list polecony wysłany 14.12 z urzędu pocztowego Lwów 10 do Krakowa; ładnie ofrankowana koperta, fioletowe stempelki: polski polecenia i rosyjski "АВИО"; zalepka i stemple cenzury niemieckiej, kasownik odbiorczy Kraków 30.12; korespondencja pomiędzy częścią Polski okupowaną przez Rosję, a częścią okupowaną przez Niemcy wędrowała okrężną drogą przez Moskwę i Berlin, na tym właśnie odcinku mogła być przewieziona pocztą lotniczą, przesyłki takie są jednak wyjątkowo rzadkie, a w idealnym stanie zachowania niespotykane; gwarancja.

1 200 PLN1 200 PLN
23858

1941 zestaw pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii, znaczki gumowane w pięknym stanie.

200 PLN200 PLN
23860

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie, bardzo ładny stan, nakład 1000 sztuk.

800 PLN800 PLN
23862

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, cięta seria niegumowana, w dawnych katalogach w tej postaci katalogowano tych osiem wartości jako nowodruki, obecnie jako próby lub nowodruki (Fi.800.-), siedem zachowanych w ładnym stanie, ostatni na ścienionym papierze nie jest liczony.

700 PLN630 PLN
23903

1943 Święto Morza, seria nalepek propagandowych - SŁOWIANIE NA OCEANY i POTĘGA POLSKI TO KOLONIE, wydanych przez zjednoczone organizacje podziemne: KOP, OW, ZPN oraz MIECZ i PŁUG.

80 PLN80 PLN
23915

1944 aerograf z kopertą - wysłany 5.II z Nowego Jorku do polskiej jednostki o kryptonimie pocztowym 628, przekazany kolejno do jednostek o kryptonimach: 264, 202, O.Z.A., cenzura, kasowniki poczt polowych 101, 132; przesyłka długo poszukiwała adresata, obieg pocztowy na każdym etapie bogato udokumentowany; bardzo dobry stan zachowania.

400 PLN400 PLN
23932

1944 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, polecona karta pocztowa wysłana z Żyrardowa do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymane paczki, w rzeczywistości poprzez PCK, który pośredniczył w wysyłce paczek do kraju, okrągły stempel cenzury Wehrmachtu, a na odwrocie stempel odbiorczy i ślady cenzury chemicznej przeprowadzanej w celu poszukiwania ukrytego tekstu.

175 PLN158 PLN
23983

1947 UGANDA, urzędowy list wysłany 22.V z Masindi do Towarzystwa Pomocy Polakom "Relief Society for Poles" w Londynie - organizacji zajmującej się pomocą humanitarną Polakom, którzy w wyniku wojny znaleźli się na obczyźnie; owalna pieczęć "POLISH REFUGEE SETTLEMEN BUNYORO" z datą"MAY 22 1947" i stempelek "POLSKIE OSIEDLA Polish Settlement Masindi Uganda", datownik nadawczy MASINDI; koperta użyta dwukrotnie (pod naklejką widoczny poprzedni adres i fragmenty znaczka) w ramach tzw. WAR ECONOMY - wielokrotnego użycia kopert urzędowych (oszczędność papieru) w ramach gospodarki wojennej Imperium Brytyjskiego; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania, będący świadectwem dramatycznych losów Polaków w czasie II wojny.

Masindi - zespół osiedli znajdujących się na terenie królestwa Bunyoro w Ugandzie dla polskich uchodźców, głównie kobiet i dzieci, które wskutek agresji sowieckiej 17.IX.1939 wywieziono z Polski w głąb Związku Sowieckiego, części z nich dzięki gen.Andersowi udało się opuścić "nieludzką ziemię" i po koszmarze pobytu w kraju rad znaleźć spokojną przystań w Ugandzie; polscy uchodźcy przebywali w Masindi w latach 1942-48.

800 PLN550 PLN
23995

1939 I wydanie przedrukowe, 16 gr - frankatura pojedyncza, kompletna opaska gazetowa "Warschauer Zeitung" nr.26 z 1939 roku (ukazał się 12.12.39) wysłana 27.2.40 z Warszawy do Amstelveen w Holandii; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN250 PLN
23996

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 27.XII z Gorlic do "Administracji Łemkowszczyzny" w Sanoku, znaczek z dolnym marginesem unieważniony fioletowym kasownikiem prowizorycznym "Gorlice" z dostawioną datą "27 Dez.1939"; przesyłka dosyłana, liczne adnotacje na odwrocie.

100 PLN100 PLN
24000

1939 polska karta pocztowa użyta jako formularz przez urzędnika niemieckiego, wysłana 28.11 z Krakowa do Halle, przekreślony znak opłaty unieważniono datownikiem KRAKAU 1 z wyróżnikiem "c", na górze karty dopisek "Deutsche Dienstpost", w adresie nadawcy podano urząd Kraków 3, pieczęć urzędowa wysyłającego z godłem III Rzeszy "Postbeauftragte de ... Militärbefehlshabe ... "; niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu funkcjonowania niemieckiej poczty okupacyjnej, doskonały stan zachowania.

350 PLN350 PLN
24002

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 15 fen użyty na terenie GG, polska karta pocztowa wykorzystana jako formularz opłacona znaczkiem niemieckim według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940), wysłana 20.XII z Warszawy do Pruszkowa; znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem; dobry stan zachowania.

250 PLN250 PLN
24010

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana, poza rozmytą miejscami i brakiem pasa gumy po lewej w dobrym stanie , gwarancja i opis

150 PLN150 PLN
24012

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 24/25 gr z katalogowanym błędem na poz 41 "przecinek między n i e w General", kasowany, dobry stan zachowania; gwarancja i opis.

50 PLN50 PLN
24017

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria czysta, bardzo dobry stan zachowania (Fi.80.-).

60 PLN60 PLN
24030

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową, seria na liście poleconym z Krakowa do Poznania, na odwrocie stempel odbiorczy.

80 PLN80 PLN
24035

1940 całostka z sygnaturą VI-1939 i hasłem propagandowym I.

50 PLN50 PLN
24045

1940 "wyszczerbiona górna pozioma kreska litery E w POSTKARTE" widoki zabytkowych budowli, 12 gr karta zielona o sygnaturze II.41, wysłana 4.8.1941 z Lublina do Otwocka.

100 PLN100 PLN
24047

1940 formularz na polskiej całostce, gwarancja Pelczar.

150 PLN150 PLN
24052

1940 formularz na polskiej całostce, gwarancja i oznaczenie Pelczar.

50 PLN242 PLN
24053

1940 formularz na polskiej całostce, gwarancja Pelczar.

50 PLN50 PLN
24054

1940 formularz na polskiej całostce, gwarancja Pelczar.

50 PLN50 PLN
24058

1940 godło Rzeszy w dużym formacie, znaczek z silnie przesuniętym drukiem nominału z obiegu pocztowego.

160 PLN160 PLN
24059

1940 znaczki urzędowe, godło III Rzeszy w dużym formacie, list II klasy za zwrotnym poświadczeniem odbioru wysłany 17.12.1941 z Krakowa do Dobczyc, list najpewniej nie został doręczony i zwrócono go do nadawcy - sądu, stąd otwory od przechowywania koperty w aktach; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN72 PLN