The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
21016

1916 "Do Szefa Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego w Piotrkowie Jaśnie Wielmożnego Pana Podpułkownika Sikorskiego" - adresat listu, późniejszy generał i mąż stanu Władysław Sikorski, premier i Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej, w 1943 roku zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze; list wysłany 25.VII z Zakopanego do Piotrkowa, dwa stempelki cenzury, w tym z Nowego-Sącza; walor z oryginalnego obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania.

500 PLN450 PLN
21036

1916 Karta polowa pisana 7.11.16 ze Stacji Zbornej Wojsk Polskich z Krakowa do Warszawy, stempel "VON DER ARMEE IN FELDE", stempel formacyjny okrągły z orłem cesarskim "* LEGIONSOFFIZIER * in KRAKAU (-) * Prüfung der Legionsangelegenheiten beheim * K.u.k. Platzkommando" oraz stempel opłaty warszawskiej poczty miejskiej.

120 PLN120 PLN
21038

1916 kartka z poczty etapowej nr 118 do Krakowa, stempel cenzury "CENZUROWANO / I Baon 1. Pułku Leg. Pol. / Poczta pol. 118".

150 PLN150 PLN
21058

1917 dwa formularze Austriackiego Czerwonego Krzyża (część na odpowiedź i część z opłaconą odpowiedzią) przeznaczone do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, podpisy po rosyjsku i niemiecku, przesyłki od i do tego samego odbiorcy, pierwsza datowana 29.3 wysłana z Oświęcimia do obozu w miejscowości Rudniewka poczta Wyszni-Wołoczek w Guberni Twerskiej, gdzie dotarła 19.6, stemple cenzur austriackiej i rosyjskiej; druga datowana 28.VI, wysłana 25.6 (wg kalendarza juliańskiego) z miejscowości Wyszni-Wołoczek do Oświęcimia, stemple cenzur austriackiej i rosyjskiej; obie przesyłki pisane po polsku; walory w dobrym stanie zachowania.

250 PLN250 PLN
21067

1917 Legiony Polskie - formularz z orłem (Kucharski K.22b) wysłany 2.VIII z Piotrkowa za pośrednictwem austriackiego urzędu etapowego do Wiednia, czytelnie odciśnięty stempelek formacyjny z orłem "Dywizjon Artylerji Legionów Polskich KADRA" (Berek P150); stempelek cenzury w języku niemieckim ZENSURIERT (Berek C40); walor o ładnej prezencji w minimalnie słabszym stanie zachowania.

160 PLN160 PLN
21073

1917 list służbowy z 6. Grupy Kawalerii niemieckiej z Feldpost 419 do Warszawy pisany do gen. Stanisława Szeptyckiego do Komendy Legionów Polskich, stempel "Generalstabschef der 6. K. T. D. / Feldpost 419", na odwrocie fioletowy okrągły stempel 6.K.T.D.

100 PLN90 PLN
21076

1917 kartka niemieckiej poczty polowej wysłana z Tomaszowa 5.1.17 do Galicji, stempel miejscowego dowództwa "ORTS - KOMMANDATUR * Tomaschow *".

60 PLN60 PLN
21100

1918 I Korpus Polski gen. Dowbora Muśnickiego, znaczek z II wydania przedrukowego z dużym lewym marginesem w unikalnej barwie czerwonofioletowej, znaczek skasowano bardzo rzadkim datownikiem z wyróżnikiem "1" "POCZTA POLOWA / I POL.KORP. 1 - 25 3 18", był to dzień rozkazu Dowódcy I Korpusu o uruchomieniu poczty, datownik używany w Mohylewie, fotoatest Drzewiecki.

150 PLN150 PLN
21103

1918 poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, dwa cięte znaczki w odmianie żółtej i pomarańczowej stemplowane na wycinkach, gwarancja Weźranowski.

25 PLN25 PLN
21106

1918 poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Jungjohann (na jednym znaczku).

