The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
22584

1919 MIĘDZYRZEC - I Polska Wystawa Marek, znaczek za 25+5 f. unieważniony rzadkim kasownikiem prowizorycznym z Międzyrzeca, gwarancja.

80 PLN80 PLN
22619

1919 seria znaczków kwestarskich "NA BIEDNYCH" w parkach rozdzielonych międzypolem, dwie parki bez pojedynczej perforacji pionowej na międzypolu, w tej postaci bardzo rzadkie w pięknym stanie.

900 PLN800 PLN
22673

1920 kartka polecona z Torunia do Bielska, stempel "Nadzór transportów wojskowych / w Toruniu", widokówka z Torunia.

160 PLN136 PLN
22679

1920 orzeł na tarczy barokowej, parka znaczków z abklaczem.

30 PLN30 PLN
22718

1921 Siewca, znaczek z obiegu pocztowego z ciekawą usterką w postaci "czapki na głowie siewcy".

60 PLN60 PLN
22793

1922 wydanie dla Górnego Śląska, arkuszowa parka prób, gwarancja.

300 PLN300 PLN
22813

1923 wydanie przedrukowe, znaczek z abklaczem.

40 PLN40 PLN
22826

1923 wydanie przedrukowe, znaczek z powtarzalnym błędem w części nakładu w postaci dużej kropki.

40 PLN40 PLN
22830

1923 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

250 PLN250 PLN
22845

1924 Hiperinflacja, firmowy list polecony z Warszawy nadany 24.3.24 do Anglii, opłata zgodna z taryfą pocztową na zagraniczny list polecony w wysokości 1.100.000,- mk w tym znaczkiem za 1.000.000,- mk, gwarancja Berbeka.

1 800 PLN1 800 PLN
22852

1924 Hiperinflacja, firmowy list ekspresowy z Lwowa nadany 28.4.24 do Czechosłowacji, list opłacony znaczkiem za 1.000.000 mk, wysoka taryfa za zagraniczny list ekspresowy w wysokości 1.525.000 mk, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Schmutz.

1 500 PLN1 500 PLN
22859

1924 orzeł w wieńcu, cięta niegumowana próba arkuszowa w kolorze definitywnym kreślona czerwonym tuszem, gwarancja.

150 PLN150 PLN
22876

1924 orzeł w wieńcu, gumowana cięta parka prób arkuszowych, próba z grupy rzadszych tego wydania.

1 600 PLN2 750 PLN
22881

1924 orzeł w wieńcu, cięta niegumowana próba arkuszowa w kolorze definitywnym kreślona czerwonym tuszem, gwarancja.

500 PLN818 PLN
22912

1925 miejscowy list z Grudziądza, kasownik "GRUDZIĄDZ WYSTAWA" i nalepka propagandowa Pomorskiej Wystawy Rolnictwa i Przemysłu w Grudziądzu ze stemplem propagandowym wystawy, na odwrocie stempel odbiorczy.

120 PLN620 PLN
22944

1927 firmowy list ekspresowy z Pucka do Niemiec nadany w ambulansie pocztowym na trasie Puck - Tczew nr 234.

100 PLN201 PLN
22950

1927 60. rocznica urodzin marsza łka Józefa Piłsudskiego, znaczek w barwie ciemnokarminowej, gwarancja i opis Berbeka.

35 PLN35 PLN
22955

1927 Międzynarodowy Kongres Medycyny i Farmacji Wojskowej w warszawie, znaczek narożnikowy.

95 PLN95 PLN
22956

1927 list firmowy z rafinerii w Limanowej do Szwajcarii, znaczki unieważnione po-austriackim stemplem rusztowym z Limanowej.

40 PLN60 PLN
22964

1928 Józef Piłsudski, czysty znaczek za 25 gr. w kolorze czerwonawobrązowym, piękny stan, nowa gwarancja i opis.

150 PLN370 PLN
22983

1928 Henryk Sienkiewicz, znaczek za 15 gr. w kolorze niebieskim, gwarancja opis koloru.

40 PLN40 PLN
22984

1928 Henryk Sienkiewicz, znaczek za 15 gr. w kolorze jasnoniebieskim, gwarancja opis koloru.

40 PLN40 PLN
22985

1928 Henryk Sienkiewicz, znaczek w barwie szaroniebieskiej, gwarancja i opis Walocha.

15 PLN30 PLN
23010

1929 firmowa kartka ze Lwowa do Austrii opłacona frankaturą mechaniczną "LWÓW B. 44.".

80 PLN80 PLN
23018

1930 król Jan III Sobieski.

25 PLN25 PLN
23020

1930 100. Rocznica Powstania Listopadowego, znaczek w barwie ciemno brązowofioletowej, gwarancja i opis.

35 PLN35 PLN
23064

1933 700-lecie Torunia, znaczek na papierze ze znakiem wodnym II.D, zdjęta podlepka, gwarancja i oznaczenie.

350 PLN350 PLN
23065

1933 700-lecie Torunia, znaczek za 60 gr. z położeniem znaku wodnego W.II.G. (Fi.450.-).

360 PLN360 PLN
23066

1933 700-lecie założenia Torunia, niegumowana próba na papierze prążkowanym poziomo, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

2 400 PLN2 400 PLN
23076

1933 II Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna w Toruniu, znaczek na papierze ze znakiem wodnym II.D, gwarancja i oznaczenie.

250 PLN250 PLN
23082

1933 400. rocznica śmierci Wita Stwosza, czworoblok.

300 PLN270 PLN
23085

1933 250. rocznica zwycięstwa pod Wiedniem, narożnikowy znaczek czysty, perforacja 11½ (Fi. 330.-), bardzo ładny stan zachowania.

350 PLN315 PLN
23088

1933 15. rocznica odzyskania niepodległości, znaczek na rzadkim papierze ze znakiem wodnym II.D.

250 PLN200 PLN
23091

1933 kartka z Powursk (na Wołyniu) do Józefowa.

40 PLN40 PLN
23101

1934 I Wszechsłowiańska Wystawa Filatelistyczna w Katowicach, seria na podlepkach, gwarancja.

160 PLN160 PLN
23108

1934 20-lecie wymarszu Legionów - J.Piłsudski, seria czysta; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
23110

1934 Międzynarodowy Turniej Lotniczy Challenge, seria, gwarancja.

100 PLN100 PLN
23126

1934 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem typograficznym w barwie niebieskoszarej, gwarancja i opis Walocha.

320 PLN320 PLN
23132

1934 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem typograficznym z błędem "złamana górna lewa część cyfry 2", gwarancja i oznaczenie.

480 PLN480 PLN
23134

1934 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem offsetowym w barwie ciemnoszaroniebieskiej, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN240 PLN