The auction will start on 16.06.2023

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
21430

1918 Przedbórz, II wydanie, cięta seria czysta, 2 gr. typ 2, 4 gr. typ 1, 6 gr. typ 3 i 10 gr. typ 1, tak jak wydano część nakładu bez gumy (Mi.355 euro), każdy znaczek gwarancja Rachmanow i z opisem typu Schmutz.

800 PLN720 PLN
21439

1918 Żarki, seria wydania przedrukowego, gwarancja Schmutz.

420 PLN360 PLN
21443

1918 Przedbórz, znaczek typu 2 bez perforacji pionowej na marginesie, gwarancja i oznaczenie Jungjohann.

400 PLN360 PLN
21456

1918 Przedbórz, seria cięta III wydania, gwarancja Mikstein.

120 PLN120 PLN
21482

1918 Przedbórz, V wydanie, cięta seria czysta (Mi.48 euro), wzdłuż prawego marginesu znaczka za 5 hal. ciągnie się kreska dotykająca ramek czterech znaczków w arkuszu, między innymi tego; tak jak wydano znaczną część nakładu bez gumy, gwarancja Brajer(3), Witkowski(4).

60 PLN60 PLN
21494

1918 Warszawa, miejscowy list z Warszawy, dwa różne stemple poczty miejskiej w Warszawie "WRĘCZENIE OPŁACONE" i stempel "Entlastet" - zwolniony z opłaty miejskiej.

100 PLN100 PLN
21506

1919 Chęciny, seria czysta z pełną oryginalną gumą, bez podlepek ani ich śladów.

100 PLN100 PLN
21509

1915-18 książka Stefana Petriuka "Poczty lokalne w okupowanej Polsce 1915 - 1918" (poczty miejskie i lokalne), 224 strony, liczne czarno białe ilustracje.

120 PLN120 PLN
21518

1918 Dziedzice, nierozcięty znaczek za 50 hal. z dwoma nadrukami lokalnymi z nowym nominałem, znaczek stemplowany austriackim kasownikiem Dziedzic, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Schmutz.

5 000 PLN4 500 PLN
21524

1918 Skałat, znaczek z nadrukiem poczty lokalnej, gwarancja.

150 PLN150 PLN
21526

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Walocha.

120 PLN108 PLN
21535

1918 Aleksandrów Kujawski, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

400 PLN1 470 PLN
21536

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Walocha.

120 PLN108 PLN
21556

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Walocha.

120 PLN108 PLN
21582

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja Walocha.

100 PLN100 PLN
21606

1918 Mielec, austriacki znaczek opłaty za 2 Kr. z lokalnym nadrukiem typu III "Poczta Polska" stempelkiem gumowym o rozmiarach 15 x 11,5 mm, unikalny błąd "zawinięcie ostatniego a do góry" piękny stan zachowania z pełną oryginalną gumą; gwarancja.

1 400 PLN1 200 PLN
21619

1918 Rozwadów, znaczek z nadrukiem poczty lokalnej II wydania, znaczek bez gumy, gwarancja Krawczyk.

30 PLN30 PLN
21627

1918 Grodzisk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

200 PLN170 PLN
21731

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze brązowawoczerwonym i szarawożółtym z błędem "Poezta", dodatkowo połączone litery k i a, gwarancja i opis kolorów i błędu Schmutz.

120 PLN108 PLN
21751

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, mały fotoatest Berbeka.

1 500 PLN1 500 PLN
21764

1918 wydanie PP/GGW, parka z nadrukiem pierwszej formy, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

30 PLN30 PLN
21769

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem pierwszej formy, dolny lewy znaczek z błędem "kropka między o i c", górne znaczki podlepka, znaczek z błędem bez podlepek, gwarancja i oznaczenie.

160 PLN170 PLN
21781

1918 wydanie PP/GGW, fragment arkusza (88 znaczków) z nadrukiem pierwszej formy, numer HAN na prawym marginesie i fragment drugiego na dolnym, usterki i błędy, lekkie rozerwania perforacji, wszystkie znaczki gwarancja Weźranowski.

650 PLN650 PLN
21828

1918 KONIN - wydanie PP/GGW, znaczek za 10 fen. z nadrukiem drugą formą, z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.33 "wcięcie w czwartej kresce"; na wycinku, unieważniony kasownikiem prowizorycznym w Koninie, gwarancja i.

100 PLN100 PLN
21829

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 10 fen. z silnie przesuniętym w prawo nadrukiem pierwszą formą; lewy dolny znaczek z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem z poz.69 "uszkodzona lewa połowa litery a", na poz.70 usterka "duże wcięcie w drugiej kresce"; na marginesie numer nakładu podstawowego H 4396.17.

320 PLN320 PLN
21832

1918 wydanie PP/GGW, znaczek w barwie różowoczerwonej z nadrukiem drugiej formy, z nadrukiem GGW silnie błyszczący, bardzo rzadka odmiana w idealnym stanie, fotoatest Berbeka.

3 000 PLN2 500 PLN
21849

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z podwójnym nadrukiem drugiej formy, nadruki podwójne z drugiej formy znane są z dwóch stu znaczkowych arkuszy, gwarancja Schmutz.

1 500 PLN1 300 PLN
21905

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja i oznaczenie.

240 PLN210 PLN
21935

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy górny znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i oznaczenie Berbeka.

150 PLN135 PLN
21965

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem drugiej formy, prawy górny znaczek z błędem "kropka w P w Polska", gwarancja i oznaczenie Berbeka.

240 PLN240 PLN
21982

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW srebrzysty, lewy znaczek z błędem "podniesione s", mini fotoatest Berbeka.

450 PLN405 PLN
21983

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW srebrzysty, lewy znaczek z błędem "odwrócone k", gwarancja i oznaczenie Berbeka.

180 PLN180 PLN
21990

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 60 fen. w kolorze szarawopurpurowym z nadrukiem pierwszą formą (Fi.1050.-), gwarancja z opisem Schmutz.

1 000 PLN900 PLN
21994

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy dolny znaczek z błędem "kropka między o i c", znaczek z błędem bez podlepki, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

220 PLN220 PLN
21995

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, lewy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja i oznaczenie Berbeka.

200 PLN200 PLN
22000

1918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczek za 10 hal., rzadki ze znacznie przesuniętym w poziomie nadrukiem, ze względu na brak znaczków obiegowych w tym wydaniu wyjątkowo zaliczono makulaturę do nakładu, gwarancja Schmutz.

500 PLN440 PLN
22010

1918 pierwsze wydanie lubelskie, czworobok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

400 PLN400 PLN
22014

1918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczek z przesuniętym nadrukiem, gwarancja.

100 PLN100 PLN
22029

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Mikstein, Schmutz.

250 PLN220 PLN
22031

1918 drugie wydanie lubelskie, lewy znaczek z błędem "lewa gwiazdka 9-promienna", gwarancja i oznaczenie Wiatrowski.

600 PLN500 PLN