80 PLN80 PLN
21108

1918 poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, znaczek drugiego wydania, gwarancja Rachmanow, Walocha.

400 PLN400 PLN
21132

1918 pociąg pancerny "Gromobój", kartka do Bielska, czerwony stempel pociągu z orłem "Pociąg pancerny Nr. 6 / "GROMOBÓJ".".

2 000 PLN2 000 PLN
21135

1919 pierwsze wydanie stanisławowskie, gwarancja Ceremuga.

150 PLN135 PLN
21136

1919 pierwsze wydanie stanisławowskie, gwarancja Ceremuga.

150 PLN135 PLN
21137

1919 pierwsze wydanie stanisławowskie, gwarancja Ceremuga.

150 PLN135 PLN
21138

1919 pierwsze wydanie stanisławowskie, gwarancja Ceremuga.

150 PLN135 PLN
21154

1919 kartka nadana z Luschwitz (Włoszczakowice) 26.8.19 do Poznania, stempel formacyjny "1. pułk Strzelców Wielkopolskich ? 4 komp. kulomiotów".

300 PLN300 PLN
21167

1919 kartka z nadana z poczty polowej, stempel formacyjny "XI KOMPANIA ŻYWIECKIEJ / Grupy gen. Alexandrowicza", stempel cenzury.

200 PLN180 PLN
21168

1919 kartka z Warszawy do Francji, stempel formacyjny "SZKOŁA ARTYLERJI * BATERJA 105 * / KOMENDANT BATERJI", widokówka z Warszawy.

80 PLN80 PLN
21171

1919 "Błękitna Armia" gen. Józefa Hallera, francuska kartka pisana z pola walki z okolic Tarnopola z 6. Dywizji Strzelców Armii gen. Hallera do Krosna, datownik "FRONTOWA POCZTA POLOWA * Nº32 *" z wyróżnikiem a i datą 4.XI.19, pieczęć formacyjna z orłem "11. PUŁK STRZELCÓW PIESZYCH".

190 PLN170 PLN
21178

1920 Bitwa Warszawska - dokument wystawiony 28-VIII wkrótce po odparciu spod Warszawy bolszewickiej nawały, przepustka dla żołnierza z pieczęcią formacyjną "Baterja Zapasowa 8. Pułk Artylerji Polowej"; żołnierze baterii zapasowej skutecznie bronili Torunia przed sowietami; niecodzienny dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN100 PLN
21188

1920 ekspresowy list polecony z Brzeżan do Intendentury 6.Armii przekierowany do Równego, na rewersie bardzo rzadki datownik "POCZTA POLOWA Nº 20" z wyróżnikiem b.

300 PLN270 PLN
21193

1920 list z kompanii technicznej 24. Pułku Piechoty z okolic Korostenia w czasie operacji Kijowskiej do Warszawy, datownik "FRONTOWA POCZTA POLOWA Nº22" z wyróżnikiem a,

120 PLN100 PLN
21194

1920 kartka na formularzu poczty polowej nadana 18.10.20 z frontowej poczty polowej nr 39, stempel formacyjny "Kompania telegraficzna górska Nr.1." i stempel cenzury.

250 PLN225 PLN
21195

1920 kartka z Poznania do Pruszkowa nadana 15.10.20, datownik sortowni poczt polowych w Poznaniu, stempel formacyjny "2. Kompanja Radiotelegraf. Zapas.".

125 PLN125 PLN
21199

1921 kartka pocztowa wysłana 26.3.21 z piekarni polowej 2. Dywizji Legionów stacjonującej nad granicą Litwy Środkowej do Warszawy, datownik POCZTA POLOWA No 26 "a", pieczęć formacyjna "Piekarnia Polowa 2 Dyw. Leg. (-) Pieczęć pocztowa".

