The auction will start on 09.09.2022

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
22210

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem podwójnym na jednym znaczku ciekawy częściowy abklacz nadruku, skrócony fotoatest Wiatrowski.

3 800 PLN3 400 PLN
22224

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 7, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN40 PLN
22248

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 6, gwarancja Falkowski.

40 PLN40 PLN
22251

1919 wydanie krakowskie, kasowany znaczek za 60 hal. z nadrukiem pierwszą formą (Fi.150.-) z błędem na poz.85 "pęknięta litera K", poza słabszymi ząbkami po lewej w ładnym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

75 PLN75 PLN
22272

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 5 z błędem "cienkie Z", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

60 PLN60 PLN
22289

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 78, gwarancja i oznaczenie Petriuk.

80 PLN80 PLN
22294

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej z poz. 20, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

60 PLN60 PLN
22305

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "uszkodzone A", gwarancja i oznaczenie Berbeka.

500 PLN500 PLN
22311

1919 wydanie krakowskie, znaczek na papierze jasnoszary z nadrukiem formy IVB z poz. 19 z błędem "wcięcie w S", gwarancja i opis Schmutz.

1 000 PLN900 PLN
22314

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IVB z poz. 22 z błędem "A w POCZTA z ostrogą", gwarancja i opis Schmutz.

2 800 PLN2 550 PLN
22332

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem forma IIC z poz. 83, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

40 PLN40 PLN
22340

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem forma IIC z poz. 10, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

80 PLN80 PLN
22343

1919 wydanie poznańskie, seria na kopercie miejscowego listu poleconego nadanego 4.9 w Poznaniu, datownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

120 PLN120 PLN
22371

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 144 projekty na 34 stronach, brak strony nr 8, jak w większości katalogów, 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie (dwie strony oddzielnie dołożone luzem); część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; kompletny katalog w bardzo dobrym stanie.

1 200 PLN1 080 PLN
22372

1918 projekty Józefa Toma zgłoszone na pierwszy konkurs z 1917 roku, odbitka arkusika czterech projektów w barwie fioletowej na papierze grubym gładzonym, rzadkie.

1 500 PLN1 250 PLN
22373

1918 projekty Józefa Toma zgłoszone na pierwszy konkurs z 1917 roku, odbitka arkusika czterech projektów w barwie brązowej na papierze grubym gładzonym, rzadkie.

1 500 PLN1 250 PLN
22406

1919 wydanie w walucie koronowej, parka znaczków z podwójna perforacją pionową pomiędzy znaczkami, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

60 PLN60 PLN
22407

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z drukiem podwójnym.

80 PLN80 PLN
22413

1919 kartka z warszawy do Nagłowic, początkowo poczta nie uznała znaczka w walucie koronowej i przekreśliła go kredką przystawiając stempelek podwójnej opłaty od adresata, decyzje tę skorygowano przekreślając znak dodatkowej opłaty i kasując normalnie znaczek.

100 PLN90 PLN
22427

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1 kor., gwarancja Korszeń.

100 PLN100 PLN
22445

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek makulaturowy z perforacja na zagiętym narożniku.

180 PLN180 PLN
22457

1919 wydanie w walucie markowej, seria cięta z odmianami.

1 000 PLN900 PLN
22459

1919 wydanie w walucie markowej, seria ząbkowana z odmianami barw, papierów i ząbkowań.

1 200 PLN1 080 PLN
22470

1919 SUWAŁKI, list polecony z Suwałk do Stanów Zjednoczonych, prowizoryczny kasownik i erka z Suwałk, stempel "Wolne od cenzury / Oddz. Kontroli M.S.W.", na odwrocie stempel odbiorczy.

1 500 PLN1 200 PLN
22490

1919 RADZYŃ - wydanie w walucie markowej, znaczek za 15 fen. unieważniony rzadkim kasownikiem prowizorycznym w Radzyniu, gwarancja Korszeń.

40 PLN40 PLN
22505

1919 wydanie w walucie markowej, znaczek z drukiem podwójnym.

80 PLN80 PLN
22545

1919 wydanie w walucie markowej, znaczek makulaturowy z drukiem podwójnym, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

70 PLN70 PLN
22561

1919 wydanie w walucie markowej, marginesowy znaczek, środkowe znaczki z błędem "buława" i "bomba", gwarancja Korszeń.

200 PLN200 PLN
22570

1919 I Polska Wystawa Marek, NIESPOTYKANY RODZAJ BŁĘDU - NADRUK NA ZNACZKU OBUSTRONNIE GUMOWANYM parka znaczków za 5+5 f. z gumowaniem na rysunku znaczka i podwójnie na odwrocie oraz dodatkowo z błędem znaczka podstawowego na poz.33 "F jak y", gwarancja i opis Schmutz.

480 PLN420 PLN
22576

1919 I Polska Wystawa Marek, znaczek za 10+5f., ze znacznie przesuniętym w pionie nadrukiem - nominał na górze zamiast na dole znaczka (Fi.od 360.-), gwarancja Korszeń.

400 PLN350 PLN
22584

1919 MIĘDZYRZEC - I Polska Wystawa Marek, znaczek za 25+5 f. unieważniony rzadkim kasownikiem prowizorycznym z Międzyrzeca, gwarancja Korszeń.

80 PLN80 PLN
22619

1919 seria znaczków kwestarskich "NA BIEDNYCH" w parkach rozdzielonych międzypolem, dwie parki bez pojedynczej perforacji pionowej na międzypolu, w tej postaci bardzo rzadkie w pięknym stanie.

900 PLN800 PLN
22673

1920 kartka polecona z Torunia do Bielska, stempel "Nadzór transportów wojskowych / w Toruniu", widokówka z Torunia.

160 PLN136 PLN
22679

1920 orzeł na tarczy barokowej, parka znaczków z abklaczem.

30 PLN30 PLN
22718

1921 Siewca, znaczek z obiegu pocztowego z ciekawą usterką w postaci "czapki na głowie siewcy".

60 PLN60 PLN
22793

1922 wydanie dla Górnego Śląska, arkuszowa parka prób, gwarancja Korszeń.

300 PLN300 PLN
22813

1923 wydanie przedrukowe, znaczek z abklaczem.

40 PLN40 PLN
22826

1923 wydanie przedrukowe, znaczek z powtarzalnym błędem w części nakładu w postaci dużej kropki.

40 PLN40 PLN
22830

1923 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

250 PLN250 PLN
22845

1924 Hiperinflacja, firmowy list polecony z Warszawy nadany 24.3.24 do Anglii, opłata zgodna z taryfą pocztową na zagraniczny list polecony w wysokości 1.100.000,- mk w tym znaczkiem za 1.000.000,- mk, gwarancja Berbeka.

1 800 PLN1 800 PLN