110 PLN110 PLN
21202

1921 aliancka poczta polowa w okresie plebiscytu na Górnym Śląsku, kartka ze stemplem francuskiej poczty polowej "TRESOR ET POSTES * 184 *" z datą 27.12.21 do Francji, widokówka z dworcem kolejowym w Opolu.

250 PLN225 PLN
21207

1968 katalog "Poczta Polowa Legionów" autorstwa Jana Berka, rzadko oferowane.

100 PLN100 PLN
21208

2014 Adamczyk Janusz, Szopa Jacek, Nowak Janusz Tadeusz "Pieczątki formacyjne legionów polskich Polskiego Korpusu Posiłkowego i Polskiej Siły Zbrojnej na przesyłkach poczt polowych z uwzględnieniem tła historycznego 1914 – 1918", twarda oprawa, 719 stron, liczne ryciny i ilustracje.

360 PLN360 PLN
21227

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości, narożny czworoblok kasowanych znaczków za 6/5 gr. z tłem zielonym, lewy z nadrukiem typu I - wąskie cyfry 6, a prawy z nadrukiem typu II - szerokie cyfry 6, takie parki występują tylko w jednej prawej kolumnie arkusza, same parki są rzadkie jako kasowane, czworobloki spotyka się jeszcze rzadziej, gwarancja Schmutz.

600 PLN600 PLN
21234

1915 Warszawa, nadużycie kliszy znaczka za 5 gr. cięte, bez tła, nakład w zmienionej barwie - wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, lekka prześwitka.

20 PLN18 PLN
21246

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu w barwach szarozielonej i tłem jasno brązowożółtym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

320 PLN288 PLN
21311

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy władz niemieckich, stempelek informacyjny "Portopflichtige Dienstsache" (przesyłka urzędowa podlegająca opłacie pocztowej), opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, wysokość tej należności określał stempelek "Pfennig Porto" z ręcznie wpisana opłatą 8 fen., pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu, jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, co było udokumentowane doklejeniem znaczka poczty miejskiej w Warszawie.

120 PLN108 PLN
21314

1916 Warszawa, miejscowe wezwanie do urzędu meldunkowego, opłata za przesyłkę poczty niemieckiej - 5 fen. (stempelek "5 Pfennig Porto") pokrywał odbiorca, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu, jednocześnie poczta miejska pobierała własną należność za doręczenie znaczkiem poczty miejskiej w Warszawie.

50 PLN45 PLN
21335

1916 Warszawa, znaczek serii pomnikowej nie dopuszczonej do obiegu.

35 PLN35 PLN
21349

1916 Warszawa, parka znaczków serii pomnikowej nie wprowadzonej do obiegu, silne przesunięcie tła.

120 PLN120 PLN
21361

1917 Przedbórz, I wydanie, marginesowa próba znaczka za 2 gr. - typ 3, w kolorze zielonym, mały ślad podlepki na górnym marginesie, poza niewielkimi przebarwieniami ładny stan zachowania, gwarancja i opis.

300 PLN230 PLN
21366

1917 Warszawa, list z Szwajcarii do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Poznaniu, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

70 PLN63 PLN
21369

1917 Skierniewice, kartka z poczty polowej do Skierniewic, stempel formacyjny "Dowództwo 1. Pułku Artylerji Polskiego Korpusu", stempelek cenzury, bardzo rzadki stempel pomocniczy poczty miejskiej w Skierniewicach z datą nadejścia kartki "10 NOV 1917" w barwie fioletowej.

1 800 PLN1 800 PLN
21410

1917 Warszawa, karnet z szaroczerwoną okładką "Na biedne dzieci" zawierających serie znaczków dobroczynnych z portretami polskich królów wydanymi przez Obywatelską Komisję Ofiarności Publicznej, znaczki bez podlepek (co rzadkie!) umieszczono w sporządzonych w małym nakładzie specjalnych karnetach, przeznaczonych dla najwybitniejszych przedstawicieli życia publicznego i najhojniejszych darczyńców; doskonały stan zachowania.

300 PLN270 PLN